Aestus
23.04.2024
10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

Planirate godišnji odmor svojih zaposlenika? Prema zakonu o radu, godišnji odmor je pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji ostvarujete pravo?

U nastavku donosimo 10 najčešćih pitanja i odgovore u vezi godišnjeg odmora.

 

1. Imam li pravo na godišnji odmor iako imam ugovor na određeno vrijeme?

 • Bez obzira na to ima li zaposlenik ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme, uvijek ima pravo na godišnji odmor.

 

2. Kako odrediti na koliki broj dana godišnjeg odmora zaposlenik ima pravo?

 • Zakonom o radu određeno je minimalno pravo na godišnji odmor koje ovisi o tome koliko dana u tjednu osoba radi:
  • osobe koje rade 5 dana u tjednu imaju pravo na 20 dana godišnjeg odmora.
  • osobe koje rade 6 dana u tjednu imaju pravo na 24 dana godišnjeg odmora.
 • Zaposlenik ostvaruje pravo na puni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog radnog odnosa.
 • Odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu, pravo na godišnji odmor se može uređivati i mijenjati samo u korist radnika (dakle, nikako manje od propisanog u Zakonu o radu).

 

3. Radim samo 5 mjeseci u tvrtki, na koliko dana godišnjeg odmora imam pravo?

 • Osobe koje su zaposlene 5 mjeseci u tvrtki imaju pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora utvrđuje se u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnos, što bi značilo da na primjeru 20-dnevnog godišnjeg odmora zaposlenik 5 mjeseci od zaposlenja može iskoristiti 8 dana godišnjeg odmora.
 • Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora ima radnik koji:
  • još ne radi 6 mjeseci kod poslodavca (prvo zaposlenje ili prekid duži od osam dana) ili
  • radnik kojem prestaje radni odnos u tijeku godine (do 15.12.).

 

4. Ne radim vikendima, računaju li mi se oni u dane godišnjeg odmora?

 • U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se oni dani koje zaposlenik ne bi radio da nije na godišnjem odmoru, kao ni razdoblje privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) koje je utvrdio ovlašteni liječnik. Uz to, ni dani plaćenog dopusta ne računaju se kao godišnji odmor.

 

5. Koja je razlika između godišnjeg odmora i plaćenog dopusta?

 • Sukladno članku 65. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust tijekom kalendarske godine od ukupno 7 radnih dana za važne osobne potrebe, osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću užeg člana obitelji.
 • Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeće ili sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.
 • Zaposlenici koji su dobrovoljno darovali krvi ostvaruju pravo na jedan slobodan dan s osnova dobrovoljnog darivanja krvi, koji se ostvaruje tijekom kalendarske godine, sukladno radnim obvezama.
 • Osim plaćenog dopusta, zaposlenici ostvaruju pravo i na neplaćeni dopust tijekom kojeg miruju sva prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

 

6. Računaju li se blagdani kao godišnji odmor, ako bi taj blagdan prema rasporedu bio radni?

 • Ako bi zaposlenik prema rasporedu radnog vremena trebao raditi na dan blagdana ili neradnog dana, ali tog dana na svoj zahtjev koristi godišnji odmor, onda mu se prema Zakonu o radu u trajanje godišnjeg odmora uračunava i taj dan.

 

7. Imam li pravo koristiti godišnji odmor u dijelovima?

 • Kada radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore.
 • Poslodavac i radnik mogu dogovoriti da radnik tijekom kalendarske godine koristi i manje od dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju. U tom slučaju će se neiskorišteni dio godišnjeg odmora prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu.

 

8. Što je regres?

 • Regres je materijalno pravo zaposlenika zajamčeno na temelju akta poslodavca ili ugovora o radu ili na temelju volje poslodavca za isplatom tog primitka. Ako pravo na regres nije definirano niti jednim izvorom radnog prava, poslodavac može neposredno prije isplate regresa sastaviti i donijeti Odluku o isplati regresa.
 • Regres se može isplatiti neoporezivo i oporezivo. Poslodavac od 2024. godine može svome radniku neoporezivo isplatiti do 700,00 EUR godišnje prigodne nagrade (regres, božićnica, uskrsnica i drugo) te do 1.120,00 EUR  godišnje nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.). Više o neoporezivim primicima i njihovim limitima pročitajte ovdje.

 

9.  Koliko dana godišnjeg odmora imaju zaposlenici koji rade na nepuno radno vrijeme?

 • Osobe zaposlene na nepuno radno vrijeme imaju sva prava kao i da su sklopile ugovor na puno radno vrijeme – najmanje 4 tjedna. Jedina će razlika postojati u visini naknade koja se isplaćuje, a to je prosjek mjesečne plaće isplaćene radniku u prethodna 3 mjeseca.

 

10. Može li se zaposlenik odreći godišnjeg odmora?

 • Zaposlenik se ne može odreći prava na godišnji odmor. Člankom 80. Zakona o radu propisana je ništetnost sporazuma o odricanju prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.
 • Ako poslodavac radniku ne može omogućiti najkraći godišnji odmor, ili sklope sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor odnosno isplate naknadu, poslodavac vrši prekršaj za koji je propisana novčana kazna.

 

Ostali članci

Zapošljavanje učenika i studenata

29.05.2024

Kraj školske / akademske godine i ljetni praznici predstavljaju odličnu priliku za zapošljavanje učenika i studenata. Naš Aestus računovodstveni tim izdvaja važne informacije za sve poslodavce koji planiraju zaposliti učenike i studente.   Kada je moguće zaposliti učenika? Učenici se mogu zapošljavati isključivo za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika. U 2024. godini ljetni praznici započinju […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Potpora za samozapošljavanje – kako izbjeći greške?

12.03.2024

Nezaposleni ste i želite pokrenuti vlastito poslovanje? HZZ i u 2024. godini provodi mjere aktivnog zapošljavanja. Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje čiji maksimalni iznos ove godine iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Potpora […]

Kako obračunati dnevnice i putne troškove?

27.02.2024

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova? Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.   […]

14 najčešćih pitanja o napojnicama

13.02.2024

Nova porezna reforma koja je stupila na snagu 1. siječnja 2024. donosi brojne promjene, jedna od njih odnosi se na promjene u načinu obrade napojnica. Uveden je novi sustav fiskalizacije napojnica, koji omogućava korisnicima da svoje napojnice ostavljaju i putem kartica. U nastavku donosimo 14 najčešćih pitanja o napojnicama postavljenih od strane poduzetnika.   Tko […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.