Aestus
05.01.2022
Financiranje pripreme digitalnih i zelenih projekata
Jedinice lokalne samouprave i ostale javne ustanove mogu se do 28. veljače 2022. prijaviti za financiranje troškova pripreme projektno-tehničke dokumentacije digitalnih i zelenih projekata.

Objavljen je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”.

 

Koji je iznos bespovratnih sredstava?

 • Ukupna alocirana sredstva – 160.000.000,00 kn
 • Minimalan iznos bespovratnih sredstava po korisniku – 400.000,00 kn
 • Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po korisniku – 2.500.000,00 kn.

 

Koji je intenzitet potpore?

 • Intenzitet potpore iznosi 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

Prijavitelj može samostalno prijaviti projektni prijedlog ili može imati partnera.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri u sklopu ovog Poziva su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Dodatno, da bi bio prihvatljiv, prijavitelj i partner moraju:

 • biti obveznici Zakona o javnoj nabavi;
 • moraju biti nadležni za implementaciju i/ili fizičku realizaciju projekta ili dijela projekta za čiju se pripremu dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

Prihvatljivi troškovi odnose se isključivo na troškove usluga za pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekta koji potpada pod prihvatljivo područje intervencije.

Prihvatljivi su troškovi usluga za pripremu sljedeće projektno-tehničke dokumentacije:

 • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
 • usluge izrade (tehničkih) specifikacija, tehničkih i/ili tehnoloških rješenja;
 • usluge izrade projekata za računalne mreže, uključujući snimku stanja;
 • usluge izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta;
 • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
 • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
 • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
 • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

 

Na što se odnosi digitalna transformacija i zelena tranzicija?

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija moraju se odnositi na područje politike digitalne transformacije ili zelene tranzicije.

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području digitalne transformacije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

 • IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela;
 • IKT infrastruktura za javne usluge: opsežni računalni resursi/oprema, podatkovni centri, senzori i ostala bežična oprema;
 • digitalizacija u području zdravstvene skrbi;
 • usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb, internet stvari za tjelesnu aktivnost i život potpomognut okolinom);
 • digitalizacija ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i/ili razvoj digitalnih vještina i sadržaja u tim ustanovama;
 • digitalizacija gradskog prometa;
 • pametni gradovi – korištenje digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga;
 • pametna sela – transformacija ruralnih područja korištenjem digitalnih i komunikacijskih tehnologija.

 

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području zelene tranzicije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

 • izgradnja novih energetski učinkovitih zgrada: za predškolsko obrazovanje i skrb djece, osnovno, sekundarno i tercijarno obrazovanje te strukovno obrazovanje, stambena infrastruktura, zdravstvena infrastruktura, ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi uključivanju u zajednicu;
 • obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu;
 • mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše, ostalo (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe);
 • sprečavanje rizika i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe;
 • unaprjeđenje kakvoće zraka;
 • zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000;
 • zaštita prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnova ekosustava i povezana zelena infrastruktura;
 • zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine izvan područja mreže Natura 2000;
 • zelena infrastruktura u urbanim područjima;
 • biciklistička infrastruktura;
 • sanacija industrijskih lokacija.

 

Koji je rok za prijavu?

 • Projektne prijave zaprimaju se do 28. veljače 2022. godine do 16:00 h.

 

Za sva pitanja vezana uz uvjete natječaja i pripremu projektne dokumentacije javite nam se putem kontakt forme ili putem email adrese aestus@aestus.hr

Ostali članci

Mali zajam za investicije i obrtna sredstva

12.04.2024

U 2024. godini mikro, malim i srednjim poduzetnicima dostupni su zajmovi za investicije i obrtna sredstva u minimalnom iznosu od 10.000,00 eura i maksimalnom iznosu od 100.000,00 eura. Zašto zajam? Fleksibilnija jamstva za razliku od banke Nema učešća Brza obrada Fiksna kamata (3,11% – 3,61%)   Koji je maksimalni iznos zajma? EFRR Mali zajam za […]

EU fondovi za poduzetnike u 2024. godini

22.01.2024

Koji su EU fondovi u 2024. godini dostupni poduzetnicima? Kako kupiti opremu, strojeve, digitalne alate te sufinancirati istraživanje, razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa bespovratnim sredstvima? Koji su uvjeti za HAMAG BICRO zajam ili HBOR kredit? U nastavku donosimo pregled natječaja za financiranje projekata mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika u Hrvatskoj prema planu Ministarstva […]

Krediti i zajmovi za poduzetnike

Koji krediti su trenutno dostupni za žene poduzetnice? Kako do kredita kao poduzetnik početnik? Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zajedno uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak pomaže poduzetnicima financirati vlastita poslovanja kroz dostupne kredite i zajmove. U nastavku članka donosimo koji krediti i zajmovi poduzetnici mogu očekivati do kraja 2024. godine. […]

Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju

19.11.2023

Želite kupiti stroj i opremu, izgraditi ili rekonstruirati halu, nabaviti softver pomoću EU fondova? Poduzetnici iz prerađivačke industrije početkom 2024. godine moći će iskoristiti bespovratna sredstva u sklopu natječaja u najavi pod nazivom Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo na koji će se se moći prijaviti mali, srednji te srednje kapitalizirani poduzetnici. Detalje poziva […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Potpore za drvnu industriju i proizvodnju namještaja

21.08.2023

Želite uložiti u novo postrojenje, edukaciju, izgradnju novog objekta, softver ili promotivne aktivnosti? Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja.   Tko je prihvatljivi prijavitelj? Obrt, mikro, malo, srednje i veliko poduzeće koje obavlja djelatnost prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.