08.02.2023
Kako obračunati dnevnice i putne troškove?
Donosimo odgovore na pitanja o dnevnicama i putnim troškovima, kao i primjer putnog naloga kojeg možete preuzeti.

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova?

Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.

 

Što je dnevnica?

 • Dnevnica je naknada nastalih troškova prijevoza, prehrane i pića tijekom službenog putovanja u zemlji i u inozemstvu.
 • Dnevnice i svi ostali troškovi nastali na službenom putovanju mogu se zaposlenicima isplatiti neoporezivo do određenog iznosa utvrđenog propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
 • Mjesto na koje se zaposlenik upućuje na službeno putovanje mora biti udaljeno od mjesta rada ili mjesta prebivališta / boravišta zaposlenika minimalno 30 km.

 

Što je loko vožnja?

 • Svaki službeni put privatnim vozilom ispod 30 km u jednom smjeru od mjesta rada ili mjesta prebivališta / boravišta zaposlenika spada pod loko vožnju i isplaćuje se 0,40 eura/km, ali za to nije potrebno ispunjavati putni nalog.
 • Poslodavac samostalno vodi evidenciju loko vožnji, najčešće u obliku excel tablice koju zaposlenici ispunjavaju s informacijama o početnom i završnom stanju kilometara kako bi se izračunao iznos naknade za refundaciju, relacijom i vremenom putovanja.
 • Ovdje možete besplatno preuzeti primjer tablice za evidenciju loko vožnje u 2023. koju možete koristiti u svom poslovanju.

 

Koliko iznosi dnevnica za službeni put unutar zemlje?

 • Iznos pune dnevnice za putovanje u tuzemstvu je 26,55 eura.
 • Pola dnevnice isplaćuje se za službena putovanja u trajanju od 8 do 12 sati.
 • Puna dnevnica isplaćuje se za službena putovanja duža od 12 sati.
 • Iznos dnevnice umanjuje se za 30% u slučaju da je na službenom putovanju zaposleniku osiguran jedan obrok te iznosi 18,59 eura.
 • Ukoliko su zaposleniku osigurana dva obroka iznos dnevnice umanjuje se za 60% te iznosi 10,62 eura.

 

Kako se obračunava dnevnica za službeni put u inozemstvu?

 • Dnevnica za službeni put u inozemstvo obračunava se od trenutka kada je zaposlenik prešao granicu Hrvatske prema stranoj zemlji, do trenutka kada je ponovno prešao granicu i ušao u Hrvatsku.
 • U slučaju da se na službeni put u inozemstvo putuje zrakoplovom, dnevnica se obračunava dva sata prije vremena polijetanja iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj, do trenutka povratka u zemlju tj. slijetanja zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.
 • Ako se na službeno putovanje ide brodom, dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u Republici Hrvatskoj do sata povratka broda u prvo pristanište u Republici Hrvatskoj.
 • Ako se radi o službenom putovanju u više zemalja u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj započinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.
 • Zadržavanje unutar zemalja obračunava se na način da ukoliko je zaposlenik proputovao kroz stranu državu kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.
  • ako zaposlenik putuje iz Hrvatske u Italiju preko Slovenije, u slučaju da dođe do granice s Italijom unutar 12 sati od prelaska granice sa Slovenijom, obračunava se dnevnica za Italiju.
 • Ovdje možete pronaći pregled visina dnevnica po zemljama.

 

Što je putni nalog?

 • Putni nalog je dokument kojim se dokazuje da je zaposlenik upućen na službeno putovanje i predstavlja osnovu za obračun i knjiženje troškova nastalih tijekom službenog putovanja, a samim time i refundaciju istih zaposleniku.
 • Putni nalog je potrebno otvoriti prije početka službenog puta, ispisati u papirnatom obliku te treba sadržavati sve obvezne elemente.

 

Koji su obvezni elementi putnog naloga?

 • Datum izdavanja – navodi se datum prije samog putovanja
 • ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
 • mjesto u koje osoba putuje,
 • svrha putovanja,
 • vrijeme trajanja putovanja – koliko sati je trajalo putovanje,
 • vrijeme kretanja na put – datum i vrijeme polaska i povratka,
 • podaci o prijevoznom sredstvu – navesti je li korišteno osobno ili službeno vozilo, registracijsku oznaku i marku,
 • početno i završno stanje brojila,
 • vrijeme povratka s puta,
 • potpis ovlaštene osobe koja je odobrila nastale troškove,
 • pečat,
 • obračun troškova,
 • likvidacija obračuna – potpis osobe koja je utvrdila vjerodostojnost nastalih troškova,
 • izvješće s puta.

