Aestus
08.02.2023
Kako obračunati dnevnice i putne troškove?
Donosimo odgovore na pitanja o dnevnicama i putnim troškovima, kao i primjer putnog naloga kojeg možete preuzeti.

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova?

Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.

 

Što je dnevnica?

 • Dnevnica je naknada nastalih troškova prijevoza, prehrane i pića tijekom službenog putovanja u zemlji i u inozemstvu.
 • Dnevnice i svi ostali troškovi nastali na službenom putovanju mogu se zaposlenicima isplatiti neoporezivo do određenog iznosa utvrđenog propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
 • Mjesto na koje se zaposlenik upućuje na službeno putovanje mora biti udaljeno od mjesta rada ili mjesta prebivališta / boravišta zaposlenika minimalno 30 km.

 

Što je loko vožnja?

 • Svaki službeni put privatnim vozilom ispod 30 km u jednom smjeru od mjesta rada ili mjesta prebivališta / boravišta zaposlenika spada pod loko vožnju i isplaćuje se 0,40 eura/km, ali za to nije potrebno ispunjavati putni nalog.
 • Poslodavac samostalno vodi evidenciju loko vožnji, najčešće u obliku excel tablice koju zaposlenici ispunjavaju s informacijama o početnom i završnom stanju kilometara kako bi se izračunao iznos naknade za refundaciju, relacijom i vremenom putovanja.
 • Ovdje možete besplatno preuzeti primjer tablice za evidenciju loko vožnje u 2023. koju možete koristiti u svom poslovanju.

 

Koliko iznosi dnevnica za službeni put unutar zemlje?

 • Iznos pune dnevnice za putovanje u tuzemstvu je 26,55 eura.
 • Pola dnevnice isplaćuje se za službena putovanja u trajanju od 8 do 12 sati.
 • Puna dnevnica isplaćuje se za službena putovanja duža od 12 sati.
 • Iznos dnevnice umanjuje se za 30% u slučaju da je na službenom putovanju zaposleniku osiguran jedan obrok te iznosi 18,59 eura.
 • Ukoliko su zaposleniku osigurana dva obroka iznos dnevnice umanjuje se za 60% te iznosi 10,62 eura.

 

Kako se obračunava dnevnica za službeni put u inozemstvu?

 • Dnevnica za službeni put u inozemstvo obračunava se od trenutka kada je zaposlenik prešao granicu Hrvatske prema stranoj zemlji, do trenutka kada je ponovno prešao granicu i ušao u Hrvatsku.
 • U slučaju da se na službeni put u inozemstvo putuje zrakoplovom, dnevnica se obračunava dva sata prije vremena polijetanja iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj, do trenutka povratka u zemlju tj. slijetanja zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.
 • Ako se na službeno putovanje ide brodom, dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u Republici Hrvatskoj do sata povratka broda u prvo pristanište u Republici Hrvatskoj.
 • Ako se radi o službenom putovanju u više zemalja u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj započinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.
 • Zadržavanje unutar zemalja obračunava se na način da ukoliko je zaposlenik proputovao kroz stranu državu kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.
  • ako zaposlenik putuje iz Hrvatske u Italiju preko Slovenije, u slučaju da dođe do granice s Italijom unutar 12 sati od prelaska granice sa Slovenijom, obračunava se dnevnica za Italiju.
 • Ovdje možete pronaći pregled visina dnevnica po zemljama.

 

Što je putni nalog?

 • Putni nalog je dokument kojim se dokazuje da je zaposlenik upućen na službeno putovanje i predstavlja osnovu za obračun i knjiženje troškova nastalih tijekom službenog putovanja, a samim time i refundaciju istih zaposleniku.
 • Putni nalog je potrebno otvoriti prije početka službenog puta, ispisati u papirnatom obliku te treba sadržavati sve obvezne elemente.
 • Pogledaj kako ispuniti putni nalog klikom na poveznicu.

 

Koji su obvezni elementi putnog naloga?

 • Datum izdavanja – navodi se datum prije samog putovanja
 • ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
 • mjesto u koje osoba putuje,
 • svrha putovanja,
 • vrijeme trajanja putovanja – koliko sati je trajalo putovanje,
 • vrijeme kretanja na put – datum i vrijeme polaska i povratka,
 • podaci o prijevoznom sredstvu – navesti je li korišteno osobno ili službeno vozilo, registracijsku oznaku i marku,
 • početno i završno stanje brojila,
 • vrijeme povratka s puta,
 • potpis ovlaštene osobe koja je odobrila nastale troškove,
 • pečat,
 • obračun troškova,
 • likvidacija obračuna – potpis osobe koja je utvrdila vjerodostojnost nastalih troškova,
 • izvješće s puta.

