Aestus
22.01.2024
Krediti i zajmovi za poduzetnike
U nastavku pronađite informacije o dostupnim iznosima, kamatnim stopama te ostalim detaljima aktualnih programa.

Koji krediti su trenutno dostupni za žene poduzetnice? Kako do kredita kao poduzetnik početnik? Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zajedno uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak pomaže poduzetnicima financirati vlastita poslovanja kroz dostupne kredite i zajmove.

U nastavku članka donosimo koji krediti i zajmovi poduzetnici mogu očekivati do kraja 2024. godine.
 

*Krediti i zajmovi za poduzetnike u 2023. godini
 

Krediti i zajmovi obrađeni u ovom članku:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Krediti za rast i razvoj

Mali zajmovi

Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Jamstva

Investicije privatnog sektora

Zajmovi za socijalne usluge u zajednici

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Mali zajmovi za industrijsku tranziciju

Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika

 

 

1. Krediti za rast i razvoj

Mogućnost otpisa glavnice omogućit će povoljnije uvjete i financiranje investicija te povećanje produktivnosti i konkurentnosti uz smanjenje ulaznih troškova.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici.

Koji je očekivani ukupni iznos raspoloživih sredstava?

 • 190.000.000,00 do 240.000.000,00 EUR.

Koji je maksimalan iznos sredstava po projektu?

 • 10.000.000,00 EUR

 

2. Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Koji je cilj programa?

 • Potpora poduzetnicima u pokretanju i modernizaciji poslovanja, uvođenju novih tehnologija, povećanje kapaciteta, poticanja novog zapošljavanja i sl. 

Koji su uvjeti za korištenje kredita?

Prihvatljivi prijavitelji 

Poslovni subjekti privatnog i javnog sektora 

Maksimalan iznos kredita 

300.000,00 EUR 

Rok otplate 

 • Do 12 godina, uključujući poček do 3 godine 
 • Do 14 godina, uključujući poček do 5 godina za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi i za ulaganje u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti ili počekom 

Namjena kredita 

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu 
 • Ulaganje u obrtna sredstva do 30% ugovorenog iznosa kredita 

Kamatna stopa (fiksna) 

Do 2% godišnje uz mogućnosti dodatnog umanjenja 

Naknade 

 • Obrada kreditnog zahtjeva –  0,50% od ugovorenog iznosa kredita 
 • Rezervacija sredstava – 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita

 

Detaljne informacije o „Poduzetništvu mladih, žena i početnika“ možete pronaći klikom na poveznicu. 

 

3. Investicije privatnog sektora

Koji je cilj programa?

 • Potpora poduzetnicima u pokretanju i modernizaciji poslovanja, uvođenju novih tehnologija, povećanje kapaciteta, poticanja novog zapošljavanja i sl. 

Koji su uvjeti za korištenje kredita?

Prihvatljivi prijavitelji 

Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG, zadruge i ustanove

Maksimalan iznos kredita 

Nije ograničen, ali se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 30.000,00 EUR 

Rok otplate 

 • Do 14 godina, uključujući poček do 3 godine 
 • Do 15 godina, uključujući poček do 5 godina za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi ili; 
 • Do 17 godina, uključujući poček do 4 godine za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuju na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom 

Namjena kredita 

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 
 • Ulaganja u obrtna sredstva do 30% ugovorenog iznosa kredita

Kamatna stopa (fiksna) 

Do 3% godišnje uz mogućnosti dodatnog umanjenja 

Naknade 

 • Obrada kreditnog zahtjeva:  0,50% od ugovorenog iznosa kredita 
 • Rezervacija sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita

Rok prijave 

Do iskorištenja raspoloživih sredstava

 

Detaljne informacije o „Investicijama privatnog sektora“ možete pronaći klikom na poveznicu. 

 

4. Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Koji je cilj programa?

 • Jačanje mikro, malih i srednjih poslovnih subjekata privatnog sektora kroz ulaganje u zelenu tranziciju, digitalnu tranziciju ili jačanje konkurentnosti i otpornosti. 

Koji su uvjeti za korištenje kredita?

Prihvatljivi prijavitelji 

Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora 

Maksimalan iznos sredstava 

 • Najviši iznos za poduzetnike početnike je 500.000,00 EUR 
 • Najviši iznos kredit za ostale korisnike kredita je 1.000.000,00 EUR 

Rok otplate kredita 

Do 15 godina, uključujući poček do 3 godine 

Namjena kredita 

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 
 • Ulaganje u obrtna sredstva s načelom ne nanošenja bitne štete

Kamatna stopa (fiksna) 

 • 0,80% godišnje 
 • 0,40% godišnje za ulaganja u zelenu tranziciju, digitalni tranziciju ili projekte utemeljene na istraživanju, razvoju i inovacijama 

Naknade 

 • Bez naknada za obradu kreditnih zahtjeva i administriranje kredita te rezervaciju sredstava 
 • Ostale naknade obračunavaju se u skladu s odredbama Pravilnika o naknadama za usluge koje obavlja HBOR 

Rok prijave 

Do 30. lipnja 2026. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a 

 

Detaljne informacije o „Investicijama posebnih segmenata MSP-a u okviru NPOO-a“ možete pronaći klikom na poveznicu.

