INTEGRATOR

partnership

SVRHA POZIVA:

Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnos e sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mikro, mali i srednji poduzetnici.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  1. Inovacija organizacije i /ili procesa članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014); Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
  2. Prilagodba proizvoda/usluge temeljem zahtjeva Integratora (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014)
  3. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).Aktivnosti pod br. 3. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnostima pod brojem 1. i/ili 2.

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 100.000.000 kuna

Iznos potpore i trajanje projekta

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 38.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 5.000.000,00 HRK.
Integrator

Vrste i intenzitet potpore: 

A) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

  • Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
  • Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može preći prag od 38.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

B) Potpore male vrijednosti (Program de minimis ):

  • Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.
  • Iznos potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti po projektu ne može prelaziti 1.400.000 HRK vrijednosti projekta
  • Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

Trajanje projekta ne može biti duže od 24 (dvadeset četiri) mjeseca od dana sklapanja ugovora

Prijavitelj/partner koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH mora udovoljavati svim uvjetima prihvatljivosti Poziva te isto dokazuje dokumentima propisanim ovim Pozivom i jednakovrijednim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj ima registrirano sjedište. Također, prijavitelj koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH isti treba registrirati najkasnije do trenutka plaćanja potpore odnosno prije podnošenja prvog Zahtjeva za plaćanjem ili Zahtjeva za plaćanjem predujma .

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji poduzetnici.

INDIKATIVNI DATUM OBJAVE: rujan 2019.

Provjerite nalazi li se Vaša tvrtka u S3 području:

s3

Javite nam se s idejom, a za Vas ćemo pripremiti svu dokumentaciju i napraviti prijavu na natječaj.