Aestus
19.10.2023
Kako financirati startup?
U članku donosimo kako financirati svoj startup te za koju vrstu se odlučiti ovisno o prednostima i nedostacima istih.

Osmislili ste inovativan proizvod ili uslugu? Razmišljate o pokretanju startup-a ili ste taj korak već realizirali, a brine vas financiranje samog projekta? U nastavku donosimo odgovore na pitanja kako financirati startup poduzeće, koji su izvori financiranja te koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste.

 

Startup poduzeća ovisno o fazi životnog ciklusa u kojem se nalaze mogu se financirati putem:

 1. Inkubatora i akceleratora 
 2. Bootstrapping-a 
 3. Kredita i zajmova 
 4. Crowdfunding-a 
 5. Bespovratnih sredstava i potpora 
 6. Poslovnih anđela 
 7. Venture capital-a 
 8. Fondova rizičnog kapitala 

 

1. Financiranje startup poduzeća putem inkubatora i akceleratora

 • Startup inkubatori namijenjeni su osobama koje samostalno ili unutar tima žele razvijati svoju poduzetničku ideju. Predstavlja razvojni proces osmišljen za praćenje poslovnih ideja kroz njihovu realizaciju u operativno poduzeće. [1] 
 • Većina gradova ima svoj poduzetnički ili startup inkubator. Korisnicima se pružaju edukacije kroz predavanja i radionice, osigurava im se radni prostor, podrška stručnjaka i mentora za razvijanje poslovne ideje, pomoć u izradi i primjeni poslovnog plana, povezivanje s potencijalnim investitorima te sve češće novčane subvencije za najbolje timove.
 • Startup akceleratori predstavljaju podršku poduzećima koji su već razvili vlastiti poslovni model i došli do prvog proizvoda. 
 • Akceleratori su korisni za savjetovanje, networking te stvaranje kontakata i veza za daljnji razvoj poduzeća. Traju znatno kraće od inkubatora, u prosjeku 3 mjeseca. [2]
   

Koje su prednosti inkubatora i akceleratora?

 1. Edukacije, stručno savjetovanje te financijska pomoć u razvoju startup-a.
 2. Mentorstvo i networking što omogućuje brži razvoj.
 3. Iznajmljivanje radnog prostora za malu naknadu ili besplatno, uz mogućnost sudjelovanja na radionicama i diskusijama u sklopu inkubatora.
 4. Inkubirana poduzeća imaju veće stope uspjeha od onih poduzeća koja nisu inkubirana, što znači da imaju veće šanse za prevladavanje početne faze poslovanja, ali i za nastavak poslovanja.

 

Koji su nedostaci inkubatora i akceleratora?

 1. Zahtjevan proces prijave. Za većinu inkubatora podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti detaljan poslovni plan i objasniti poslovne aktivnosti inkubatoru, što je često vremenski zahtjevan proces.
 2. Mnogi inkubatori i akceleratori zahtijevaju potpunu predanost te pridržavanje rasporedu koji je postavio inkubator ili akcelerator što podrazumijeva korištenje ureda, radionica i ostalog.

 

 2. Financiranje startup poduzeća putem bootstrapping-a

 • Bootstrapping predstavlja način financiranja startup poduzeća gdje poduzetnik pokreće poduzeće s malo kapitala koji proizlazi iz vlastitih sredstava poput ušteđevine, zajma od prijatelja ili obitelji dok se vanjski investitori i banke izbjegavaju kao izvor kapitala. 
 • Pre-seed funding najranija je faza financiranja startup-a i općenito se ne uključuje u runde financiranja. Dijeli slične karakteristike kao financiranje putem bootstrapping-a u smislu da financijska sredstva proizlaze od osnivača, prijatelja i obitelji.

 

Koje su karakteristike poduzetnika koji se odluče za bootstrapping?

 • Nastojat će koristiti vlastita sredstva i ušteđevinu. 
 • Stvaraju dugove vlastitim kreditnim i debitnim karticama. 
 • Operativne troškove pokušavaju smanjiti što je više moguće. 
 • Koriste razne subvencije poput državnih potpora. 
 • Zaposlenici doprinose poduzeću u obliku tzv. sweat equity-a ili znojnog kapitala. Pojam se odnosi na doprinos osobe ili tvrtke poslovnom pothvatu ili drugom projektu. Znojni kapital općenito nije novčani te u dolazi u obliku fizičkog rada, mentalnog napora i utrošenog vremena. [3]

 

Koje su faze financiranja bootstrapping-om?

1. faza – poduzetnik pokreće poduzeće pomoću vlastitih sredstava, ušteđevine, posudbe ili investicije od prijatelja i obitelji.

2. faza – prihodi od kupaca se koriste za održavanje poslovanja tako da se pokriju rashodi razdoblja. Ostvareni profit ponovno se investira u poduzeće kao izvor rasta.

