Aestus
22.01.2024
EU fondovi za poduzetnike u 2024. godini
U nastavku saznajte očekivane natječaje za poduzetnike u 2024. godini.

Koji su EU fondovi u 2024. godini dostupni poduzetnicima? Kako kupiti opremu, strojeve, digitalne alate te sufinancirati istraživanje, razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa bespovratnim sredstvima? Koji su uvjeti za HAMAG BICRO zajam ili HBOR kredit?

U nastavku donosimo pregled natječaja za financiranje projekata mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika u Hrvatskoj prema planu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te ostalih natječaja u najavi.

 

Koji se javni pozivi za mikro, male i srednje poduzetnike očekuju ove godine?

 1. Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)
 2. Inovacijski vaučeri
 3. Vaučeri za digitalizaciju
 4. Bespovratna sredstva za kulturne i kreativne industrije
 5. Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju
 6. Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta
 7. Potpore za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije
 8. Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskoj tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi
 9. Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga i procesa
 10. Inovacije novoosnovanih MSP-ova
 11. Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljanom strateškom segment
 12. Ciljana znanstvena istraživanja
 13. Sufinancirana kreditna sredstva za poduzetnika

 

1. Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?

 • Poziv se zatvara 31. siječnja 2024. godine u 23:59 h.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 4.799.920,37 EUR

Koji je maksimalni iznos bespovratnih sredstava?

 • 66.000,00 EUR

Tko su prihvatljivi prijavitelji

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici, znanstveno-istraživačke institucije te građani.

 

Više informacija o natječaju pogledajte ovdje.

 

2. Inovacijski vaučeri

Koji je datum početka poziva?

 • Poziv se očekuje 15. ožujka 2024. godine

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 4.873.214,00 EUR

Koji je intenzitet potpore?

 • Prijavitelji će sredstvima natječaja moći financirati 85% ukupne vrijednosti projekta.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija Digitalnih centara inovacija (eng. Digital innovation hubs) i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Koji je cilj poziva?

 • Razvoj inovativnih proizvoda i usluga, prenošenja tehnoloških rješenja koja izlaze iz istraživačko razvojnih projekata.

 

3. Vaučeri za digitalizaciju

Koji je datum početka poziva?

 • Otvaranje roka za prijavu očekuje se od 1. ožujka 2024. godine.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 3.318.070,00 EUR

Koji su vaučeri dostupni za digitalnu transformaciju poslovanja?

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
 • Vaučer za složena digitalna rješenja
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
 • Vaučer za digitalni marketing

Koliko se vaučera može iskoristiti?

 • Svaka tvrtka može iskoristiti dva različita vaučera.

Tko su prihvatljivi prijavitelji

 • Pravne ili fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici s najmanje 1-3 zaposlene osobe u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima.

 

Više informacijama o vaučerima za digitalizaciju.

 

4. Bespovratna sredstva za kulturne i kreativne industrije

Koji je datum početka poziva?

 • Poziv se očekuje krajem prvog kvartala 2024. godine

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 33.180.702,10 EUR

Koji je maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju?

 • Do 995.421,06 EUR

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Poduzetnici prijavitelji čija je osnovna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti, a djeluju u sljedećim industrijama:
  • arhitektura
  • dizajn
  • elektronički mediji
  • proizvodnja i distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
  • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre
  • glazba i izvedbene umjetnosti
  • muzeji, knjiga i nakladništvo
  • primijenjene i vizualne umjetnosti
  • umjetnički i tradicijski obrti

 

Informacije o prihvatljivim aktivnostima, kao i ostale informacije o natječaju pogledajte ovdje.

 

5. Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju

Koji je datum početka poziva?

 • Poziv se očekuje krajem prvog kvartala 2024. godine.

Tko su prihvatljivi prijavitelji

 • Poduzetnici iz sektora C, i to:
  • Proizvodnja prehrambenih proizvoda
  • Proizvodnja namještaja
  • Proizvodnja strojeva i uređaja
  • Proizvodnja pića
  • Proizvodnja tekstila
  • Proizvodnja odjeće
  • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
  • Proizvodnja papira i proizvoda od papira
  • Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
  • Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
  • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
  • Proizvodnja metala
  • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
  • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
  • Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Koji je maksimalni iznos bespovratnih sredstava?

 • Do 995.421,06 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća.
 • Do 4.645.298,29 EUR za srednje kapitalizirana poduzeća.

