Aestus
30.03.2022
Financiranje izrade projektne dokumentacije za turizam

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje javni poziv za financiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini. Iznos ukupnih raspoloživih sredstva iznosi 3.000.000,00 kn.

Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode, te klimatskih aktivnosti.

 

Koja je svrha poziva?

 • Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka.
 • Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja.

 

Koji su korisnici sredstava?

 1. Javne ustanove
 2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 3. Trgovačka društva i obrtnici

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda korisnici mogu ostvariti ako:

 • Imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Pozivu,
 • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi, prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za koju se odobravaju sredstva po ovom Pozivu,
 • te ukoliko trgovačko društvo ili obrtnik ostvaruje pravo na dodjelu sredstava potpore de minimis.

 

Kolika je stopa financiranja?

 • Za javne ustanove i JLS-ove do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu.
 • Za trgovačka društva i obrtnike do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 450.000,00 kn po jednom zahtjevu.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

Oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

 • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
 • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
 • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
 • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
 • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

 

Koji je rok za dostavu?

 • Dostavu zahtjeva na Poziv završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.
 • Obavijesti o svim promjenama statusa Poziva bit će javno dostupne putem mrežne stranice Fonda www.fzoeu.hr.

S obzirom na način iskorištenja sredstava, pripremite se na vrijeme i javite nam se putem kontakt forme za dogovor sastanka s projektnim voditeljima našeg stručnog konzalting tima.

Ostali članci

Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju

19.11.2023

Želite kupiti stroj i opremu, izgraditi ili rekonstruirati halu, nabaviti softver pomoću EU fondova? Poduzetnici iz prerađivačke industrije početkom 2024. godine moći će iskoristiti bespovratna sredstva u sklopu natječaja u najavi pod nazivom Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo na koji će se se moći prijaviti mali, srednji te srednje kapitalizirani poduzetnici. Detalje poziva […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Potpore za drvnu industriju i proizvodnju namještaja

21.08.2023

Želite uložiti u novo postrojenje, edukaciju, izgradnju novog objekta, softver ili promotivne aktivnosti? Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja.   Tko je prihvatljivi prijavitelj? Obrt, mikro, malo, srednje i veliko poduzeće koje obavlja djelatnost prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim […]

Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

31.07.2023

Kako bi poduzetnici mogli provjeriti potencijal svoje inovativne ideje ili koncepta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv Dokazivanje inovativnog koncepta, donedavno poznat kao PoC natječaj (Proof of Concept). Prijava na PoC natječaj u 2023. u sklopu omogućit će mikro, malim, srednjim poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim institucijama provjeru potencijala za komercijalizaciju, usmjerenje daljnjeg razvoja i smanjenje rizika […]

EU fondovi za poduzetnike u 2023. godini

Tražite financijska sredstva za svoj projekt? Želite digitalizirati svoje poslovanje ili zaposliti nove radnike pomoću EU fondova? Koji su EU fondovi dostupni za poduzetnike do kraja 2023. godine? Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ažurirani ovogodišnji plan objave poziva za mikro, male i srednje poduzetnike. U nastavku pronađite natječaje iz Nacionalnog plana […]

Bespovratna sredstva za kulturne i kreativne industrije

13.07.2023

Bavite se arhitekturom, dizajnom, audiovizualnim djelatnostima uključujući videoigre ili nekom drugom granom kulturne i kreativne industrije? Uskoro stiže natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u sklopu kojeg će prijavitelji moći iskoristiti i do 995.421,06 EUR bespovratnih sredstava.   Koji je iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju? Minimalni iznos Maksimalni iznos Grupa A  39.816,84 EUR […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.