 

Primjer putnog naloga sa svim obveznim elementima preuzmite ovdje: Excel / Word.

 

Koja je obvezna dokumentacija za pravdanje putnih troškova?

 • Izdaci nastali na službenom putu dokazuju se računima za nastale troškove kao što je npr. utrošeno gorivo, cestarina, mostarina, tunelarina, autobus, tramvaj i sl., kao i računi za smještaj i ostalo.
 • U slučaju da se uz putni nalog ne prilože računi za nastale troškove, može doći do poreznog osporavanja i kazni za poslodavca zbog nemogućnosti opravdavanja i dokazivanja službenog putovanja.

 

Koji su prihvatljivi putni troškovi?

 • Kada zaposlenik za službeno putovanje koristi osobno vozilo u svom vlasništvu onda se u sklopu putnih troškova za refundaciju obračunava 0,40 eura/km. Važno je napomenuti da ovaj iznos služi za refundaciju troškova goriva, dok se cestarine, mostarine i ostali putni troškovi refundiraju zasebno na temelju važećih isprava tj. računa.
 • Izdaci korištenja telefonom i izdatci za brzojave.
 • Izdaci za iznajmljivanje prostorije za sastanke, plaćanje stenografskih i daktilografskih usluga, iznajmljivanje računalne opreme za pripremu službenih izvještaja ili za potrebe službene korespondencije te iznajmljivanje projektora i sl.
 • Ovisno o svrsi službenog puta i pojedinih posebnosti poslovanja, nastaju i posebni troškovi. Poslodavci mogu samostalno odrediti koji su osobni troškovi zaposlenika, a koji su redovni troškovi službenog puta.

 

Je li taxi prijevoz prihvatljiv putni trošak?

 • Trošak prijevoza taxijem prihvatljiv je samo ako se radi o prijevozu od / do mjesta u koje je zaposlenik upućen na službeni put kao što je npr. prijevoz od / do zračne luke do mjesta obavljanja posla tj. svrhe službenog putovanja.
 • Svi troškovi prijevoza unutar mjesta u koje je radnik upućen na službeni put podmiruju se iz dnevnice.

 

Vaš, Aestus tim.

Ostali članci

Kako isplatiti dobit iz firme?

23.11.2023

Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zaključak financijskih izvještaja i rezultata poslovanja. U ovom članku donosimo kako isplatiti dobit, što je porez na dobit, tko ga je obvezan platiti te druge ključne informacije koje će vam biti korisne za uspješniji financijski završetak godine.   Kako isplatiti dobit? Dobit možemo isplaćivati više puta […]

Kako financirati startup?

19.10.2023

Osmislili ste inovativan proizvod ili uslugu? Razmišljate o pokretanju startup-a ili ste taj korak već realizirali, a brine vas financiranje samog projekta? U nastavku donosimo odgovore na pitanja kako financirati startup poduzeće, koji su izvori financiranja te koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste.   Startup poduzeća ovisno o fazi životnog ciklusa u kojem se nalaze […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Što poduzetnik mora znati o porezima?

12.09.2023

Porezi mogu biti pomalo zbunjujući za poduzetnike u Hrvatskoj. Postoji nekoliko oblika poreza koje svaki poduzetnik treba poznavati, a u ovom članku obuhvaćamo tri vrste – porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i porez na dobit. U nastavku donosimo osnovne informacije o navedenim porezima, tko su obveznici te kad i kako se plaćaju.   […]

Digitalna transformacija Aestus financijskog savjetovanja d.o.o.

11.09.2023

Trgovačko društvo AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o. započelo je provedbu projekta „DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o.“. Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   Kratki opis projekta: Projekt „Digitalna transformacija poduzeća Aestus financijsko savjetovanje d.o.o.“ adresira problem razine digitalizacije poslovanje. Opći cilj koji će se postići […]

Koje su vrste otkaza i koje obveze idu uz njih?

07.09.2023

Što podrazumijeva izvanredni otkaz ugovora o radu? Koje su obveze poslodavca i zaposlenika prilikom otkaza tijekom probnog roka? Teče li otkazni rok prilikom korištenja godišnjeg odmora? Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu zaposleniku u slučaju otkaza, kao i ostale važne informacije o vrstama otkaza koje trebaju poznavati zaposlenici i poslodavci, donosimo u nastavku.   Što je redoviti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.