Aestus
05.07.2023
Zapošljavanje učenika i studenata
Želite zaposliti učenike i/ili studente? Saznajte koja je minimalna satnica, koje su vaše obveze te na kojoj vrsti poslova ih je dozvoljeno angažirati.

Kraj školske / akademske godine i ljetni praznici predstavljaju odličnu priliku za zapošljavanje učenika i studenata. Naš Aestus računovodstveni tim izdvaja važne informacije za sve poslodavce koji planiraju zaposliti učenike i studente.

 

Kada je moguće zaposliti učenika?

 • Učenici se mogu zapošljavati isključivo za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika.
 • U 2023. godini ljetni praznici započinju 23. lipnja 2023. i traju do početka školske godine, odnosno 4. rujna 2023.
 • Prvi dio zimskih praznika započinje 27. prosinca 2023. i traje do 5. siječnja 2024., a drugi dio od 19. veljače 2024. do 23. veljače 2024.
 • Proljetni praznici počinju 28. ožujka 2024. i završavaju 5. travnja 2024.

 

Kako zaposliti učenika?

 • Učenika je moguće zaposliti isključivo putem posrednika za privremeni rad, odnosno srednjoškolske ustanove koja ima ulogu učeničkog servisa.
 • Srednjoškolska ustanova koja ima uspostavljen učenički servis može biti posrednik i za druge srednje škole sa sjedištem u istoj županiji.
 • Za zapošljavanje učenika, srednjoškolska ustanova mora imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog skrbnika.

 

Kako firma može zapošljavati putem učeničkog ili studentskog servisa?

 • Zapošljavanje učenika ili studenata, podrazumijeva registraciju pravnog subjekta u bazu učeničkog ili studentskog servisa određenog sveučilišta. Registracija se obavlja popunjavanjem obrasca za registraciju te dostavljanjem istog učeničkom ili studentskom servisu.
 • Npr. obrazac za registraciju tj. prijavu poslodavca u Studentski servis Sveučilišta u Rijeci moguće je pronaći ovdje.
 • Također, poslodavci imaju mogućnost objaviti oglase za radna mjesta za koje traže zaposlenike na internetskoj stranici student servisa i pojedinih učeničkih servisa.

 

Koje vrste poslovnih subjekata mogu koristiti usluge Učeničkog ili Student servisa?

 • OPG,
 • j.d.o.o., d.o.o., d.d., k.d.,
 • obrti,
 • zadruge te
 • udruge.

 

Kako učenik može postati član učeničkog servisa?

Način na koji učenik može postati član servisa ovisi o samom servisu. U većini slučajeva potrebno je priložiti sljedeće:

 • potvrdu o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove,
 • presliku dokumenta koji sadrži OIB,
 • tiskanicu općih podataka o učeniku,
 • tiskanicu suglasnosti koju potpisuje roditelj i presliku osobne iskaznice roditelja/ zakonskog skrbnika,
 • presliku ugovora ili kartice žiro/tekućeg računa na koji će učeniku biti isplaćena naknada.

 

Gdje se može podignuti učenički ugovor?

 • Učenički ugovor učenik podiže u Učeničkom servisu srednjoškolske ustanove.
 • Nakon što učenik dostavi ugovor, poslodavac ga je dužan ovjeriti i upisati stvarni broj sati rada te iznos zarade.

 

Koji je broj dozvoljenih sati rada učenika?

 • U slučaju da je učenik navršio 15 godina, tada može raditi 8 sati dnevno, to jest 40 sati tjedno. Učenik također ima pravo na pauzu od najmanje 30 minuta kada radi više od 4 sata i 30 minuta, a u slučaju da je radio dva dana uzastopno, ima pravo na pauzu od najmanje 14 sati.
 • Prema Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem,  maloljetnim učenicima zabranjen je rad u periodu između 20 sati navečer i 6 sati ujutro.

 

Mogu li se zaposliti učenici mlađi od 15 godina?

 • Mogu. Važno je napomenuti da za učenike mlađe od 15 godina dnevno radno vrijeme ne smije biti duže od 7 sati, odnosno 35 sati tjedno.
 • Za zapošljavanje učenika mlađih od 15 godina srednjoškolskoj ustanovi potrebna je pisana suglasnost nadležnog inspektora rada.

