06.03.2020
Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini
Temeljem Programa, Ministarstvo turizma sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih troškova provedbe projekta.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture

Opći cilj Programa razvoja turističke infrastrukture u 2020. godini je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Neki od posebnih ciljeva su:

 • unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda
 • razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove
 • stvaranje nove atrakcijske osnove
 • generiranje novih motiva dolaska
 • poticanje rasta turističke potrošnje
 • povećanje zadovoljstva gostiju
 • inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine

Izvor financiranja je Fond za razvoj turizma, u Državnom proračunu RH.

Za dodjelu sredstava za potrebe ovog natječaja osigurano je do 25.000.000,00 kn.

Predmet financiranja:

 1. Plaže
 • Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn
 • Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

 

 1. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
 • Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
 • Maksmalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

 

 1. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma
 • Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
 • Maksimalni iznos potpore: 500.000,00 kn.

Predlagatelji projekata su subjekti javnog sektora:

 • jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
 • jedinice lokalne samouprave – gradovi, općine.

 

Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14,123/17 i 118/18).

Rok podnošenja prijava – zaključno s datumom 1. svibnja 2020. godine.

Ukoliko želite pročitati detaljnije informacije o samom natječaju, posjetite web stranicu Ministarstva turizma.

Ako biste se htjeli prijaviti na navedeni natječaj, slobodno nas kontaktirajte na našu mail adresu [email protected] Naš konzalting tim će Vam rado pomoći s izradom projektne prijave.

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Energetska učinkovitost u proizvodnim industrijama

12.06.2020

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je poziv u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja. Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine […]

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

20.05.2020

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19). Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.   Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

Koji podaci ulaze u izračun Vašeg COVID score-a?

29.04.2020

Fina je za potrebe utvrđivanja ocjene ugroženosti poslovnih subjekata razvila sustav bodovanja tzv. COVID score (CS), kako bi se poduzetnicima olakšao način dokazivanja stupnja pogođenosti aktualnom krizom te kako bi procjena bila objektivna i transparentna. Poduzetnici se za korištenje potpora prijavljuju na Fina portal MJERE putem NIAS sustava za identifikaciju korisnika, na kojem mogu predati […]

HBOR – beskamatni krediti za turistički sektor

17.04.2020

Kako bi se održala likvidnost hrvatskih poduzetnika u sektoru turizma, Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvoj novim su sporazumom aktivirali mogućnost odobrenja beskamatnih kredita. Navedena mjera je dio programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava.   Koliki je […]

CEI izvanredni Poziv za prijavu projekata

06.04.2020

Central European Initiative objavilo je izvanredni Poziv za prijavu projekata CEI 2020 Covid-19 kojim se dodjeljuje ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva, a u svrhu podrške za vrijeme epidemije. Prijavitelji mogu zatražiti potporu CEI-a do 100% vrijednosti svog projekta, a najviše do 40.000,00 EUR. Prihvatljive aktivnosti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.