 

5. Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika

Financijskim instrumentom uz mogućnost otpisa glavnice omogućit će se povoljniji uvjeti i financiranje ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu u cilju povećanja energetske učinkovitosti, dekarbonizacije i smanjenja emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici.

Koji je očekivani ukupni iznos raspoloživih sredstava?

 • 285.000.000,00 do 950.000.000,00 EUR.

 

6. Mali zajmovi

Potpora će se pružati putem investicijskih zajmova s manjim udjelom obrtnih sredstava s mogućnošću otpisa glavnice uz pretpostavku ostvarenja ključnih pokazatelja zelene i digitalne tranzicije kako bi se ista posebno potaknula uz istovremenu kompenzaciju za smanjenje isplativosti investicije.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici.

Koji je očekivani ukupni iznos raspoloživih sredstava?

 • 50.000.000,00 do 500.000.000,00 EUR.

 

 7. Jamstva

Potpora će se pružati putem pojedinačnih jamstava za dugoročne investicijske kredite te leasing, kao i putem portfeljnog jamstva na portfelj jamčenih kredita manje vrijednosti odabranih financijskih institucija i to kako za investicijske kredite s manjim udjelom obrtnih sredstava, tako i za kredite u potpunosti namijenjene za obrtna sredstva.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici.

Koji je očekivani ukupni iznos raspoloživih sredstava?

 • 50.000.000,00 do 200.000.000,00 EUR.

 

8. Zajmovi za socijalne usluge u zajednici

Potpora će se pružati putem zajmova manje vrijednosti za ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, kupnju i opremanje nekretnina za pružanje socijalnih usluga u zajednici različitim ranjivim skupinama.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Udruge, vjerske zajednice, obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju profesionalnu djelatnost, udomiteljske obitelji i druge pravne osobe, pogotovo s područja gdje je utvrđen nedostatak socijalnih usluga.

Koji je očekivani ukupni iznos raspoloživih sredstava?

 • 11.000.000,00 do 50.000.000,00 EUR.

 

9. Mali zajmovi za industrijsku tranziciju

Potpora će se pružati putem investicijskih zajmova s manjim udjelom obrtnih sredstava s mogućnošću otpisa glavnice uz pretpostavku ostvarenja ključnih pokazatelja zelene i digitalne tranzicije kako bi se ista posebno potaknula uz istovremenu kompenzaciju za smanjenje isplativosti investicije zbog takvih dodatnih ulaganja, te čistim obrtnim zajmovima za pokrivanje tekuće likvidnosti.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća.

Koji je očekivani ukupni iznos raspoloživih sredstava?

 • 30.000.000,00 do 50.000.000,00 EUR.

 

Za pripremu dokumentacije i ostala pitanja javite nam se putem email adrese aestus@aestus.hr ili putem kontakt forme.

 

Ostali članci

Mali zajam za investicije i obrtna sredstva

12.04.2024

U 2024. godini mikro, malim i srednjim poduzetnicima dostupni su zajmovi za investicije i obrtna sredstva u minimalnom iznosu od 10.000,00 eura i maksimalnom iznosu od 100.000,00 eura. Zašto zajam? Fleksibilnija jamstva za razliku od banke Nema učešća Brza obrada Fiksna kamata (3,11% – 3,61%)   Koji je maksimalni iznos zajma? EFRR Mali zajam za […]

EU fondovi za poduzetnike u 2024. godini

22.01.2024

Koji su EU fondovi u 2024. godini dostupni poduzetnicima? Kako kupiti opremu, strojeve, digitalne alate te sufinancirati istraživanje, razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa bespovratnim sredstvima? Koji su uvjeti za HAMAG BICRO zajam ili HBOR kredit? U nastavku donosimo pregled natječaja za financiranje projekata mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika u Hrvatskoj prema planu Ministarstva […]

Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju

19.11.2023

Želite kupiti stroj i opremu, izgraditi ili rekonstruirati halu, nabaviti softver pomoću EU fondova? Poduzetnici iz prerađivačke industrije početkom 2024. godine moći će iskoristiti bespovratna sredstva u sklopu natječaja u najavi pod nazivom Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo na koji će se se moći prijaviti mali, srednji te srednje kapitalizirani poduzetnici. Detalje poziva […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Potpore za drvnu industriju i proizvodnju namještaja

21.08.2023

Želite uložiti u novo postrojenje, edukaciju, izgradnju novog objekta, softver ili promotivne aktivnosti? Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja.   Tko je prihvatljivi prijavitelj? Obrt, mikro, malo, srednje i veliko poduzeće koje obavlja djelatnost prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim […]

Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

31.07.2023

Kako bi poduzetnici mogli provjeriti potencijal svoje inovativne ideje ili koncepta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv Dokazivanje inovativnog koncepta, donedavno poznat kao PoC natječaj (Proof of Concept). Prijava na PoC natječaj u 2024. u sklopu omogućit će mikro, malim, srednjim poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim institucijama provjeru potencijala za komercijalizaciju, usmjerenje daljnjeg razvoja i smanjenje rizika […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.