Aestus
28.06.2022
Zapošljavanje učenika i studenata
Želite zaposliti učenike i/ili studente? Saznajte koja je minimalna satnica, koje su Vaše obveze te na kojoj vrsti poslova ih je dozvoljeno angažirati.

Kraj školske / akademske godine i ljetni praznici predstavljaju odličnu priliku za zapošljavanje učenika i studenata. Naš Aestus računovodstveni tim izdvaja važne informacije za sve poslodavce koji planiraju zaposliti učenike i studente.

 

Kada je moguće zaposliti učenika?

 • Učenici se mogu zapošljavati isključivo za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika.
 • U 2023. godini ljetni praznici započinju 23. lipnja 2023. i traju do početka školske godine, odnosno 4. rujna 2023.
 • Prvi dio zimskih praznika započinje 27. prosinca 2023. i traje do 5. siječnja 2024., a drugi dio od 19. veljače 2024. do 23. veljače 2024.
 • Proljetni praznici počinju 28. ožujka 2024. i završavaju 5. travnja 2024.

 

Kako zaposliti učenika?

 • Učenika je moguće zaposliti isključivo putem posrednika za privremeni rad, odnosno srednjoškolske ustanove koja ima ulogu učeničkog servisa.
 • Srednjoškolska ustanova koja ima uspostavljen učenički servis može biti posrednik i za druge srednje škole sa sjedištem u istoj županiji.
 • Za zapošljavanje učenika, srednjoškolska ustanova mora imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog skrbnika.

 

Kako firma može zapošljavati putem učeničkog ili studentskog servisa?

 • Zapošljavanje učenika ili studenata, podrazumijeva registraciju pravnog subjekta u bazu učeničkog ili studentskog servisa određenog sveučilišta. Registracija se obavlja popunjavanjem obrasca za registraciju te dostavljanjem istog učeničkom ili studentskom servisu.
 • Npr. obrazac za registraciju tj. prijavu poslodavca u Studentski servis Sveučilišta u Rijeci moguće je pronaći ovdje.
 • Također, poslodavci imaju mogućnost objaviti oglase za radna mjesta za koje traže zaposlenike na internetskoj stranici student servisa i pojedinih učeničkih servisa.

 

Koje vrste poslovnih subjekata mogu koristiti usluge Učeničkog ili Student servisa?

 • OPG,
 • j.d.o.o., d.o.o., d.d., k.d.,
 • obrti,
 • zadruge te
 • udruge.

 

Kako učenik može postati član učeničkog servisa?

Način na koji učenik može postati član servisa ovisi o samom servisu. U većini slučajeva potrebno je priložiti sljedeće:

 • potvrdu o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove,
 • presliku dokumenta koji sadrži OIB,
 • tiskanicu općih podataka o učeniku,
 • tiskanicu suglasnosti koju potpisuje roditelj i presliku osobne iskaznice roditelja/ zakonskog skrbnika,
 • presliku ugovora ili kartice žiro/tekućeg računa na koji će učeniku biti isplaćena naknada.

 

Gdje se može podignuti učenički ugovor?

 • Učenički ugovor učenik podiže u Učeničkom servisu srednjoškolske ustanove.
 • Nakon što učenik dostavi ugovor, poslodavac ga je dužan ovjeriti i upisati stvarni broj sati rada te iznos zarade.

 

Koji je broj dozvoljenih sati rada učenika?

 • U slučaju da je učenik navršio 15 godina, tada može raditi 8 sati dnevno, to jest 40 sati tjedno. Učenik također ima pravo na pauzu od najmanje 30 minuta kada radi više od 4 sata i 30 minuta, a u slučaju da je radio dva dana uzastopno, ima pravo na pauzu od najmanje 14 sati.
 • Prema Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem,  maloljetnim učenicima zabranjen je rad u periodu između 20 sati navečer i 6 sati ujutro.

 

Mogu li se zaposliti učenici mlađi od 15 godina?

 • Mogu. Važno je napomenuti da za učenike mlađe od 15 godina dnevno radno vrijeme ne smije biti duže od 7 sati, odnosno 35 sati tjedno.
 • Za zapošljavanje učenika mlađih od 15 godina srednjoškolskoj ustanovi potrebna je pisana suglasnost nadležnog inspektora rada.

