Aestus
19.01.2022
Potpora za samozapošljavanje – kako izbjeći greške?
Odlučili ste se za pokretanje vlastitog poslovanja? Prijavite se za korištenje potpora za samozapošljavanje. Donosimo Vam sve potrebne informacije i najčešće greške poduzetnika početnika u 2023.

Nezaposleni ste i želite pokrenuti vlastito poslovanje? HZZ u 2023. godini provodi mjere aktivnog zapošljavanja. Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje čiji maksimalni iznos ove godine iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”.

Potpora se dodjeljuje nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciju nezaposlenih za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta.

Predanim radom i upornošću u 2022. godini klijenti Aestus računovodstva ostvarili su čak 716.437,00 eura potpora za samozapošljavanje. S ciljem da potaknemo uspješno poduzetništvo i u ovoj godini, u nastavku donosimo informacije o visini potpore, prihvatljivim troškovima i najčešćim greškama poduzetnika početnika.

 

Koji je cilj mjere i koja je ciljana skupina?

 • Sufinanciranje troškova pokretanja poslovanja ili preuzimanja drugog poslovnog subjektate početnih troškova rada nezaposlenim osobama.
 • Osnaživanje gospodarske aktivnost i raspona djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja.
 • Poticanje povratka aktivnog radnog stanovništva.
 • Poticanje ulaganja u zelena i digitalna radna mjesta.

 

Koje je trajanje mjere?

 • 24 mjeseca.

 

Koji je maksimalni iznos potpore za samozapošljavanje?

 

1. Potpora za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

 1. Skupina – do 15.000,00 eura:
 • Prerađivačka industrija
 • Građevinarstvo

 

 1. Skupina – do 10.000,00 eura:
 • Prerađivačka industrija
 • Informacije i komunikacije

 

 1. Skupina – do 7.000,00 eura:
  • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
  • Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
  • Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala
  • Prijevoz i skladištenje
  • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane
  • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
  • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
  • Obrazovanje
  • Umjetnost, zabava i rekreacija
  • Ostale uslužne djelatnosti

 

O čemu ovisi visina potpore za samozapošljavanje?

 • O djelatnosti za koju će poslovni subjekt biti registriran i procjeni opravdanosti početnog ulaganja iz poslovnog plana i troškovnika.

 

Ukoliko se želite pobrinuti da poslovni plan i troškovnik budu ispravno i profesionalno izrađeni, kontaktirajte nas direktno na +385911197887, putem e-mail adrese aestus@aestus.hr ili ispuniti kontakt formu priloženu pri dnu članka. Knjigovodstveni tim Aestus ima višegodišnje iskustvo provedbe prijave za korištenje poticaja za samozapošljavanje poduzetnika koji započinju samostalno poslovanje. Upoznati smo s procedurom i administrativnim zahtjevima, stoga preporučamo da taj dio prepustite našem stručnom knjigovodstvenom timu kako biste imali veću šansu ostvariti potporu za samozapošljavanje.

 

Koji je način dodjele financijskih sredstava i koji su prihvatljivi troškovi?

a) Fiksni iznos – 5.000 eura – unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

b) Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora.

 

c) Prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti koja se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja franšiza

 

Koji je uvjet da troškovi budu prihvatljivi?

 • Moraju biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • Trebaju odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • Moraju biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

 

Sredstva se isplaćuju jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, nakon dostave instrumenata osiguranja naplate tj. bjanko zadužnice.

 

Udruživanje korisnika potpora za samozapošljavanje

 • U 2023. godini moguće je udruživanje, ali samo jedna osoba može koristiti potporu uz uvjet da ima minimalo 51% udjela u vlasništvu.

 

Koje osobe ne mogu ostvariti potporu za samozapošljavanje?

 • Koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju.
 • Osobe koje su unatrag godinu dana od predaje zahtjeva bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu.
 • Čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva.
 • Koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga i OPG-ova.
 • Kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe (12 mjeseci i više).
 • Koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

 

Što ako je poduzetnik već ostvario potporu za samozapošljavanje?

 • U tom slučaju poduzetnici mogu koristiti kreditna sredstva koja nude HAMAG-BICRO, HBOR i druge institucije. Za više informacija kontaktirajte naš Aestus Consulting tim putem poveznice.

 

Koje su najčešće greške poduzetnika početnika?

 • Registracija pogrešne djelatnosti– može se dogoditi da poduzetnik registrira poslovni subjekt za djelatnost koja nije prihvatljiva za korištenje potpore. Važno je djelovati promišljeno i savjetovati se sa stručnim timom na samom početku Vaše inicijative. Pročitajte što sve trebate znati ako planirate osnovati poduzeće.
 • Osnivanje neodgovarajućeg oblika poslovnog subjekta– obrt ili trgovačko društvo? Ova odluka značajno će utjecati na način poslovanja i vrstu obveza prema državi. Npr. trgovačko društvo obvezno je isplaćivati plaće i doprinose. Ukoliko niste sigurni, javite nam se i pomoći ćemo Vam donijeti ispravnu odluku.
 • Predviđanje troškova– poduzetnici unaprijed određuju koje troškove žele pokriti financijskim sredstvima od dobivene potpore. Troškovnik prilagodite trenutnoj gospodarskoj situaciji, ukoliko nemate garantirane i osigurane poslovne aktivnosti po samom osnutku. Konkretno, postoje troškovi poslovanja koji će se pojavljivati neovisno o tome je li tvrtka poslovno aktivna ili nije. Savjetujemo da takve troškove, kao što su doprinosi, knjigovodstvene usluge i sl., uključite u troškovnik kako biste osigurali stabilnost poslovanja i u najtežim uvjetima.