 

Na koji način se učeniku isplaćuje plaća?

 • Učeniku se plaća isplaćuje na temelju ugovora, u roku 15 dana od dana završetka rada na bankovni račun.
 • Uz plaću, poslodavac je dužan isplatiti naknadu za srednjoškolsku ustanovu koja ne može iznositi više od 10% iznosa učenikove zarade te u slučaju ozlijede na radu – doprinos za slučaj ozlijede na radu redovnog učenika.
 • Učenik koji u kalendarskoj godini ostvari primitak iznad 9.556,04 eura na razliku iznad toga iznosa uračunavaju se porez i prirez.
 • Ako učenik ostvari iznos veći od 3.185,40 eura ne može više biti uzdržani član roditelja.

 

Koliko iznosi minimalna učenička satnica?

 • Minimalna cijena sata nije propisana zakonom te istu učenik dogovara s poslodavcem. Ne preporuča se satnica ispod 4,00€ po satu.
 • Učeniku je potrebno povećati plaću za noćni rad (takav rad dopušten je samo punoljetnim učenicima) te rad nedjeljom i blagdanom.

 

Koje poslove maloljetni učenici ne smiju obavljati?

Prema Pravilniku o poslovima, maloljetni učenici ne smiju obavljati poslove:

 • prilikom kojih su izloženi fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima,
 • koji su iznad njegovih fizičkih i psihičkih sposobnosti,
 • kod kojih postoji opasnost po život zbog izlaganja ekstremnoj toplini ili hladnoći,
 • u kojima se rukuje pirotehničkim sredstvima,
 • u kojima dolazi do klanja životinja na industrijskoj razini te
 • koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe (u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima).

 

Koje poslove učenik smije obavljati?

 • Učenik može, izuzev poslova koje ne smije obavljati, raditi na drugim poslovima samo uz prethodno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova.
 • Ovdje možete pronaći pravilnik i popis poslova na kojima maloljetnik može raditi i aktivnosti u kojima smije sudjelovati.

 

Kako zaposliti studenta?

 • Studenta je moguće zaposliti također preko posrednika, u ovom slučaju Studentskog servisa.
 • Student podiže ugovor u studentskom servisu za kalendarski mjesec te ga prije početka rada sklapa sa poslodavcem.
 • Studentski servis studentu može izdati ugovor za istog poslodavca i za sljedeći kalendarski mjesec, ali samo ako ga zatraži osobno tj. fizičkim putem u studentskom servisu. Ako student koristi online platformu za izdavanje ugovora, morat će pričekati početak sljedećeg kalendarskog mjeseca za izdavanje.
 • Da bi ugovor bio valjan mora biti potpisan i ovjeren od strane studenta i poslodavca.
 • Ako želi, poslodavac studentu može isplatiti plaću putem više ugovora za različite datume unutar istog kalendarskog mjeseca.

 

Kako se maturanti i studenti mogu učlaniti u studentski servis?

Kako bi maturanti postali članovi studentskog servisa potrebno je predati:

 • uvjerenje ili svjedodžbu o završnom razredu za tekuću školsku godinu – kopiju svjedodžbe je potrebno predati, a original dati na uvid;
 • dokaz o pristupanju državnoj maturi;
 • osobnu iskaznica potrebno je dati na uvid;
 • OIB predočen na nekom dokumentu;
 • fotografiju manjeg formata;
 • IBAN osobnog žiro računa predočen na bankovnoj kartici, ugovoru s bankom ili uvidom u Internet bankarstvo;
 • obrazac / upitnik za učlanjenje kojeg osigurava svaki studentski servis zasebno, a najčešće je dostupan na internetskoj stranici;
 • suglasnost za maloljetne maturante / studente. Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost osobno u Student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika.

 

Redoviti i izvanredni studenti najčešće trebaju predati sljedeće:

 • uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu na studij ili elektronički zapis o statusu studenta;
 • x-ica (ako student nema X-icu, priložiti fotografiju manjeg formata);
 • osobna iskaznica na uvid;
 • OIB predočen na nekom dokumentu;
 • IBAN osobnog žiro računa predočen na bankovnoj kartici ugovoru s bankom ili uvidom u Internet bankarstvo;
 • obrazac / upitnik za učlanjenje / produženje članstva;
 • izjavu studenta o statusu studenta i ne postojanju radnog odnosa.