3. faza – poduzetnik se fokusira na određene aktivnosti poput zapošljavanja dodatnog osoblja ili unaprjeđenja opreme za rad, a kasnije se odlučuje za kredite ili rizični kapital za proširenje poslovanja startup-a.

 

Koje su prednosti bootstrapping-a?

 1. Kao samostalni poduzetnik, bootstrapping omogućava poduzetniku nastavak poslovanja uz zadržavanje 100% vlasničkog udjela.
 2. Zadržavanje kontrole u smislu određivanja smjera razvijanja i dinamike rasta poduzeća.
 3. Neovisnost o vanjskim investitorima u pogledu obveznog izvještavanja o postignutim poslovnim rezultatima.

 

Koji su nedostaci bootstrapping-a?

 1. Iznos prikupljenih sredstava bootstrapping metodom često nije dovoljan što može dovesti do problema nedostatka novca odnosno negativnog novčanog toka.
 2. Zbog manjeg iznosa kapitala, manji je potencijal rasta što konkurentska poduzeća mogu iskoristiti kao prednost.
 3. Ako se poduzetnik odluči financirati samo bootstrapping-om, propustit će pogodnosti koje pružaju drugi načini financiranja poput savjetovanja i podrške u sklopu inkubatora ili akceleratora.
 4. Poduzetnik i zaposlenici moraju uložiti puno više sweat equity-a.

 

3. Financiranje startup poduzeća putem kredita ili zajmova

 • Predstavlja način financiranja poduzeća posuđivanjem novca od banke ili drugog subjekta. Zajmovi mogu biti osigurani ili neosigurani, što znači da kreditori mogu zahtijevati kolateral.

 

Koje su pogodnosti korištenja HAMAG-BICRO jamstva i HBOR kredita?

 • U Hrvatskoj većina poslovnih banaka nudi opcije kredita za poduzetnike početnike zajedno sa savjetovanjem, edukacijom i financiranjem. Dok same kamatne stope ovise o stupnju rizičnosti poduzeća, iste se mogu smanjiti ako poduzetnik posjeduje kreditno jamstvo HAMAG-BICRO-a. 
 • Jamstvo se koristi za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR. 
 • HAMAG–BICRO jamči kreditoru do određenog postotka glavnice kredita odnosno do 80% za početnike. 
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak nudi u sklopu programa „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ poduzetnicima koji po prvi put osnivaju poslovni subjekt ili mikro, malim i srednjim poduzećima koji posluju kraće od 3 godine namjenski kredit za ulaganja u osnovna sredstva s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, razvoja i uvođenja novih tehnologija i proizvoda, povećanja kapaciteta, poticanja novog zapošljavanja i sl. 
 • U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu manjem od 30.000,00 eura, a najveći mogući iznos kredita iznosi 300.000,00 eura.

 

Koje su prednosti kredita ili zajmova?

 1. Sve veći broj poslovnih banaka uz mogućnost kreditiranja pruža i pogodnosti edukacije i savjetovanja za pokretanje poslovanja.
 2. Mogućnost osiguranja dijela glavnice kredita kreditnim jamstvom HAMAG-BICRO-a.
 3. Brzi izvor kapitala, uz zadržavanje potpune kontrole nad poslovanjem.

 

Koji su nedostaci kredita ili zajmova?

 1. Zbog visoke rizičnosti poslovanja startup poduzeća kreditor može tražiti višu kamatnu stopu od tržišne.
 2. Banke mogu zahtijevati veću kamatnu stopu za rizičnije poslove.
 3. Kreditori mogu zahtijevati kolateral zbog kojeg u slučaju nemogućnosti vraćanja zajma preuzimaju vlasništvo nad istim.

 

4. Financiranje startup poduzeća putem crowdfunding-a

 • Skupno financiranje ili tzv. crowdfunding predstavlja aktivnost prikupljanja manjih iznosa kapitala od velikog broja pojedinaca za financiranje novog poslovnog pothvata. 
 • Crowdfunding pruža priliku da poduzeće predstavi svoju ideju zainteresiranim donatorima koji su najčešće privatne osobe.  
 • U svijetu postoji više od 600 platformi za crowdfunding. U Hrvatskoj je najpoznatiji i najčešće korišten Funderbeam dok su u svijetu najzastupljeniji Kickstarter i Indiegogo. 
 • Donacije se traže u zamjenu za posebne nagrade, koje mogu biti besplatni proizvod ili čak prilike da se uključe u postupak dizajniranja proizvoda ili usluge. Funderbeam je primjer  platforme skupnog financiranja u kojem donator dobiva određeni dio vlasničkog udjela poduzeća ovisno o visini svoje donacije.

 

Koje su prednosti crowdfunding-a?

 1. Brz način prikupljanja financijskih sredstava s malo ili bez naknada.
 2. Veliki broj povratnih informacija i stručnih uputa od donatora o tome kako poboljšati proizvod ili uslugu.
 3. Pomaže poduzeću u povećanju vidljivosti i uspostavljanju baze klijenata.

 

Koji su nedostaci crowdfunding-a?

