Aestus
11.04.2022
Inovacije novoosnovanih MSP-ova i komercijalizacija
Objavljena su dva javna poziva za financiranje inovacija namijenjena novoosnovanim i zrelim MSP-ovima.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje javne pozive Inovacije novoosnovanih MSP-ova i Komercijalizacija inovacija.

Javni poziv za inovacije novoosnovanih MSP-ova namijenjen je malim i srednjim poduzećima do 5 godina starosti, dok je poziv Komercijalizacija inovacija namijenjen je malim i srednjim poduzećima sa zrelim inovacijskim projektima.

Najvažnije informacije o uvjetima i prihvatljivim troškovima donosimo u nastavku.

 

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Koji je iznos bespovratnih sredstava?

 • Ukupan raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 kn
 • Najniži iznos 200.000,00 kn
 • Najviši iznos 1.000.000,00 kn

 

Koja je svrha poziva?

 • Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije u obliku proizvoda, usluga ili tehnologija baziranih na znanju ili visokim tehnologijama te su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

 • Poziv je namijenjen inovativnim novoosnovanim MSP-ovima, odnosno za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište.
 • Novoosnovani MSP su oni koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti te na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem.
 • Prijavitelj mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.
 • Prijavitelj mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme jednu godinu nakon završetka projekta.
 • Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta, odnosno potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 • Nabava instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta.
 • Plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta.
 • Troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta.
 • Neizravni troškovi nastali provedbom projekta poput najma i održavanja prostora te režije koje uključuju grijanje i/ili hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije.
 • Savjetodavne usluga za inovacije.
 • Pomoćne usluge za inovacije kao npr. osiguravanje banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete i slično.
 • Dobivanje, potvrđivanje i zaštita patenata i ostale nematerijalne imovine.
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika.
 • Osposobljavanja za specifične vještine za start-up tvrtke u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije, kao npr. upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode i slično.
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i vođenje projektnog prijedloga do iznosa od 30.000,00 kuna.
 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, izračunavaju se primjenom standardnih veličina jediničnog troška sukladno Uredbi 2021/1060 čl. 55.
 • Za detaljnije obrazloženje prihvatljivih troškova kliknite na poveznicu.

 

Koji je rok za prijavu?

 • Rok za prijavu projektnih prijedloga je 12. rujna 2022. godine.
 • Kontaktirajte nas za prijavu na natječaj već danas.

 

Komercijalizacija inovacija

Koji je iznos bespovratnih sredstava?

 • Ukupan raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK
 • Najniži iznos 760.000,00HRK
 • Najviši iznos 5.320.000,00HRK

 

Koja je svrha poziva?

 • Svrha poziva jest potaknuti komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija, a čime će se povećati inovativni kapacitet malih i srednjih poduzeća te nakraju povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima u stanjima TRL 7 ili TRL 8.
  TRL 7 predstavlja demonstraciju tehnologije u operativnom okruženju, a TRL 8 predstavlja uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav.
 • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji GBER uredbe malih i srednjih poduzeća.
 • Najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.
 • Prijavitelj mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, ali i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 • Ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnost Projekta kao npr. nabava novih strojeva, opreme, alata, mjernih uređaja i sl. neophodnih za aktivnosti projekta.
 • Ulaganja u nematerijalnu imovinu kao npr. u nematerijalnu imovinu kao npr. patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva koja se koristi za aktivnosti Projekta te moraju ispunjavati tražene uvjete.
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju na sajmovima ili izložbama povezanim s projektom.
 • Dobivanje, potvrđivanje i obrana patenata i ostale nematerijalne imovine.
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika.
 • Savjetodavne i pomoćne usluga za inovacije.
 • Troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta.
 • Instrumenti, oprema, zgrada i zemljišta, u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta.
 • Trošak revizije projekta.
 • Usluge pripreme natječajne dokumentacije.
 • Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluga.
 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, izračunavaju se primjenom standardnih veličina jediničnog troška sukladno Uredbi 2021/1060 čl. 55
 • Za detaljnije obrazloženje prihvatljivih troškova kliknite na poveznicu.

 

Koji je rok za prijavu?

 • Rok za prijavu potpora započinje svibnja 2022. godine od 11h, a traje do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv odnosno najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

 

 

Ako ste zainteresirani za korištenje financijskih sredstava u sklopu navedenih poziva, javite nam se putem kontakt forme ili direktno putem email adrese aestus@aestus.hr.

Ostali članci

Mali zajam za investicije i obrtna sredstva

12.04.2024

U 2024. godini mikro, malim i srednjim poduzetnicima dostupni su zajmovi za investicije i obrtna sredstva u minimalnom iznosu od 10.000,00 eura i maksimalnom iznosu od 100.000,00 eura. Zašto zajam? Fleksibilnija jamstva za razliku od banke Nema učešća Brza obrada Fiksna kamata (3,11% – 3,61%)   Koji je maksimalni iznos zajma? EFRR Mali zajam za […]

EU fondovi za poduzetnike u 2024. godini

22.01.2024

Koji su EU fondovi u 2024. godini dostupni poduzetnicima? Kako kupiti opremu, strojeve, digitalne alate te sufinancirati istraživanje, razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa bespovratnim sredstvima? Koji su uvjeti za HAMAG BICRO zajam ili HBOR kredit? U nastavku donosimo pregled natječaja za financiranje projekata mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika u Hrvatskoj prema planu Ministarstva […]

Krediti i zajmovi za poduzetnike

Koji krediti su trenutno dostupni za žene poduzetnice? Kako do kredita kao poduzetnik početnik? Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zajedno uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak pomaže poduzetnicima financirati vlastita poslovanja kroz dostupne kredite i zajmove. U nastavku članka donosimo koji krediti i zajmovi poduzetnici mogu očekivati do kraja 2024. godine. […]

Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju

19.11.2023

Želite kupiti stroj i opremu, izgraditi ili rekonstruirati halu, nabaviti softver pomoću EU fondova? Poduzetnici iz prerađivačke industrije početkom 2024. godine moći će iskoristiti bespovratna sredstva u sklopu natječaja u najavi pod nazivom Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo na koji će se se moći prijaviti mali, srednji te srednje kapitalizirani poduzetnici. Detalje poziva […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Potpore za drvnu industriju i proizvodnju namještaja

21.08.2023

Želite uložiti u novo postrojenje, edukaciju, izgradnju novog objekta, softver ili promotivne aktivnosti? Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja.   Tko je prihvatljivi prijavitelj? Obrt, mikro, malo, srednje i veliko poduzeće koje obavlja djelatnost prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.