Aestus
11.04.2022
Inovacije novoosnovanih MSP-ova i komercijalizacija
Objavljena su dva javna poziva za financiranje inovacija namijenjena novoosnovanim i zrelim MSP-ovima.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje javne pozive Inovacije novoosnovanih MSP-ova i Komercijalizacija inovacija.

Javni poziv za inovacije novoosnovanih MSP-ova namijenjen je malim i srednjim poduzećima do 5 godina starosti, dok je poziv Komercijalizacija inovacija namijenjen je malim i srednjim poduzećima sa zrelim inovacijskim projektima.

Najvažnije informacije o uvjetima i prihvatljivim troškovima donosimo u nastavku.

 

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Koji je iznos bespovratnih sredstava?

 • Ukupan raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 kn
 • Najniži iznos 200.000,00 kn
 • Najviši iznos 1.000.000,00 kn

 

Koja je svrha poziva?

 • Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije u obliku proizvoda, usluga ili tehnologija baziranih na znanju ili visokim tehnologijama te su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

 • Poziv je namijenjen inovativnim novoosnovanim MSP-ovima, odnosno za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište.
 • Novoosnovani MSP su oni koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti te na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem.
 • Prijavitelj mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.
 • Prijavitelj mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme jednu godinu nakon završetka projekta.
 • Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta, odnosno potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 • Nabava instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta.
 • Plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta.
 • Troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta.
 • Neizravni troškovi nastali provedbom projekta poput najma i održavanja prostora te režije koje uključuju grijanje i/ili hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije.
 • Savjetodavne usluga za inovacije.
 • Pomoćne usluge za inovacije kao npr. osiguravanje banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete i slično.
 • Dobivanje, potvrđivanje i zaštita patenata i ostale nematerijalne imovine.
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika.
 • Osposobljavanja za specifične vještine za start-up tvrtke u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije, kao npr. upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode i slično.
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i vođenje projektnog prijedloga do iznosa od 30.000,00 kuna.
 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, izračunavaju se primjenom standardnih veličina jediničnog troška sukladno Uredbi 2021/1060 čl. 55.
 • Za detaljnije obrazloženje prihvatljivih troškova kliknite na poveznicu.

 

Koji je rok za prijavu?

 • Rok za prijavu projektnih prijedloga je 12. rujna 2022. godine.
 • Kontaktirajte nas za prijavu na natječaj već danas.

 

Komercijalizacija inovacija

Koji je iznos bespovratnih sredstava?

 • Ukupan raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK
 • Najniži iznos 760.000,00HRK
 • Najviši iznos 5.320.000,00HRK

 

Koja je svrha poziva?

 • Svrha poziva jest potaknuti komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija, a čime će se povećati inovativni kapacitet malih i srednjih poduzeća te nakraju povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima u stanjima TRL 7 ili TRL 8.
  TRL 7 predstavlja demonstraciju tehnologije u operativnom okruženju, a TRL 8 predstavlja uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav.
 • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji GBER uredbe malih i srednjih poduzeća.
 • Najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.
 • Prijavitelj mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, ali i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 • Ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnost Projekta kao npr. nabava novih strojeva, opreme, alata, mjernih uređaja i sl. neophodnih za aktivnosti projekta.
 • Ulaganja u nematerijalnu imovinu kao npr. u nematerijalnu imovinu kao npr. patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva koja se koristi za aktivnosti Projekta te moraju ispunjavati tražene uvjete.
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju na sajmovima ili izložbama povezanim s projektom.
 • Dobivanje, potvrđivanje i obrana patenata i ostale nematerijalne imovine.
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika.
 • Savjetodavne i pomoćne usluga za inovacije.
 • Troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta.
 • Instrumenti, oprema, zgrada i zemljišta, u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta.
 • Trošak revizije projekta.
 • Usluge pripreme natječajne dokumentacije.
 • Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluga.
 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, izračunavaju se primjenom standardnih veličina jediničnog troška sukladno Uredbi 2021/1060 čl. 55
 • Za detaljnije obrazloženje prihvatljivih troškova kliknite na poveznicu.

 

Koji je rok za prijavu?

 • Rok za prijavu potpora započinje svibnja 2022. godine od 11h, a traje do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv odnosno najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

 

 

Ako ste zainteresirani za korištenje financijskih sredstava u sklopu navedenih poziva, javite nam se putem kontakt forme ili direktno putem email adrese aestus@aestus.hr.

Ostali članci

Bespovratna sredstva za prerađivački sektor

19.05.2023

Želite kupiti stroj, izgraditi ili rekonstruirati poslovni prostor ili halu, nabaviti softver pomoću EU fondova? Poduzetnici iz prerađivačkog sektora krajem 2023. godine moći će iskoristiti bespovratna sredstva u sklopu natječaja u najavi pod nazivom Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo na koji će se se moći prijaviti mali, srednji te srednje kapitalizirani […]

Potpora za financiranje istraživanja i razvoja inovacija

25.04.2023

Otvoren je poziv za prijavu na program Ciljana znanstvena istraživanja kojim poduzetnici svih veličina mogu financirati projekte suradnje u industrijskim istraživanjima s znanstvenoistraživačkim organizacijama s ciljem jačanja eksperimentalnog razvoja i inovacijskih aktivnosti. Potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da od istog imaju dugoročnu […]

Potpore za drvnu industriju i proizvodnju namještaja

07.04.2023

Bavite se preradom drva, proizvodnjom namještaja ili proizvoda od slame i pletarskih materijala? Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti poduzetnicima koji posluju u drvnoj industriji, a žele uložiti u postrojenje, objekte, softver Prijavite se do 31. prosinca 2023. godine i iskoristite do 100.000,00 eura potpora za ulaganje u svoje poslovanje. […]

Program konkurentnosti turističkog gospodarstva

Restorani, agencije i plovni objekti za kristarenje sada mogu iskoristiti do 25.000,00 eura za digitalizaciju i zelenu tranziciju. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za prijavu projekata temeljem programa Konkurentnost turističkog gospodarstva, a prijave se mogu podnijeti do 5. svibnja Za prijavu na natječaj javite se našem konzultatnskom timu.   Koji je cilj programa? […]

Vaučeri za digitalizaciju u 2023.

23.03.2023

Krajem prvog kvartala očekuje se objava poziva “Vaučeri za digitalizaciju“. Poduzetnicima će pružiti podršku u poslovanju, a kojima se ulaganje fokusira na digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili poboljšanja postojećih poslovnih procesa u prodaji, marketingu, ljudskim resursima, zalihama, skladištu, financijskom upravljanju, strateškom odlučivanju i dr. U nastavku donosimo pet vaučera kojima se može […]

EU fondovi za poduzetnike u 2023. godini

08.02.2023

Tražite financijska sredstva za svoj projekt? Želite digitalizirati svoje poslovanje ili zaposliti nove radnike pomoću EU fondova? Koji su EU fondovi dostupni za poduzetnike u 2023. godini? Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ovogodišnji plan objave poziva za mikro, male i srednje poduzetnike. U nastavku pronađite očekivane pozive iz Programa konkurentnost i […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.