 

Primjer putnog naloga sa svim obveznim elementima možete preuzeti ovdje.

 

Koja je obvezna dokumentacija za pravdanje putnih troškova?

 • Izdaci nastali na službenom putu dokazuju se računima za nastale troškove kao što je npr. utrošeno gorivo, cestarina, mostarina, tunelarina, autobus, tramvaj i sl., kao i računi za smještaj i ostalo.
 • U slučaju da se uz putni nalog ne prilože računi za nastale troškove, može doći do poreznog osporavanja i kazni za poslodavca zbog nemogućnosti opravdavanja i dokazivanja službenog putovanja.

 

Koji su prihvatljivi putni troškovi?

 • Kada zaposlenik za službeno putovanje koristi osobno vozilo u svom vlasništvu onda se u sklopu putnih troškova za refundaciju obračunava 0,40 eura/km. Važno je napomenuti da ovaj iznos služi za refundaciju troškova goriva, dok se cestarine, mostarine i ostali putni troškovi refundiraju zasebno na temelju važećih isprava tj. računa.
 • Izdaci korištenja telefonom i izdatci za brzojave.
 • Izdaci za iznajmljivanje prostorije za sastanke, plaćanje stenografskih i daktilografskih usluga, iznajmljivanje računalne opreme za pripremu službenih izvještaja ili za potrebe službene korespondencije te iznajmljivanje projektora i sl.
 • Ovisno o svrsi službenog puta i pojedinih posebnosti poslovanja, nastaju i posebni troškovi. Poslodavci mogu samostalno odrediti koji su osobni troškovi zaposlenika, a koji su redovni troškovi službenog puta.

 

Je li taxi prijevoz prihvatljiv putni trošak?

 • Trošak prijevoza taxijem prihvatljiv je samo ako se radi o prijevozu od / do mjesta u koje je zaposlenik upućen na službeni put kao što je npr. prijevoz od / do zračne luke do mjesta obavljanja posla tj. svrhe službenog putovanja.
 • Svi troškovi prijevoza unutar mjesta u koje je radnik upućen na službeni put podmiruju se iz dnevnice.

 

Vaš, Aestus tim.

Ostali članci

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

16.03.2023

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati  FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Kako ispuniti putni nalog u 2023. godini?

28.02.2023

Znate li kako ispuniti putni nalog i što sve mora sadržavati u 2023. godini? U nastavku donosimo upute i informacije o tome što je zapravo putni nalog, kako izračunati dnevnice i putne troškove, kao i 7 najčešćih pogrešaka prilikom ispunjavanja zajedno s primjerom koji možete besplatno preuzeti i koristiti.     Preuzmi putni nalog   […]

Što mora sadržavati račun?

10.01.2023

Kako sastaviti račun? Koji su sastavni dijelovi fakture? Postoji li razlika između računa i fakture? Donosimo sadržaj računa, kao i primjer koji možete besplatno preuzeti i koristiti. Porezna uprava propisala je odredbama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kao i posebnim poreznim propisima obvezu izdavanja faktura te vođenja poslovnih knjiga i evidencija. Tražite software za […]

Potpora za samozapošljavanje u 2023.

02.01.2023

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja sa aktivnom politikom zapošljavanja i u 2023. godini, a jedna od mjera je i potpora za samozapošljavanje koja ove godine maksimalno iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Maksimalan […]

Obračunavate li PDV po naplaćenim naknadama ili izdanim računima?

15.12.2022

Koja je razlika između obračuna PDV-a prema naplaćenom računu i obračuna PDV-a prema izdanom računu? Koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste obračuna PDV-a? Koji je prag za oporezivanje prema naplaćenim naknadama? Kako u svakom trentku znati koliki je iznos poreza koji plaćate? U nastavku poduzetnicima donosimo odgovore na pitanja i savjete stručnog tima Aestus […]

Kada je vrijeme za promjenu računovođe?

28.11.2022

Hoćete li postići svoje poslovne ciljeve za ovu godinu? Kako vam je knjigovođa pomogao u tome? Kako i kada je najbolje promijeniti knjigovodstvo? Bliži se kraj financijske godine što znači da kvaliteta komunikacije i suradnje koju poduzetnik i računovodstveni servis ostvaruju tijekom godine dolazi na vidjelo. Visoki stupanj sinergije između knjigovodstvenog servisa i tvrtke može […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.