 

Na koji način se učeniku isplaćuje plaća?

 • Učeniku se plaća isplaćuje na temelju ugovora, u roku 15 dana od dana završetka rada na bankovni račun.
 • Uz plaću, poslodavac je dužan isplatiti naknadu za srednjoškolsku ustanovu koja ne može iznositi više od 10% iznosa učenikove zarade te u slučaju ozlijede na radu – doprinos za slučaj ozlijede na radu redovnog učenika.
 • Učenik koji u kalendarskoj godini ostvari primitak iznad 9.556,04 eura na razliku iznad toga iznosa uračunavaju se porez i prirez.
 • Ako učenik ostvari iznos veći od 3.185,40 eura ne može više biti uzdržani član roditelja.

 

Koliko iznosi minimalna učenička satnica?

 • Cijena sata rada se utvrđuje prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od 4 eura/ sat.
 • Učeniku je potrebno povećati plaću za noćni rad (takav rad dopušten je samo punoljetnim učenicima) te rad nedjeljom i blagdanom.

 

Koje poslove maloljetni učenici ne smiju obavljati?

Prema Pravilniku o poslovima, maloljetni učenici ne smiju obavljati poslove:

 • prilikom kojih su izloženi fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima,
 • koji su iznad njegovih fizičkih i psihičkih sposobnosti,
 • kod kojih postoji opasnost po život zbog izlaganja ekstremnoj toplini ili hladnoći,
 • u kojima se rukuje pirotehničkim sredstvima,
 • u kojima dolazi do klanja životinja na industrijskoj razini te
 • koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe (u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima).

 

Koje poslove učenik smije obavljati?

 • Učenik može, izuzev poslova koje ne smije obavljati, raditi na drugim poslovima samo uz prethodno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova.
 • Ovdje možete pronaći pravilnik i popis poslova na kojima maloljetnik može raditi i aktivnosti u kojima smije sudjelovati.

 

Kako zaposliti studenta?

 • Studenta je moguće zaposliti također preko posrednika, u ovom slučaju Studentskog servisa.
 • Student podiže ugovor u studentskom servisu za kalendarski mjesec te ga prije početka rada sklapa sa poslodavcem.
 • Studentski servis studentu može izdati ugovor za istog poslodavca i za sljedeći kalendarski mjesec, ali samo ako ga zatraži osobno tj. fizičkim putem u studentskom servisu. Ako student koristi online platformu za izdavanje ugovora, morat će pričekati početak sljedećeg kalendarskog mjeseca za izdavanje.
 • Da bi ugovor bio valjan mora biti potpisan i ovjeren od strane studenta i poslodavca.
 • Ako želi, poslodavac studentu može isplatiti plaću putem više ugovora za različite datume unutar istog kalendarskog mjeseca.

 

Kako se maturanti i studenti mogu učlaniti u studentski servis?

Kako bi maturanti postali članovi studentskog servisa potrebno je predati:

 • uvjerenje ili svjedodžbu o završnom razredu za tekuću školsku godinu – kopiju svjedodžbe je potrebno predati, a original dati na uvid;
 • dokaz o pristupanju državnoj maturi;
 • osobnu iskaznica potrebno je dati na uvid;
 • OIB predočen na nekom dokumentu;
 • fotografiju manjeg formata;
 • IBAN osobnog žiro računa predočen na bankovnoj kartici, ugovoru s bankom ili uvidom u Internet bankarstvo;
 • obrazac / upitnik za učlanjenje kojeg osigurava svaki studentski servis zasebno, a najčešće je dostupan na internetskoj stranici;
 • suglasnost za maloljetne maturante / studente. Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost osobno u Student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika.

 

Redoviti i izvanredni studenti najčešće trebaju predati sljedeće:

 • uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu na studij ili elektronički zapis o statusu studenta;
 • x-ica (ako student nema X-icu, priložiti fotografiju manjeg formata);
 • osobna iskaznica na uvid;
 • OIB predočen na nekom dokumentu;
 • IBAN osobnog žiro računa predočen na bankovnoj kartici ugovoru s bankom ili uvidom u Internet bankarstvo;
 • obrazac / upitnik za učlanjenje / produženje članstva;
 • izjavu studenta o statusu studenta i ne postojanju radnog odnosa.

