08.02.2023
EU fondovi za poduzetnike u 2023. godini
Saznajte koji se javni pozivi očekuju u sklopu EU fondova za mikro, male i srednje poduzetnike u 2023. godini.

Tražite financijska sredstva za svoj projekt? Želite digitalizirati svoje poslovanje ili zaposliti nove radnike pomoću EU fondova? Koji su EU fondovi dostupni za poduzetnike u 2023. godini? Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ovogodišnji plan objave poziva za mikro, male i srednje poduzetnike.

U nastavku pronađite očekivane pozive iz Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. koji se odnosni na MSP-ove s područja panonske, sjeverne, istarske i jadranske Hrvatske.

 

Koji se javni pozivi za mikro, male i srednje poduzetnike očekuju ove godine?

1. Inovacijski vaučeri

2. Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga ili procesa

3. Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta i informativnih događanja na temu internacionalizacije)

4. Podrška uključivanja MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja usporedili dugoročne dobavljačke odnose i lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljnom strateškom segment

5. Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanja ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih (posebno u područjima S3)

6. Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje

7. Dodjela bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije

8. Iskaz interesa za pružanje usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima

9. Iskaz interesa za pružanje usluga obrazovanja i osposobljavanja MSP-ova

10. Dodjela bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije

11. Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskog tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

12. De minimis javni poziv za podršku startupima i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

13. ESIF mali zajmovi za industrijsku tranziciju

 

Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Prvi dio poziva u najavi odnosi se na natječaje u sklopu Programa konkurentnost i kohezija. Cilj programa jest potaknuti ulaganja u rast i radna mjesta u Republici Hrvatskoj kroz infrastrukturne investicije te pružanje pomoći razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

 

1. Inovacijski vaučeri

 

Koji je datum početka poziva?

 • 15. svibnja 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 4.874.213,00 eura

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Pružanje podrške znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga.

Koji je cilj poziva?

 • Provesti nova istraživanju u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga.

 

2. Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga ili procesa

 

Koji je datum početka poziva?

 • 15. rujna 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 19.978.350,00 eura

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Uvođenje normi, standarda te certificiranje proizvoda.

Koji je cilj poziva?

 • Povećanje konkurentnosti MSP-ova na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza.

 

3. Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta i informativnih događanja na temu internacionalizacije)

 

Koji je datum početka poziva?

 • 30. rujna 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 29.779.050,00 eura

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Izrada studija, analiza te sudjelovanje na sajmovima i B2B sastancima.

Koji je cilj poziva?

 • Olakšati pristup MSP-ova međunarodnom tržištu i povećati prihod od izvoza.

 

4. Podrška uključivanja MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja usporedili dugoročne dobavljačke odnose i lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljnom strateškom segment

 

Koji je datum početka poziva?

 • 15. listopada 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 7.448.360,00 eura

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te ulaganja u nematerijalnu imovinu povezanu s aktivnostima istraživanja i inovacija.

Koji je cilj poziva?

 • Povećati inovativnost MSP-ova i njihovu uključenost u globalne lance vrijednosti.

 

5. Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanja ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih (posebno u područjima S3)

 

Što su S3 područja?

Koji je datum početka poziva?

 • 15. listopada 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 15.077.000,00 eura

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Koji je cilj poziva?

 • Povećati inovativnost MSP-ova i njihovu uključenost u globalne lance vrijednosti.

 

6. Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje

 

Koji je cilj poziva?

 • Potaknuti međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje.

Koji je datum početka poziva?

 • 1. studenog 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 500.000,00 eura

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Aktivnosti potpore stvaranja sinergije s programima Unije.

Koji je cilj poziva?

 • Potaknuti međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje.

 

 

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Drugi dio poziva u najavi odnosi se na poduzetnike na području panonske, sjeverne, istarske i jadranske Hrvatske. Svrha programa jest da omogući ulaganja u razvoj, zelenu tranziciju, a sve u cilju postizanja boljeg životnog standarda i ravnomjerni teritorijalnog razvoja Republike Hrvatske.

 

7. Dodjela bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije

 

Koji je datum početka poziva?

 • 30. lipnja 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 128.000.000,00 eura

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Poduzetnici kao nositelji konzorcija poput velike tvrtke ili mikro, mala i srednja poduzeća koji imaju sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Troškovi projekata istraživanja i razvoja poput troškova osoblja, instrumenata i opreme, zgrada i zemljišta te ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Koji je cilj poziva?

 • Podržati strateška partnerstava za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca.

 

8. Iskaz interesa za pružanje usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima

 

Koji je datum početka poziva?

 • 30. lipnja 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • Nije navedeno

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Pravni subjekti koji pružaju usluge digitalizacije i napredne usluge mikro, malim i srednjim poduzećima.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Aktivnosti istraživanja tržišta, inovacijski procesi, razvoj poslovanja, digitalizacija poslovanja.

Koji je cilj poziva?

 • Podržati razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju i mapiranje pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja MSP-ova s vještinama potrebnima za industrijsku tranziciju.

 

9. Iskaz interesa za pružanje usluga obrazovanja i osposobljavanja MSP-ova

 

Koji je datum početka poziva?

 • 30. lipnja 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • Nije navedeno.