 

Koliko iznosi minimalna studentska satnica?

 • Iznos minimalne studentske satnice propisan je Zakonom o obavljanju studentskih poslova te u 2023. iznosi 4,38 eura.
 • Također, studentska satnica se uvećava za 50% za rad nedjeljom, blagdanom te noćni rad.

 

Kada je moguće zaposliti studenta?

 • Studenti imaju mogućnost zapošljavanja i rada tijekom cijele godine, a ne samo za vrijeme praznika poput srednjoškolaca.
 • Budući da su punoljetni, mogu obavljati širok spektar poslova i raditi u noćnim smjenama.

 

Na koji način se studentu isplaćuje plaća?

 • Studentima plaću isplaćuje Studentski servis na bankovni račun naveden u ugovoru i to na način da se ispunjeni i ovjereni ugovor predaje servisu, koji zatim izdaje račun. Taj račun prema servisu plaća poslodavac, nakon čega servis na račun studenta isplaćuje iznos naznačen na ugovoru.

 

Što poslodavac mora isplatiti ako zapošljava putem studentskog ugovora?

 • Prema ugovoru, poslodavac je dužan isplatiti:
  • naknadu za obavljeni studentski posao,
  • doprinose prema posebnim propisima,
  • naknadu posredniku koja iznosi 12% neto iznosa naknade za obavljeni studentski posao za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda,
  • 5,00 % doprinosa za MIO na neto zaradu izvođača,
  • 0,5 % posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,
  • te naknade posredniku u iznosu od 0,5% neto iznosa naknade za obavljeni studentski posao u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti.

 

 

Ako do sada niste zapošljavali učenike i studente, nadamo se da smo vam pomogli. Ukoliko imate dodatnih pitanja Aestus računovodstveni tim rado će vam odgovoriti na njih.

Ostali članci

Kako isplatiti dobit iz firme?

23.11.2023

Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zaključak financijskih izvještaja i rezultata poslovanja. U ovom članku donosimo kako isplatiti dobit, što je porez na dobit, tko ga je obvezan platiti te druge ključne informacije koje će vam biti korisne za uspješniji financijski završetak godine.   Kako isplatiti dobit? Dobit možemo isplaćivati više puta […]

Kako financirati startup?

19.10.2023

Osmislili ste inovativan proizvod ili uslugu? Razmišljate o pokretanju startup-a ili ste taj korak već realizirali, a brine vas financiranje samog projekta? U nastavku donosimo odgovore na pitanja kako financirati startup poduzeće, koji su izvori financiranja te koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste.   Startup poduzeća ovisno o fazi životnog ciklusa u kojem se nalaze […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Što poduzetnik mora znati o porezima?

12.09.2023

Porezi mogu biti pomalo zbunjujući za poduzetnike u Hrvatskoj. Postoji nekoliko oblika poreza koje svaki poduzetnik treba poznavati, a u ovom članku obuhvaćamo tri vrste – porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i porez na dobit. U nastavku donosimo osnovne informacije o navedenim porezima, tko su obveznici te kad i kako se plaćaju.   […]

Digitalna transformacija Aestus financijskog savjetovanja d.o.o.

11.09.2023

Trgovačko društvo AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o. započelo je provedbu projekta „DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o.“. Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   Kratki opis projekta: Projekt „Digitalna transformacija poduzeća Aestus financijsko savjetovanje d.o.o.“ adresira problem razine digitalizacije poslovanje. Opći cilj koji će se postići […]

Koje su vrste otkaza i koje obveze idu uz njih?

07.09.2023

Što podrazumijeva izvanredni otkaz ugovora o radu? Koje su obveze poslodavca i zaposlenika prilikom otkaza tijekom probnog roka? Teče li otkazni rok prilikom korištenja godišnjeg odmora? Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu zaposleniku u slučaju otkaza, kao i ostale važne informacije o vrstama otkaza koje trebaju poznavati zaposlenici i poslodavci, donosimo u nastavku.   Što je redoviti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.