 

Koliko iznosi minimalna studentska satnica?

 • Iznos minimalne studentske satnice propisan je Zakonom o obavljanju studentskih poslova te u 2023. iznosi 4,38 eura.
 • Također, studentska satnica se uvećava za 50% za rad nedjeljom, blagdanom te noćni rad.

 

Kada je moguće zaposliti studenta?

 • Studenti imaju mogućnost zapošljavanja i rada tijekom cijele godine, a ne samo za vrijeme praznika poput srednjoškolaca.
 • Budući da su punoljetni, mogu obavljati širok spektar poslova i raditi u noćnim smjenama.

 

Na koji način se studentu isplaćuje plaća?

 • Studentima plaću isplaćuje Studentski servis na bankovni račun naveden u ugovoru i to na način da se ispunjeni i ovjereni ugovor predaje servisu, koji zatim izdaje račun. Taj račun prema servisu plaća poslodavac, nakon čega servis na račun studenta isplaćuje iznos naznačen na ugovoru.

 

Što je poslodavac mora isplatiti ako zapošljava putem studentskog ugovora?

 • Prema ugovoru, poslodavac je dužan isplatiti:
  • naknadu za obavljeni studentski posao,
  • doprinose prema posebnim propisima,
  • naknadu posredniku koja iznosi 12% neto iznosa naknade za obavljeni studentski posao za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda,
  • 5,00 % doprinosa za MIO na neto zaradu izvođača,
  • 0,5 % posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,
  • te naknade posredniku u iznosu od 0,5% neto iznosa naknade za obavljeni studentski posao u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti.

 

 

Ako do sada niste zapošljavali učenike i studente, nadamo se da smo Vam pomogli. Ukoliko imate dodatnih pitanja Aestus računovodstveni tim rado će Vam odgovoriti na njih.

 

Vaš Aestus!

Ostali članci

Kako pravilno koristiti predujam i storno? Upute i primjeri

26.05.2023

Sigurno ste se već upoznali s izrazima kao što su predujam i storno predujma. No, što točno podrazumijevaju i kad se koriste? Kad je potrebno izdati račun za predujam, koja je razlika između storna računa i storna predujma te kako u praksi izgleda izdavanje računa nakon već izdanog računa za predujam saznajte u nastavku članka. […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

01.05.2023

U ovo doba godine većina poslodavaca ima na umu godišnji odmor svojih zaposlenika. Zakonom o radu definiran je kao pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji […]

Što poduzetnik mora znati o trošku reprezentacije?

25.04.2023

U poslovnom svijetu, troškovi reprezentacije se često koristi kao alat za izgradnju novih poslovnih odnosa ili poboljšanje postojećih. No, što točno predstavlja reprezentacija, koji su prihvatljivi troškovi reprezentacije te kada se može primijeniti? Odgovore na ova i ostala poduzetniku važna pitanja donosimo u nastavku članka.   Što je reprezentacija? Reprezentacija predstavlja troškove koji se odnose na […]

Kalkulator plaće za 2023. godinu

20.04.2023

Treba vam izračun plaće iz bruto u neto ili obrnuto? Želite vidjeti ukupan trošak plaće? U nastavku pronađite jednostavan i brz kalkulator plaće koji vam u samo nekoliko koraka daje sve ključne informacije o plaći i njenoj strukturi. Što je bruto 1? Koja je definicija osobnog odbitka? Odgovore donosimo u našem rječniku računovodstvenih pojmova.   Najčešća […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

16.03.2023

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati  FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Kako ispuniti putni nalog u 2023. godini?

28.02.2023

Znate li kako ispuniti putni nalog i što sve mora sadržavati u 2023. godini? U nastavku donosimo upute i informacije o tome što je zapravo putni nalog, kako izračunati dnevnice i putne troškove, kao i 7 najčešćih pogrešaka prilikom ispunjavanja zajedno s primjerom koji možete besplatno preuzeti i koristiti.     Preuzmi putni nalog   […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.