Aestus
10.01.2023
Što mora sadržavati račun?
Donosimo sve obavezne dijelove računa, kao i primjere koje možete preuzeti i koristiti.

Kako sastaviti račun? Koji su sastavni dijelovi fakture? Postoji li razlika između računa i fakture? Donosimo sadržaj računa, kao i primjer koji možete besplatno preuzeti i koristiti. Porezna uprava propisala je odredbama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kao i posebnim poreznim propisima obvezu izdavanja faktura te vođenja poslovnih knjiga i evidencija.

Tražite software za izdavanje računa? Bacite pogled na našu aplikaciju Parra!

 

Što je račun?

Račun ili faktura je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži zaračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu. Računom se smatra i svaka isprava ili obavijest koja mijenja onu prvobitnu i koja se izričito i nedvojbeno odnosi na nju.

Postoji razlika između računa koje izdaju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a i računa koje su izdane od strane poduzetnika koji jesu u sustavu PDV-a. Također, različiti su i sadržaji faktura za gotovinski i bezgotovinski promet. Više o tome možete pročitati u nastavku.

Svaka faktura treba biti izdana u dva primjerka. Jedan primjerak se uručuje kupcu, a drugi primjerak zadržava izdavatelj fakture za potrebe knjiženja u poslovnim knjigama.

 

Što mora sadržavati račun nakon uvođenja eura kao službene valute?

 • Od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. iznos pojedinog proizvoda ili usluge na računu potrebno je prikazati u eurima, dok ukupan iznos potrebno je prikazati u eurima i u kunama uz navedeni fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).
 • Dvojno iskazivanje cijena na ekranima POS uređaja nije potrebno jer će dvojno iskazivanje biti zadovoljeno prikazom prethodno navedenog sadržaja na računu.
 • Način prikaza dvojnog iskazivanja prepušten je na izbor poslovnom subjektu uz pridržavanje pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

 

Prema članku 21. Zakona o trgovačkim društvima, na poslovnom papiru (pismima, računima i dr.) trgovca moraju se otisnuti:

 • tvrtka (naziv)
 • sjedište
 • sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno
 • tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa.

Za društva s ograničenom odgovornošću potrebno je navesti i:

 • iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio tog kapitala nije uplaćen
 • prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva.

 

Bezgotovinski i gotovinski promet

Svaka faktura mora sadržavati slijedeće elemente:

 • vrijeme izdavanja fakture (sat i minuta),
 • broj i datum izdavanja fakture,
 • naziv, OIB i adresu poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge,
 • naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena,
 • količinu i naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi,
 • način plaćanja,
 • identifikator osobe koja kreira fakturu (ime i prezime/OIB/oznaka operatera sukladna internom aktu),
 • oznaku operatera na naplatnom uređaju,
 • oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, transakcijski račun, ostalo,
 • jedinstveni identifikator fakture,
 • zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

 

Gotovinske fakture uz navedene elemente moraju sadržavati i:

 • QR kod,
 • zaštitni kod izdavatelja (ZKI) i jedinstveni identifikator računa (JIR)

 

Članak 63. Općeg poreznog zakona definira minimalni sadržaj fakture za gotovinski promet:

 • broj i datum izdavanja,
 • ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),
 • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

 

Koje su dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1. siječnja 2023. godine?

 • Visina blagajničkom maksimuma od 1. siječnja 2023. iznosi:
  • Mikro subjekti i fizičke osobe – 1.327,23 EUR
  • Mali subjekti – 6.636,14 EUR
  • Srednji subjekti – 10.617,82 EUR
  • Subjekti koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo – 13.272,28 EUR

 

 • Visina blagajničkog maksimuma u razdoblju dvojnog optjecaja (1. siječnja do 14. siječnja 2023.) iznosi:
  • Mikro subjekti i fizičke osobe – 5.308,98 EUR
  • Mali subjekti – 26.544,56 EUR
  • Srednji subjekti – 42.471,28 EUR
  • Subjekti koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo – 53.089,12 EUR

 

Sustav PDV-a

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a na fakturi ne smiju iskazati PDV i moraju jasno naglasiti zašto ga ne iskazuju. Takve fakture moraju sadržavati sljedeću napomenu: „Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13)“

 

Nadalje, porezni obveznici PDV-a, uz osnovne elemente, moraju navesti i dodatne elemente fakture:

 • Broj računa i datum izdavanja,
 • ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
 • ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavijene usluge (kupca),
 • količinu ili opseg i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • datum isporuke dobara ili obavijenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja računa,
 • jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
 • popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
 • stopu PDV-a,
 • iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je taj podatak isključen,
 • zbrojni iznos naknade i PDV-a.

 

Detaljnije informacije o izdavanju faktura, možete pronaći ovdje.

 

Primjeri računa

Preuzmite besplatne primjere računa za obveznike fiskalizacije koji su plaćeni transakcijski:

 

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas i uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost!

Ostali članci

Što poduzetnik mora znati o trošku reprezentacije?

09.07.2024

U poslovnom svijetu, troškovi reprezentacije se često koristi kao alat za izgradnju novih poslovnih odnosa ili poboljšanje postojećih. No, što točno predstavlja reprezentacija, koji su prihvatljivi troškovi reprezentacije te kada se može primijeniti? Odgovore na ova i ostala poduzetniku važna pitanja donosimo u nastavku članka.   Što je reprezentacija? Reprezentacija predstavlja troškove koji se odnose na […]

Najčešća pitanja o fiskalizaciji: Vodič za poduzetnike

18.06.2024

Kako uvesti fiskalnu blagajnu? Treba li webshop izdati fiskalizirane račune? Fiskaliziraju li se uplate putem Paypal-a, Stripe-a i drugih platformi za online transakcije? Što napraviti ako mi prestane raditi fiskalna blagajna? U nastavku ovog članka donosimo najvažnije informacije o fiskalizaciji te odgovore na najčešća pitanja poduzetnika.   Što je fiskalizacija? Fiskalizacija je skup mjera koje […]

Zapošljavanje učenika i studenata

29.05.2024

Kraj školske / akademske godine i ljetni praznici predstavljaju odličnu priliku za zapošljavanje učenika i studenata. Naš Aestus računovodstveni tim izdvaja važne informacije za sve poslodavce koji planiraju zaposliti učenike i studente.   Kada je moguće zaposliti učenika? Učenici se mogu zapošljavati isključivo za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika. U 2024. godini ljetni praznici započinju […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

23.04.2024

Planirate godišnji odmor svojih zaposlenika? Prema zakonu o radu, godišnji odmor je pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji ostvarujete pravo? U nastavku donosimo 10 najčešćih […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.