UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

OBJAVLJEN POZIV NAMIJENJEN UNAPREĐIVANJU INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

OBJAVLJEN POZIV NAMIJENJEN UNAPREĐIVANJU INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA: 616.200.000,00 kn

MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROJEKTU: 400.000,00 kn

MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROJEKTU: 15.000.000,00 kn

CILJ I SVRHA POZIVA: unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi),

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

Cilj poziva: osnaživanje i rast društvenih poduzeća kroz jačanje kapaciteta, održivosti i konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Isto tako, namjerava se poticati razvoj društvenog poduzetništva kroz financijske potpore razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta subjekata koji planiraju svoje poslovanje uskladiti s društveno-poduzetničkim načelima.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva,

jajah

OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO I TROŠKOVI OSNIVANJA

OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO I TROŠKOVI OSNIVANJA

jajah

Otvaranje obrta ili otvaranje tvrtke pitanje je koje mnoge ostavlja u nedoumici. Donosimo vam razlike i informacije  koje će vam pomoći odabrati što osnovati i što je najbolje za vas.

  1. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.)

Svako je ono društvo koje osniva jedna ili više osoba, a koje žele poslovati pod zajedničkim imenom. 

ulaganja u vinarije i marketing vina

63 milijuna kuna za ulaganja u vinarije i marketing vina

63 milijuna kuna za ulaganja u vinarije i marketing vina

ulaganja u vinarije i marketing vina

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje/rekonstrukcije,

EIF Logo basic (RGB)

HBOR i EIF pokrenuli program ulaganja u mala i srednja poduzeća vrijedan 70 milijuna eura

HBOR i EIF pokrenuli program ulaganja u mala i srednja poduzeća vrijedan 70 milijuna eura

EIF Logo basic (RGB)

Europski investicijski fond (EIF) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) pokrenuli su CROGIP (Croatian Growth Investment Programme) – inicijativa koja će potaknuti ulaganja u mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća u vrijednosti od najmanje 70 milijuna eura.

Svaka institucija će uložiti po 35 milijuna eura u fondove rizičnog kapitala kojima će upravljati društva koja odabere EIF sukladno svojim metodologijama,

http://enkubator.hr/en/poduzetnicki-inkubator-viroviticko-podravske-zupanije-odabran-u-projektu-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-putem-hrvatske-agencije-za-malo-gospodarstvo-inovacije-i-inves/hamag/

Jamstveni program PLUS

Jamstveni program PLUS za hrvatske poduzetnike

http://enkubator.hr/en/poduzetnicki-inkubator-viroviticko-podravske-zupanije-odabran-u-projektu-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-putem-hrvatske-agencije-za-malo-gospodarstvo-inovacije-i-inves/hamag/

Upravni odbor HAMAG-BICRO-a,  19. veljače 2019. godine, usvojio je prijedlog novog Jamstvenog programa PLUS u okviru kojega se izdaju jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju.

Program obuhvaća tri mjere:

  • Mjera A – Investicije: u okviru ove mjere  izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu (najviše 30% od iznosa kredita).
zjihg

JAVNI POZIV poduzetnicima iz PGŽ za dodjelu potpora male vrijednosti

JAVNI POZIV poduzetnicima iz PGŽ za dodjelu potpora male vrijednosti

zjihg

Ukupna bespovratna sredstva iznose: 1.510.000,00 kuna.

Predmet Javnog poziva: dodjela potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini.

Mjere iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.:

  1. Mjera 1.2.1.:
newproduct

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA - FAZA II

newproduct

SVRHA POZIVA:  je razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI SU:

∼ aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja,

aestusS3

INOVACIJE U S3

INOVACIJE U S3

aestusS3

SVRHA POZIVA: podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih  proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mikro, mali i srednji poduzetnici.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
pexels-photo-390426

OTVORENI NATJEČAJ: Inovacije novoosnovanih MSP-ova- II Faza

OTVORENI NATJEČAJ: Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza

pexels-photo-390426

Svrha ovog Poziva: poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Predmet poziva: ovim pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupna bespovratna sredstava: