Aestus
05.10.2022
Stižu 2,2 milijarde kuna za poduzetnike u turizmu
Javni poziv za turizam konačno je stigao! U članku saznajte što se može financirati i kako poduzetnici mogu ostvariti bespovratna sredstva.

Objavljeni su javni pozivi za bespovratna sredstva u turizmu prihvatljivi za hotele, zabavne parkove, putničke agencije i ostale. Bespovratna sredstva EU fondova za turizam koristit će se za poticanje investicija koje doprinose razvitku održivog turizma u skladu sa zelenom i digitalnom tranzicijom te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika.

Ukoliko se želite na vrijeme pripremiti za natječaje, kontaktirajte naš tim projektnih voditelja kako bismo zajedničkim snagama Vašu ideju pretvorili u stvarnost.

 

Koji su javni pozivi dostupni?

 1. Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti
 2. Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

 

1. Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

 

Koji je cilj poziva?

 • Razvoj i prilagodba javne turističke infrastrukture u Hrvatskoj.
 • Oporavak i otpornost turističkog sektora u svrhu povećanja atraktivnosti manje razvijenih turističkih destinacija.
 • Poticanje održivih oblika turizma.

 

Koji je raspoloživi iznos poziva?

 • Javni poziv podijeljen je u tri grupe sa zasebnim raspoloživim iznosima:

 

Posjetiteljska infrastruktura185.000.000,00 knMinimalni iznos: 8.000.000,00 kn Maksimalni iznos: 50.000.000,00 kn
Infrastruktura aktivnog turizma280.000.000,00 knMinimalni iznos: 7.000.000,00 kn Maksimalni iznos: 50.000.000,00 kn
Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma465.000.000,00 knMinimalni iznos: 9.000.000,00 kn Maksimalni iznos: 130.000.000,00 kn
Ukupno930.000.000,00 kn

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 

 

Posjetiteljska infrastruktura

 • Regionalne samouprave
 • Lokalne samouprave
 • Javne uprave
 • Trgovačka društva u javnom vlasništvu
 

 

Infrastruktura aktivnog turizma

 • Regionalne samouprave
 • Lokalne samouprave
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • Javne ustanove registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje  sportskom građevinom
 • Trgovačka društva u javnom vlasništvu
 

 

Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

 • Regionalne samouprave
 • Lokalne samouprave
 • Zdravstvene ustanove, odnosno specijalne bolnice i lječilišta koja su registrirana za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
 • Trgovačka društva u javnom vlasništvu

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

 • Projekt mora sadržavati jednu obaveznu aktivnost, građenje i/ili opremanje infrastrukture
 • Ulaganje u cilju više energetske učinkovitosti
 • Opremanje objekta
 • Uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koji doprinose zelenoj tranziciji
 • Uvođenje rješenja u cilju smanjenja otpada od hrane
 • Uvođenje rješenja u cilju smanjenja korištenja plastike
 • Ulaganje u održivu mobilnost
 • Informatičko-komunikacijska rješenja
 • Edukacija djelatnika
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta
 • Aktivnosti marketinga i promocije infrastrukture u funkciji odredišta
 • Građenje i opremanje popratne jave turističke infrastrukture
 • Pristupačnost infrastrukture posjetiteljima
 • Aktivnosti uređenja parkovnih i zelenih površina
 • Savjetodavne usluge
 • Izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 

Prihvatljivi troškovi u okviru Poziva:

 • Građenje i obnova objekta
 • Ishođenje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole
 • Postavljanje i transport pristana i drugih montažnih objekata
 • Opremanje, preuređenje i modernizacija infrastrukture
 • Stručni i projektantski nadzor
 • Hortikulturno uređenje infrastrukture i parcele
 • Urbana oprema
 • Trošak tehničke zaštite
 • Nabava i uvođenje digitalnih rješenja
 • Savjetodavne usluge i izrada prateće dokumentacije
 • Savjetodavne usluge povezane s upravljanjem projekta koje pružaju vanjski konzultanti
 • Edukacija djelatnika za korištenje tehnologija financiranih projektom
 • Informiranje i vidljivost projekta
 • Promocija i marketing infrastrukture odredišta
 • Revizija projekta
 • Ulaganje u vozila i plovila s nultim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti
 • Postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
 • Energetska obnova objekta

 

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Ulaganje za postizanje više razine energetske učinkovitosti:

 • Obnova ovojnice zgrade, povećanje toplinske zaštite ovojnice, hidroizolacija i drenaža ovojnice i sl.
 • Ugradnja novih ili poboljšanje postojećih tehnički sustava zgrade, uključujući opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu tople vode
 • Zamjena unutarnje rasvjete
 • Sustav automatizacije i upravljanja zgradom te slični troškovi

 

Ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:

 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije od sunca, vjetra i geotermalne energije
 • Toplinska i rashladna energija, energija za grijanje sanitarne i tehnološke vode te energija za grijanje i hlađenje prostora

 

Potpore za kulturu i očuvanje baštine:

 • Građenje, nabava, očuvanje ili poboljšanje infrastrukture, ako se najmanje 80% vremenskog ili prostornog kapaciteta godišnje upotrebljava za kulturne svrhe
 • Nabava, najam, prijenos posjeda ili fizičko premještanje kulturne baštine
 • Poboljšanje približavanja pristupačnosti kulturne baštine javnosti

 

Potpore za sportske i rekreativne infrastrukture

 • Troškovi povezani s aktivnostima projekta

 

De minimis potpore:

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu ugostiteljskih objekata te sadržaja javnoj turističkoj infrastrukturi.
 • Ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika
 • Punionice električnih vozila i plovila dostupne posjetiteljima bez naknade
 • Priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije
 • Izrada studije utjecaja na okoliš
 • Upravljanje i izrada dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge
 • Revizija projekta
 • Stručni nadzor

 

Koji je rok za prijavu?

 • Rok za prijavu započinje 7. studenog 2022. godine i traje do 3. veljače 2023. godine.
 • Za više informacija o navedenom pozivu kliknite na poveznicu.

 

2. Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

 

Koji je cilj poziva?

 • Poticanje ulaganja koje će doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelene i digitalne tranzicije.
 • Poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u turizmu.

 

Koji je raspoloživi iznos poziva?

 • Javni poziv podijeljen je u tri grupe sa zasebnim raspoloživim iznosima:

 

Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju 

1.020.000.000,00 kn

 

Minimalni iznos: 2.000.000,00 kn Maksimalni iznos: 50.000.000,00 kn

Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu 

50.000.000,00 kn

 

Minimalni iznos: 100.000,00 kn Maksimalni iznos: 1.506.900,00 kn

Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma 

 

180.000.000,00 kn

 

 

Minimalni iznos: 2.000.000,00 kn Maksimalni iznos: 21.000.000,00 kn

Ukupno1.250.000.000,00 kn

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 

 

 

Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici te velika poduzeća sa zadovoljenim kriterijem
 • Hoteli i slični smještaji
 • Kampovi i prostori za kampiranje
 • Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
 

Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

 • Fizičke osobe koje su iznajmljivači ili skupina iznajmljivača koji pružaju usluge u domaćinstvu te imaju registrirano trgovačko društvo ili obrt
 • Hoteli ili sličan smještaj
Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma
 • Pravne ili fizičke osobe koji imaju registrirani obrt
 • Mikro, mali i srednji poduzetnici u ekosustavu turizma

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

 • Projekt mora sadržavati jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju za građenje objekata ili aktivnosti ulaganja u veću energetsku učinkovitost
 • Opremanje objekata
 • Zelena i digitalna tehnologija i poslovni modeli koji doprinose zelenoj tranziciji
 • Poticanje obnovljivih izvora energije
 • Rješenja koja se odnose na smanjenje otpada hrane
 • Rješenja koja se odnosno na smanjenje korištenja plastike
 • Održiva mobilnost
 • Zelene vještine
 • Informatičko-komunikacijska rješenja u poslovanju s ciljem digitalne transformacije
 • Digitalne tehnologije i poslovni model, uključujući i ugradnju opreme s ciljem digitalne transformacije
 • Digitalne vještine
 • Uređenje okoliša
 • Higijensko-zdravstvene i sigurnosne mjere iznad propisanih standarda
 • Ulaganje u usavršavanje
 • Savjetodavne usluge
 • Izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 

Ulaganje u materijalnu imovinu:

 • Trošak gradnje i rekonstrukcije objekata
 • Opremanje objekata u cilju učinkovitijeg korištenja resursa i smanjenja utroška energije i vode
 • Drugo opremanje objekata
 • Nabava digitalne i komunikacijske opreme
 • Nabava IKT infrastrukture
 • Oprema za potrebe naprednih sustava digitalizacije
 • Mrežna oprema
 • Rješenja za kibernetičku sigurnost
 • Ostala oprema za provedbu aktivnosti u projektu
 • Uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija te poslovnih modela
 • Rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama
 • Rješenja za održivu uporabu vode
 • Uređenje zelenih površina i plaža

 

Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

 • Rješenja za optimizaciju procesa
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja
 • Patenti, autorska prava ili druga vrsta intelektualnog vlasništva

 

Ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:

 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije od sunca, vjetra i geotermalne energije
 • Toplinska i rashladna energija, energija za grijanje sanitarne i tehnološke vode te energija za grijanje i hlađenje prostora

 

Dodatni troškovi ulaganja neophodni za veću razinu energetske učinkovitosti:

 • Obnova ovojnice zgrade
 • Ugradnja novih ili poboljšanje postojećih tehnički sustava zgrade, uključujući opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu tople vode
 • Zamjena unutarnje rasvjete
 • Sustav automatizacije i upravljanja zgradom te slični troškovi

 

Ulaganje kojim se omogućuje nadilaženje normi Unije za zaštitu okoliša ili povećanje razine zaštite okoliša u nedostatku normi Unije:

 • Ulaganje u infrastrukturu za punjenje i opskrbu goriva s nultom ili niskom emisijom ugljika za potrebe korisnika potpore

 

Troškovi usavršavanja:

 • Troškovi predavača
 • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima, putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe povezani s projektom i sl.
 • Troškovi savjetodavnih usluga

 

De minimis potpore:

 • Ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika
 • Komunalni doprinos
 • Pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije
 • Priprema postupka certificiranja i provjere sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko oznaka
 • Izrada studije utjecaja na okoliš
 • Usluge pripreme natječajne dokumentacije
 • Upravljanje projektom i izrada dokumentacije od strane vanjskih pružatelja usluge
 • Revizija projekta
 • Stručni nadzor

 

 Koji je rok za prijavu?

 • Rok za prijavu započinje 7. studenog 2022. godine i traje do 1. veljače 2023. godine.
 • Za više informacija o navedenom pozivu kliknite na poveznicu.

 

Kako se pripremiti za javni poziv?

 • Za analizu Vaših projekata i ispunjavanje baze projektnih ideja možete se obratiti našem stručnom timu – za pisanje, predaju i provedbu projektnih prijedloga. Kontaktirajte nas putem kontakt forme ili direktno na mobilni broj 095 123 7887.

Ostali članci

EU fondovi za poduzetnike u 2024. godini

22.01.2024

Koji su EU fondovi u 2024. godini dostupni poduzetnicima? Kako kupiti opremu, strojeve, digitalne alate te sufinancirati istraživanje, razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa bespovratnim sredstvima? Koji su uvjeti za HAMAG BICRO zajam ili HBOR kredit? U nastavku donosimo pregled natječaja za financiranje projekata mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika u Hrvatskoj prema planu Ministarstva […]

Krediti i zajmovi za poduzetnike

Koji krediti su trenutno dostupni za žene poduzetnice? Kako do kredita kao poduzetnik početnik? Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zajedno uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak pomaže poduzetnicima financirati vlastita poslovanja kroz dostupne kredite i zajmove. U nastavku članka donosimo koji krediti i zajmovi poduzetnici mogu očekivati do kraja 2024. godine. […]

Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju

19.11.2023

Želite kupiti stroj i opremu, izgraditi ili rekonstruirati halu, nabaviti softver pomoću EU fondova? Poduzetnici iz prerađivačke industrije početkom 2024. godine moći će iskoristiti bespovratna sredstva u sklopu natječaja u najavi pod nazivom Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo na koji će se se moći prijaviti mali, srednji te srednje kapitalizirani poduzetnici. Detalje poziva […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Potpore za drvnu industriju i proizvodnju namještaja

21.08.2023

Želite uložiti u novo postrojenje, edukaciju, izgradnju novog objekta, softver ili promotivne aktivnosti? Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja.   Tko je prihvatljivi prijavitelj? Obrt, mikro, malo, srednje i veliko poduzeće koje obavlja djelatnost prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim […]

Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

31.07.2023

Kako bi poduzetnici mogli provjeriti potencijal svoje inovativne ideje ili koncepta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv Dokazivanje inovativnog koncepta, donedavno poznat kao PoC natječaj (Proof of Concept). Prijava na PoC natječaj u 2024. u sklopu omogućit će mikro, malim, srednjim poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim institucijama provjeru potencijala za komercijalizaciju, usmjerenje daljnjeg razvoja i smanjenje rizika […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.