Tko su prihvatljivi prijavitelji poziva?

 • Pružatelji usluge obrazovanja i osposobljavanja mikro, malih i srednjih poduzeća.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Nije poznato.

Koji je cilj poziva?

 • Podržati razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju i mapiranje pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja MSP-ova s vještinama potrebnima za industrijsku tranziciju.

 

10. Dodjela bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije

 

Koji je datum početka poziva?

 • 30. lipnja 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 4.000.000,00 eura

Tko su prihvatljivi prijavitelji poziva?

 • Pravni subjekti koji vode inovacijske klastere.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Operativne potpore za inovacijske klastere te ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Koji je cilj poziva?

 • Ojačati inovacijske klastere kako bi se potaknulo umrežavanje dionika regionalnih lanaca vrijednosti, komercijalizacije inovacija i internacionalizacije.

 

11. Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskog tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

 

Koji je datum početka poziva?

 • 12. prosinca 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 9.500.000,00 eura

Tko su prihvatljivi prijavitelji poziva?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća s prihvatljivog područja i prihvatljivih aktivnosti.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Ulaganje u inovacije s ciljem poboljšanja proizvodnih i poslovnih procesa, zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj novih proizvoda, digitalizacija poslovanja i ulaganje u obnovljive izvore energije.

Koji je cilj poziva?

 • Poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa u cilju prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo, odnosno smanjenje proizvodnje energije po jedinici proizvoda i smanjivanje emisije CO2 te zaštita okoliša i zdravlja ljudi.

 

12. De minimis javni poziv za podršku startupima i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

 

Koji je datum početka poziva?

 • 29. prosinca 2023.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 15.000.000,00 eura

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Startupi, mikro, mala i srednja poduzeća.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Aktivnosti istraživanja tržišta, inovacijski procesi, razvoj poslovanja, digitalizacija poslovanja.

Koji je cilj poziva?

 • Poticanje tranzicije startupa i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstva.

 

13. ESIF mali zajmovi za industrijsku tranziciju

 

Koji je datum početka poziva?

 • Nije navedeno.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 30.000.000,00 eura

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Koji je cilj poziva?

 • Podržati strateška partnerstva za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca.

 

Detaljne informacije o programima možete pronaći na poveznici.

 

Za provjeru prihvatljivosti, savjetovanje ili pripremu dokumentacije javite nam se putem email adrese [email protected] ili putem kontakt forme.

Ostali članci

Vaučeri za digitalizaciju u 2023.

23.03.2023

Krajem prvog kvartala očekuje se objava poziva “Vaučeri za digitalizaciju“. Poduzetnicima će pružiti podršku u poslovanju, a kojima se ulaganje fokusira na digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili poboljšanja postojećih poslovnih procesa u prodaji, marketingu, ljudskim resursima, zalihama, skladištu, financijskom upravljanju, strateškom odlučivanju i dr. U nastavku donosimo pet vaučera kojima se može […]

Potpora za obnovljive izvore energije u prerađivačkom sektoru

17.01.2023

Planirate izgradnju fotonaponskih elektrana, elektrana na biomasu ili bioplin? Uskoro stiže objava natječaja “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Kako do potpora za obnovljive izvore energije, kao i ostale detalje poziva donosimo u članku.   Koji je cilj natječaja? Smanjenje emisije stakleničkih plinova i potrošnje isporučene […]

Krediti i zajmovi za poduzetnike

11.01.2023

Koji krediti su trenutno dostupni za žene poduzetnice? Kako do kredita kao poduzetnik početnik? Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zajedno uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak pomaže poduzetnicima financirati vlastita poslovanja kroz sedam dostupnih kredita i zajmova. U nastavku članka donosimo koji su aktualni krediti i zajmovi za poduzetnike te uvjeti […]

Bespovratna sredstva za kulturne i kreativne industrije

10.01.2023

Bavite se arhitekturom, dizajnom, audiovizualnim djelatnostima uključujući videoigre ili ste u nekoj drugoj grani kulturnih i kreativnih industrija? Uskoro stiže natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u sklopu kojeg će prijavitelji moći iskoristiti i do 7.500.000,00 HRK / 995.421,00 EUR bespovratnih sredstava.   Koji je iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju? Minimalni iznos Maksimalni iznos […]

Financiranje inovacija poduzetnika grada Rijeke

23.11.2022

Pitate se kako dobiti bespovratna sredstva za financiranje inovacija? Koji su aktualni natječaji za poduzetnike? Zaklada za financiranje izradbe prototipa – FIPRO, u suradnji s gradom Rijekom nudi financijska sredstva kroz nedavno objavljeni Javni poziv. Ako imate sjedište na području grada Rijeke, prijavite se na javni poziv do 15. prosinca 2022., iskoristite do 50.000,00 kn […]

Stižu 2,2 milijarde kuna za poduzetnike u turizmu

05.10.2022

Objavljeni su javni pozivi za bespovratna sredstva u turizmu prihvatljivi za hotele, zabavne parkove, putničke agencije i ostale. Bespovratna sredstva EU fondova za turizam koristit će se za poticanje investicija koje doprinose razvitku održivog turizma u skladu sa zelenom i digitalnom tranzicijom te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika. Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za natječaje, kontaktirajte […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.