Aestus
Privatnost

Izjava o privatnosti regulira prava o zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Općom uredbom o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 u odnosu na prikupljanje, obradu, korištenje i pohranu Vaših osobnih podataka.

O zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice brinu zajednički voditelji obrade osobnih podataka, Aestus d.o.o., Aestus financijsko savjetovanje d.o.o. i Aestus Development d.o.o. (u nastavku Aestus Grupa).

Osobni podaci uključuju ime, prezime, naziv tvrtke u kojoj osoba radi, e-mail adresa i broj telefona.

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Svi Vaši osobni podatci vezani za upite prikupljaju se dobrovoljno putem standardizirane forme, e-maila, telefonskim putem i drugim komunikacijskim kanalima na zahtjev.

Kada ispunite formu putem Facebooka, Linkedina, Trebam.hr ili nekog drugog vanjskog pružatelja usluga, prihvaćate njihove uvjete obrade osobnih podataka.

U trenutku kada korisnik popuni formu na web stranici, odnosno proslijedi svoje osobne podatke suglasan je da razumije sve navedeno o pristupu, zaštiti, obradi, korištenju i pohrani svojih osobnih podataka te da razumije i slaže se sa svim navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti. Slanjem upita na web stranici potvrđujete informirani pristanak na pristup, obradu, prosljeđivanje, dostupnost i pohranu osobnih podataka Aestus Grupi.

Podaci posjetitelja stranice prikupljaju se i anonimno u svrhu što bolje prezentacije usluga korisniku, dostupnosti informacija korisniku, marketinga i promocije, uključujući ponude i akcije te anonimno, u statističke svrhe.

Vaše osobne podatke nećemo prodavati niti prosljeđivati trećim stranama koje nisu navedene u ovoj Izjavi o privatnosti niti ih objavljivati bez Vašeg pristanka. Aestus Grupa koristi odgovarajuće zaštitne mjere kako bi zaštitili podatke koje šaljete putem ove web stranice.

Zaštita osobnih podataka

Kao ispitanik možete ostvariti sljedeća prava:
• Pravo na pristup osobnim podacima – Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od Aestus Grupe dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima i vremenu pohrane
• Pravo na ispravak i pravo na brisanje – Imate pravo, u bilo kojem trenutku, zahtijevati Aestus Grupe da popravi odnosno dopuni netočne odnosno nepotpune osobne podatke koji su povezani s Vama. Možete zahtijevati uvid u podatke koje je voditelj prikupio o vama, ili momentalno brisanje svojih osobnih podataka.
• Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koja se odnosi Vaše podatke, ako ta obrada nema zakonsku osnovu. Bilo kada imate pravo otkazati danu suglasnost za obradu osobnih podataka. Otkazati možete pravo za određenu svrhu ili za sve svrhe obrade osobnih podataka s kojima ste bili suglasni.
• Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo zahtijevati da vaše osobne podatke koje obrađujemo, proslijedimo drugom voditelju obrade.
• Pravo na prigovor – Ukoliko uočite da se vaši podaci koriste u svrhe koje ne smatrate osnovanima, možete pismenim putem (elektroničkom poštom) zahtijevati prestanak korištenja vaših podataka u te svrhe.

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na e-mail adresu dpo@aestus.hr. Informirat ćemo Vas o tijeku zahtjeva i o razlozima odbijanja zahtjeva najkasnije u roku od 30 dana.

Ukoliko smatrate je Aestus Grupa povrijedila neko Vaše pravo zajamčeno Općom uredbom imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Upotreba kolačića (cookies)

Na web stranici www.aestus.hr koristimo kolačiće trećih strana kako bi unaprijedili korisničko iskustvo.

Funkcionalni kolačići nužni su za rad stranice.

Analitički kolačići služe poboljšavanju i optimizaciji korisničkog iskustva.

Kolačići se spremaju u vaš preglednik samo uz privolu, koju možete povući.

Odricanje od odgovornosti

Aestus Grupa i izvršitelji obrade nisu odgovorni za moguću nanijetu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nastalu korištenjem Vaših osobnih podataka koji su otuđeni nezakonitom ili zlonamjernom radnjom treće strane, a ugrožavaju integritet, dostupnost, autentičnost i/ili povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.