 

Više informacija o natječaju pogledajte ovdje.

 

6. Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta

Koji je datum početka poziva?

 • Poziv se očekuje 15. svibnja 2024. godine.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 29.779.050,00 EUR

Koji je intenzitet potpore?

 • Prijavitelji će sredstvima natječaja moći financirati 62% ukupne vrijednosti projekta.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i B2B sastancima.

Koji je cilj poziva?

 • Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova te otvaranje radnih mjesta kroz produktivna ulaganja.

 

7. Potpore za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije

Koji je datum početka poziva?

 • 1. lipnja 2024.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 4.000.000,00 EUR

Koji je intenzitet potpore?

 • Prijavitelji će sredstvima natječaja moći financirati 50% – 65% ukupne vrijednosti projekta.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Pravni subjekti nositelji inovacijskih klastera (vlasnik infrastrukture klastera ili operater klastera) na području Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatska.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Operativne potpore za inovacijske klastere.
 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Koji je cilj poziva?

 • Jačanje inovacijskih klastera u svrhu poticanja umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti, komercijalizacije inovacija i internacionalizacije.

 

8. Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskoj tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

Koji je datum početka poziva?

 • 1. lipnja 2024.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 9.500.000,00 EUR

Koji je intenzitet potpore?

 • Prijavitelji će sredstvima natječaja moći financirati od 50% do 60% ukupne vrijednosti projekta, ovisno o veličini poduzetnika i vrsti potpora.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća s područja Pule i Labinštine (grad Labin, općine Raša, Pićan, Kršan, Sveta Nedelja).

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu MSP-ova (nabava opreme i strojeva, informacijsko-komunikacijskih rješenja itd.) s ciljem uvođenja inovacija u proizvodne procese, organizaciju poslovanja MSP-ova, uvođenje inovativnih proizvoda.
 • Savjetodavne usluge za usvajanje novih znanja u organizaciji poslovanja, inovaciji procesa ili inovacijama proizvoda/usluga .
 • Aktivnosti povezane s prijavom patenata i/ili zaštitom prava intelektualnoga vlasništva, suradnje sa znanstvenim sektorom.

Koji je cilj poziva?

 • Doprinos smanjenju udjela regionalnih emisija stakleničkih plinova u ukupnom nacionalnom računu putem programa ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova koje za cilj imaju poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način, a sve u kontekstu prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo.

 

9. Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga i procesa

Koji je datum početka poziva?

 • 1. srpnja 2024.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 19.978.350,00 EUR

Koji je intenzitet potpore?

 • Prijavitelji će sredstvima natječaja moći financirati 58% ukupne vrijednosti projekta.

Tko su prihvatljivi prijavitelji poziva?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća.

Koji su prihvatljivi troškovi poziva?

 • Uvođenje normi i standarda u poduzeća, kao što je npr. ISO 27001.
 • Certificiranje proizvoda.

Koji je cilj poziva?

 • Povećati konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećati prihoda od izvoza.

 

10. Inovacije novoosnovanih MSP-ova

Koji je datum početka poziva?

 • 30. rujna 2024.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 14.622.642,00 EUR

Koji je intenzitet potpore?

 • Prijavitelji će sredstvima natječaja moći financirati 72% ukupne vrijednosti projekta.

Tko su prihvatljivi prijavitelji poziva?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća.

Koji su prihvatljivi troškovi poziva?

 • Podrška za spremnost za investicije  poduzećima do 5 godina starosti te razine tehnološke spremnosti – TRL 5-8. To uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), kao i osposobljavanje za ublažavanje i procjenu rizika potreba financiranja.

Koji je cilj poziva?

 • Razvijanje naprednih proizvoda industrija u S3 (tzv. strategije pametne specijalizacije) prioritetnim područjima.

 

11. Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljanom strateškom segment

Koji je datum početka poziva?

 • 1. studenoga 2024.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 7.448.360,00 EUR

Koji je intenzitet potpore?

 • Prijavitelji će sredstvima natječaja moći financirati 44% ukupne vrijednosti projekta.

Tko su prihvatljivi prijavitelji poziva?

 • Mikro, mala i srednja poduzeća.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Aktivnosti koje doprinose pojačanom rastu i konkurentnosti MSP-ova kroz suradnju, a kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.

Koji je cilj poziva?

