Aestus
15.09.2023
Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.
Poduzetnici grada Rijeke mogu se prijaviti za korištenje nepovratnih subvencija. U nastavku donosimo informacije o iznosima, uvjetima i ostalim detaljima javnog poziva.

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

 

Koji je cilj javnog poziva?

 • Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

 

Koji je iznos nepovratnih sredstava?

 • Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava.
 • Poduzetnici se mogu prijaviti za najviše dvije mjere, a maksimalni iznos koji mogu zaprimiti je 10.000,00 eura.
 • Iznos odobrenih sredstava ovisi o mjeri na koju se korisnik prijavi.

 

Tko se može prijaviti?

 • Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području grada Rijeke.
 • Udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno.

 

Na koje mjere se poduzetnici mogu prijaviti?

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

 

Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa

 • Prihvatljivi troškovi su uvođenje i implementacija sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama.
 • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najmanje 150,00 eura do najviše 2.000,00 eura.

 

Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga

 • Prihvatljivi troškovi su definiranje vizualnog identiteta, kreiranje strategije razvoja novoga brenda ili izmjene postojećega te provedbe medijske kampanje.
 • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najmanje 150,00 eura do najviše 2.000,00 eura.

 

Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata

 • Prihvatljivi troškovi su izrade studije opravdanosti osnivanja udruga (klastera), izrada plana i programa rada, izrada dizajna zajedničkog proizvoda, promocija zajedničkog proizvoda ili usluge, ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija, ispitivanja, atestiranja i zaštita proizvoda, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, obrazovanje i usavršavanje voditelja udruga te operativni troškovi voditelja udruga (klastera).
 • U visini od 50% pojedinog troška (bez PDV-a), a najmanje 1500,00 eura do najviše 7.000,00 eura.
 • Uvjet za ostvarenje prava na subvenciju za operativne troškove voditelja je da voditelj udruge (klastera) ima prebivalište na području grada Rijeke. Operativni troškovi voditelja klastera subvencioniraju se najdulje 2 godine uzastopno.

 

Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

 • Prihvatljivi troškovi su uvođenje informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa.
 • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najmanje 300,00 eura do najviše 2.700,00 eura.
 • Troškovi nabavke samo hardverskih komponenti elektroničkih uređaja, održavanja i/ili hostinga te troškovi komunikacijske opreme (pametni telefoni, pametni satovi, smart home) i multimedije (tv uređaji, media player-i, prijenosna multimedija) neće se priznati.

 

Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna

 • Prihvatljivi troškovi su nabava i implementacija industrijskog dizajna u novi ili unaprijeđeni proizvod.
 • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najmanje 700,00 eura do najviše 4.000,00 eura.

 

Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme

 • Prihvatljivi troškovi su nabava i ugradnja te najam novih strojeva i opreme (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda).
 • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najmanje 1.000,00 eura do najviše 10.000,00 eura.
 • Gospodarski subjekti koji mogu koristiti ovu potporu u navedenom iznosu, moraju biti registrirani (prema NKD-u) za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti (kao primarne djelatnosti upisane u Registar poslovnih subjekata DZS-a):
  • Prerađivačka industrija, područje C od odjeljka 10 do 31.
  • Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije otpada, područje E od odjeljka 36 do 39,
  • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, područje M, Odjeljak 72., Skupina 72.1.
 • Također, prijavitelji u djelu ove mjere mogu biti svi ostali gospodarski subjekti koji traže subvenciju za troškove nabave i ugradnje te najma nove opreme. Iznos subvencije za korisnike u ovom dijelu mjere dodjeljuje se u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a  najmanje 300,00 eura do najviše 2.700,00 eura.
 • Pored navedenih troškova, prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti subvenciju za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a  najmanje 700,00 eura do najviše 2.700,00 eura.

 

Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika

 • Prihvatljivi troškovi su oni za pokretanje gospodarske aktivnosti, za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta.
 • U visini od 80% troškova (bez PDV-a), a najmanje 300,00 eura do najviše 5.000,00 eura.

 

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

 • Prihvatljivi troškovi su savjetodavne usluge pri izradi projektne prijave:
  • priprema i analiza sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza sektora),
  • analiza problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih indikatora rezultata,
  • finalizacija logičke matrice, izrada concept note-a, razrada aktivnosti i radnih paketa, identifikacija projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i priprema popratne dokumentacije za prijavu na natječaj.
 • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najmanje 400,00 eura do najviše 4.000,00 eura.

 

Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

 • Prihvatljivi troškovi su stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika kroz formalne i neformalne oblike osposobljavanja.
 • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najmanje 150,00 eura do najviše 2.000,00 eura.

 

Koji su uvjeti za prijavu?

 • Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 15. rujna 2022. godine do podnošenja prijave na Javni poziv.
 • Minimalni iznos pojedinačnog računa ovisno o mjeri mora biti isti ili veći od 70,00 eura, odnosno 130,00 eura bez PDV-a.
 • PDV i sve ostale zakonom određene pristojbe nisu prihvatljiv trošak.
 • Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za troškove za koje traži potporu po ovom javnom pozivu, iznos potpore koji se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno od kojeg tijela je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.
 • Ako korisnik mjere stekne pravo na subvenciju u trenutku u kojem po ovom javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od ostvarenog iznosa subvencije (kao posljednji u nizu prema kriteriju bodovanja koji ostvaruje pravo na subvenciju), korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

 

Tko nema pravo na korištenje subvencije?

 • Subjekti nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost.
 • Subjekti koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
 • Subjekti koji imaju dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Gradu Rijeci,
 • Subjekti koji su uzastopno zadnje dvije godine (u 2021. i 2022. godini) ostvarili pravo na bespovratna sredstva po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

 

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na službenim stranicama Grada Rijeke.

Ostali članci

Što poduzetnik mora znati o trošku reprezentacije?

09.07.2024

U poslovnom svijetu, troškovi reprezentacije se često koristi kao alat za izgradnju novih poslovnih odnosa ili poboljšanje postojećih. No, što točno predstavlja reprezentacija, koji su prihvatljivi troškovi reprezentacije te kada se može primijeniti? Odgovore na ova i ostala poduzetniku važna pitanja donosimo u nastavku članka.   Što je reprezentacija? Reprezentacija predstavlja troškove koji se odnose na […]

Najčešća pitanja o fiskalizaciji: Vodič za poduzetnike

18.06.2024

Kako uvesti fiskalnu blagajnu? Treba li webshop izdati fiskalizirane račune? Fiskaliziraju li se uplate putem Paypal-a, Stripe-a i drugih platformi za online transakcije? Što napraviti ako mi prestane raditi fiskalna blagajna? U nastavku ovog članka donosimo najvažnije informacije o fiskalizaciji te odgovore na najčešća pitanja poduzetnika.   Što je fiskalizacija? Fiskalizacija je skup mjera koje […]

Zapošljavanje učenika i studenata

29.05.2024

Kraj školske / akademske godine i ljetni praznici predstavljaju odličnu priliku za zapošljavanje učenika i studenata. Naš Aestus računovodstveni tim izdvaja važne informacije za sve poslodavce koji planiraju zaposliti učenike i studente.   Kada je moguće zaposliti učenika? Učenici se mogu zapošljavati isključivo za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika. U 2024. godini ljetni praznici započinju […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

23.04.2024

Planirate godišnji odmor svojih zaposlenika? Prema zakonu o radu, godišnji odmor je pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji ostvarujete pravo? U nastavku donosimo 10 najčešćih […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.