 

Poduzetnici početnici često nisu u potpunosti informirani o obvezama koje moraju redovno ispunjavati nakon potpisa ugovora o korištenju potpore za samozapošljavanje:

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenostu poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora
 • ­Namjenski utrošiti varijabilni iznos potporetijekom prve godine ugovornog razdoblja u skladu s troškovnikom.
 • ­Ostvariti ukupni prometod obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore.
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti ipotvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugupotvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Svaki trošak treba biti potkrijepljenodređenim dokazom u obliku dokumenata kao što su računiizvodi, fotodokumentacija, potvrde i sl. stoga je važno da poduzetnici vode urednu evidenciju poslovanja.
 • Način dokazivanja ostvarenog prometaovisi o tome je li poduzetnik obveznik poreza na dohodak ili dobit te o načinu plaćanja, a vrši se predajom određenih knjigovodstvenih obrazaca.

 

Dio sredstava koji poduzetnik ne utroši namjenski (u skladu s unaprijed sastavljenim troškovnikom i poslovnim planom) ili ne podmiri u unutar propisanog roka, bit će potrebno vratiti. Također, poduzetnici koji odluče zatvoriti poslovni subjekt, odjaviti radni odnos ili prijaviti nepuno radno vrijeme prije isteka razdoblja od dvije godine, bit će obvezni vratiti dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Zahtjevi za potporu se zaprimaju do 30.9.2023.godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Što poduzetnici mogu učiniti kako bi dobili potrebna sredstva i ispunili ugovorne uvjete?

Zavod za zapošljavanje postavlja stroge kriterije pri ocjenjivanju zahtjeva i troškovnika. Jednako tako, poduzetnici imaju brojne administrativne zahtjeve u pogledu ispunjavanja ranije navedenih obaveza.

Aestus knjigovodstveni tim poduzetnicima početnicima koji žele koristiti potpore pruža sljedeće usluge:

 • Savjetovanje vezano za poreznu optimizaciju, početna ulaganja i minimizaciju troškova poslovanja
 • Izrada poslovnog plana i troškovnika
 • Usmjeravanje pri otvaranju firme i pokretanju poslovanja
 • Stručna podrška tijekom cijelog procesa
 • Knjigovodstvena evidencija i praćenje obveza korisnika mjere
 • Umrežavanje i kontinuirano savjetovanje

 

Sve mjere aktivne politike zapošljavanje pogledajte ovdje.

Kontaktirajte nas direktno na +385911197887, putem e-mail adrese aestus@aestus.hr ili ispunite kontakt formu u nastavku. Iskoristit ćemo svoju stručnost i iskustvo kako biste uspjeli ostvariti potporu i postavili čvrste temelje za daljnji uspjeh u poslovanju.

Vaš, Aestus tim.

Ostali članci

Kako isplatiti dobit iz firme?

23.11.2023

Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zaključak financijskih izvještaja i rezultata poslovanja. U ovom članku donosimo kako isplatiti dobit, što je porez na dobit, tko ga je obvezan platiti te druge ključne informacije koje će vam biti korisne za uspješniji financijski završetak godine.   Kako isplatiti dobit? Dobit možemo isplaćivati više puta […]

Kako financirati startup?

19.10.2023

Osmislili ste inovativan proizvod ili uslugu? Razmišljate o pokretanju startup-a ili ste taj korak već realizirali, a brine vas financiranje samog projekta? U nastavku donosimo odgovore na pitanja kako financirati startup poduzeće, koji su izvori financiranja te koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste.   Startup poduzeća ovisno o fazi životnog ciklusa u kojem se nalaze […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Što poduzetnik mora znati o porezima?

12.09.2023

Porezi mogu biti pomalo zbunjujući za poduzetnike u Hrvatskoj. Postoji nekoliko oblika poreza koje svaki poduzetnik treba poznavati, a u ovom članku obuhvaćamo tri vrste – porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i porez na dobit. U nastavku donosimo osnovne informacije o navedenim porezima, tko su obveznici te kad i kako se plaćaju.   […]

Digitalna transformacija Aestus financijskog savjetovanja d.o.o.

11.09.2023

Trgovačko društvo AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o. započelo je provedbu projekta „DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o.“. Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   Kratki opis projekta: Projekt „Digitalna transformacija poduzeća Aestus financijsko savjetovanje d.o.o.“ adresira problem razine digitalizacije poslovanje. Opći cilj koji će se postići […]

Koje su vrste otkaza i koje obveze idu uz njih?

07.09.2023

Što podrazumijeva izvanredni otkaz ugovora o radu? Koje su obveze poslodavca i zaposlenika prilikom otkaza tijekom probnog roka? Teče li otkazni rok prilikom korištenja godišnjeg odmora? Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu zaposleniku u slučaju otkaza, kao i ostale važne informacije o vrstama otkaza koje trebaju poznavati zaposlenici i poslodavci, donosimo u nastavku.   Što je redoviti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.