 • Sufinanciranjem inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova uspostaviti dugoročne dobavljačke odnose ili lance vrijednosti s drugim poduzećima.

 

12. Ciljana znanstvena istraživanja

Koji je datum početka poziva?

 • 1. prosinca 2024.

Koji je ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv?

 • 24.371.069,00 EUR

Koji je intenzitet potpore?

 • Prijavitelji će sredstvima natječaja moći financirati 70% ukupne vrijednosti projekta.

Tko su prihvatljivi prijavitelji poziva?

 • Istraživačke organizacije, mikro, mali i srednji poduzetnici, konzorciji sastavljeni od istraživačkih organizacija i poduzeća.
 • Velika poduzeća su prihvatljivi kao partneri na projektu uz uvjet da je u konzorcij uključen barem jedan MSP.

Koje su prihvatljive aktivnosti poziva?

 • Provođenje istraživanja.
 • Transfer znanja i tehnologije.
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.
 • Diseminacija rezultata projekta i vidljivost
 • Upravljanje projektom i ostale potrebne aktivnosti za provedbu projekta.

Koji je cilj poziva?

 • Podržati kolaborativne projekte industrijskih istraživanja koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija.
 • Potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

 

13. Sufinancirana kreditna sredstva za poduzetnika

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) nude poduzetnicima mogućnost financiranja vlastitog poslovanja kroz kredite i zajmove.

 

Trenutno otvoreni HBOR krediti za poduzetnike su:

 • Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
 • Poduzetništvo mladih, žena i početnika
 • Investicije privatnog sektora

 

HBOR pozivi koji se očekuju u 2024. godini su:

 • Krediti za rast i razvoj
 • Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika

 

HAMAG-BICRO pozivi koji se očekuju u 2024. godini su:

 • Mali zajmovi
 • Jamstva
 • Zajmovi za socijalne usluge u zajednici
 • Mali zajmovi za industrijsku tranziciju

 

Više o kreditima i zajmovima za poduzetnike u 2024. pogledajte na poveznici.

 

Ako se želite pripremiti za prijavu na neki od natječaja ili iskoristiti kredit ili zajam, javite nam se za provjeru prihvatljivosti, savjetovanje ili pripremu dokumentacije putem email adrese aestus@aestus.hr ili putem kontakt forme.

Ostali članci

Krediti i zajmovi za poduzetnike

Koji krediti su trenutno dostupni za žene poduzetnice? Kako do kredita kao poduzetnik početnik? Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zajedno uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak pomaže poduzetnicima financirati vlastita poslovanja kroz dostupne kredite i zajmove. U nastavku članka donosimo koji krediti i zajmovi poduzetnici mogu očekivati do kraja 2024. godine. […]

Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju

19.11.2023

Želite kupiti stroj i opremu, izgraditi ili rekonstruirati halu, nabaviti softver pomoću EU fondova? Poduzetnici iz prerađivačke industrije početkom 2024. godine moći će iskoristiti bespovratna sredstva u sklopu natječaja u najavi pod nazivom Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo na koji će se se moći prijaviti mali, srednji te srednje kapitalizirani poduzetnici. Detalje poziva […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Potpore za drvnu industriju i proizvodnju namještaja

21.08.2023

Želite uložiti u novo postrojenje, edukaciju, izgradnju novog objekta, softver ili promotivne aktivnosti? Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja.   Tko je prihvatljivi prijavitelj? Obrt, mikro, malo, srednje i veliko poduzeće koje obavlja djelatnost prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim […]

Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

31.07.2023

Kako bi poduzetnici mogli provjeriti potencijal svoje inovativne ideje ili koncepta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv Dokazivanje inovativnog koncepta, donedavno poznat kao PoC natječaj (Proof of Concept). Prijava na PoC natječaj u 2024. u sklopu omogućit će mikro, malim, srednjim poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim institucijama provjeru potencijala za komercijalizaciju, usmjerenje daljnjeg razvoja i smanjenje rizika […]

EU fondovi za poduzetnike u 2023. godini

Tražite financijska sredstva za svoj projekt? Želite digitalizirati svoje poslovanje ili zaposliti nove radnike pomoću EU fondova? Koji su EU fondovi dostupni za poduzetnike do kraja 2023. godine? Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ažurirani ovogodišnji plan objave poziva za mikro, male i srednje poduzetnike. U nastavku pronađite natječaje iz Nacionalnog plana […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.