Aestus
24.03.2022
Potpora za izgradnju i opremanje

Poduzetnici će u 2022. moći iskoristiti potporu za prerađivački sektor za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo.

U sklopu javnog poziva u najavi poduzetnici iz prerađivačke industrije će moći financirati nabavu opreme, alata i strojeva, građenje, rekonstrukciju i modernizaciju objekata, kao i solarne panele te slične oblike održivog grijanja.

 

Koji je iznos i intenzitet potpore?

Ukupna alokacija za javni poziv: 1,9 milijardi kuna.

Maksimalni iznos po prijavitelju:

 • Do 7. 500.000,00 kuna za MSP-ove
 • Do 35.000.000,00 kuna za srednje kapitalizirana poduzeća
 • Intenzitet potpore: 20% do 50%

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije uključujući:

 • metaloprerađivačku
 • tekstilnu
 • prehrambenu
 • kemijsku
 • građevinsku
 • drvoprerađivačku industriju

 

Koji kriteriji se moraju zadovoljiti?

 • Očekivani učinak ulaganja treba utjecati na smanjenje štetnih emisija za minimalno 20%.
 • Od prijavitelja će se zahtijevati dokaz da neće koristiti dodijeljena sredstva za ulaganje u aktivnosti koje bi potencijalno mogle naštetiti okolišu ili negativno utjecati na klimu.
 • Ulaganje treba biti u skladu sa Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030., s pogledom na 2050. i s nacionalna razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine.
 • U slučaju kapitalnih investicija, procjena učinka na okoliš provest će se sukladno hrvatskom zakonodavstvu.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti odnose se na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u privatnim malim i srednjim poduzećima, te srednje kapitaliziranim poduzećima, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • održive uporabe prirodnih resursa
 • prijelaza na kružno gospodarstvo
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja.

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

 • Ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća,
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja,
 • usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima,
 • ulaganje u mjere energetske učinkovitosti,
 • promicanje energije iz obnovljivih izvora energije,
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja i
 • aktivnosti neophodne za provedbu projekta.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (npr. građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata; preuređenje i modernizacija; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila; nabava hardvera i softvera; nabava patenata, autorskih prava i sl.),
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti,
 • sudjelovanje na sajmovima,
 • usavršavanje,
 • uvođenje grijanja i hlađenja,
 • priprema projektne dokumentacije i
 • promidžba i vidljivost.

 

Koje aktivnosti nisu prihvatljive?

 • Ulaganja koja se odnose na fosilna goriva (uključujući daljnju upotrebu);
 • Ulaganja u postrojenja za odlaganje otpada na odlagališta otpada, u postrojenja za mehaničku biološku obradu (MBT) i spalionice otpada (ne odnosi se na postrojenja isključivo namijenjena za obradu opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojeća postrojenja, gdje je ulaganje u svrhu
 • povećanja energetske učinkovitosti, hvatanja ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabe materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva ulaganja ne rezultiraju povećanjem kapaciteta prerade otpada ili produljenjem vijeka trajanja postrojenja
 • Aktivnosti kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može dugoročno naštetiti okolišu (npr. nuklearni otpad).

 

Kako se pripremiti za prijavu na javni poziv?

 • Savjetujemo da poduzetnici s pripremom projektnih prijava krenu odmah. Javite nam se putem kontakt forme ili putem email adrese aestus@aestus.hr i naš stručni Aestus Consulting tim rado će Vam pomoći da ostvarite potrebna sredstva.

Aestus Tim

Ostali članci

Bespovratna sredstva za prerađivačku industriju

19.11.2023

Želite kupiti stroj i opremu, izgraditi ili rekonstruirati halu, nabaviti softver pomoću EU fondova? Poduzetnici iz prerađivačke industrije početkom 2024. godine moći će iskoristiti bespovratna sredstva u sklopu natječaja u najavi pod nazivom Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo na koji će se se moći prijaviti mali, srednji te srednje kapitalizirani poduzetnici. Detalje poziva […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Potpore za drvnu industriju i proizvodnju namještaja

21.08.2023

Želite uložiti u novo postrojenje, edukaciju, izgradnju novog objekta, softver ili promotivne aktivnosti? Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja.   Tko je prihvatljivi prijavitelj? Obrt, mikro, malo, srednje i veliko poduzeće koje obavlja djelatnost prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim […]

Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

31.07.2023

Kako bi poduzetnici mogli provjeriti potencijal svoje inovativne ideje ili koncepta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv Dokazivanje inovativnog koncepta, donedavno poznat kao PoC natječaj (Proof of Concept). Prijava na PoC natječaj u 2023. u sklopu omogućit će mikro, malim, srednjim poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim institucijama provjeru potencijala za komercijalizaciju, usmjerenje daljnjeg razvoja i smanjenje rizika […]

EU fondovi za poduzetnike u 2023. godini

Tražite financijska sredstva za svoj projekt? Želite digitalizirati svoje poslovanje ili zaposliti nove radnike pomoću EU fondova? Koji su EU fondovi dostupni za poduzetnike do kraja 2023. godine? Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ažurirani ovogodišnji plan objave poziva za mikro, male i srednje poduzetnike. U nastavku pronađite natječaje iz Nacionalnog plana […]

Bespovratna sredstva za kulturne i kreativne industrije

13.07.2023

Bavite se arhitekturom, dizajnom, audiovizualnim djelatnostima uključujući videoigre ili nekom drugom granom kulturne i kreativne industrije? Uskoro stiže natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u sklopu kojeg će prijavitelji moći iskoristiti i do 995.421,06 EUR bespovratnih sredstava.   Koji je iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju? Minimalni iznos Maksimalni iznos Grupa A  39.816,84 EUR […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.