 1. Ako poduzetnik ne postigne postavljeni cilj financiranja putem kampanje, sva uložena sredstva od donatora se u pravilu vraćaju istima.
 2. Ako poduzeće svoju poslovnu ideju nije zaštitilo patentom ili autorskim pravom, postoji mogućnost krađe koncepta.
 3. Poduzetnik donatora za svoju investiciju često nagrađuje besplatnim primjerkom proizvoda ili određenim vlasničkim udjelom što predstavlja određenu vrstu rizika za poslovanje.
 4. U slučaju neuspjeha crowdfunding kampanje poduzetnik može izgubiti reputaciju što može imati  značajan utjecaj na daljnje poslovanje.

 

5. Financiranje startup poduzeća bespovratnim sredstvima i potporama

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz javni poziv “Dokazivanje inovativnog koncepta” omogućuje poduzetnicima provjeru potencijala njihove inovativne ideje ili koncepta kroz financiranje izrade prototipa, demonstracije tehničke izvedivosti, analize tržišta i drugo. Rok za podnošenje projektnih prijava traje do 1. prosinca 2023. godine.
 • Drugi rok za prijavu Vaučera za digitalizaciju započinje 1. studenog 2023. godine i ukupno je raspoloživo 3.318.070,00 eura, a poduzetnici će moći iskoristiti najviše dva različita vaučera. Više informacija pronađite na poveznici.
 • U sklopu programa Digital Europe i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. ukupno je dostupno 2.645.000,00 eura koje poduzetnici mogu iskoristiti za razvoj novih proizvoda i usluga, edukacije, stvaranje prilika za suradnju i posredovanje. Više informacija kako iskoristiti ova sredstva pronađite na poveznici.

 

Koje su prednosti bespovratnih sredstava i potpora?

 1. Specifično namijenjeno MSP-ovima u svrhu razvoja i rasta.
 2. Financijske potpore koje se ne moraju vratiti.

 

Koji su nedostaci bespovratnih sredstava i potpora?

 1. Često zahtjevni i vrlo specifični uvjeti za ostvarivanje potpora.
 2. Bez stručnog tima koji se razumije u prihvatljivost i vjerojatnost uspjeha projektne prijave, sami proces može prouzročiti vremenske i financijske gubitke poduzetniku.

 

Za stručno savjetovanje u biranju i pripremi prijava za javne pozive te eliminiranje vremenskih i financijskih gubitaka, kontaktirajte naš Aestus Consulting tim. 

 

6. Financiranje startup poduzeća putem poslovnih anđela

 • Poslovni anđeli (eng. business angels) su uspješni poduzetnici i/ili često talentirani rukovoditelji poduzeća koji investiraju u obećavajuća startup poduzeća usprkos velikom riziku za neuspjeh. Za svoje investicije traže određeni vlasnički udio u poduzeću, a zauzvrat nude stručno iskustvo kojim pridonose daljnjem rastu i razvoju poslovanja. 
 • Poslovni anđeli često ulažu u startup-ove određene niše za koju su specijalizirani. 
 • Prosječni iznos investicije poslovnih anđela na području Europske unije za 2021. godinu iznosio je oko 1.700.000,00 eura, a medijan 467.000,00 eura.

 

Koje su prednosti poslovnih anđela?

 1. Uz financijsku potporu poslovni anđeli pružaju stručne savjete te dijele vlastito stručno iskustvo pri vođenju poduzeća.
 2. Brza metoda financiranja.

 

Koji su nedostaci poslovnih anđela?

 1. Iznos financiranja često je manji u odnosu na ostale metode financiranja.
 2. Poslovni anđeli često traže značajan vlasnički udio za svoju investiciju.

 

7. Financiranje startup poduzeća putem venture capital-a

 • Rizični kapital (eng. Venture capital) oblik je ulaganja za inovativna poduzeća koja se nalaze u ranoj fazi poslovanja sa snažnim potencijalom rasta, odnosno financiraju startup i mala poduzeća za koja smatraju da imaju potencijal generirati visoke stope rasta i iznadprosječne povrate.

 

Koje su karakteristike financiranja putem venture capital-a?

 • Potencijalni investitor će zahtijevati i potpisivanje ugovora članova društva u kojem su navedene razne klauzule vezane za stečeni udio u temeljnom kapitalu startup-a. Važno je obratiti pozornost na drag-along i tag-along prava, ograničenja prijenosa vlasničkog udjela te klauzule protiv razrjeđivanja.

 

Koje su faze financiranja putem venture capital-a?

 • Financiranje putem rizičnog kapitala omogućava priljev značajnog iznosa novčanih sredstava u startup poduzeće, ali ono što treba imati na umu jest da investitori zauzvrat traže i do 20% vlasničkog udjela u poduzeću. 
 • Samo financiranje se odvija kroz nekoliko rundi odnosno faza, a startup poduzeće najčešće financiranje započinje od seed runde. 
 • Seed financiranje ili engl. seed funding, predstavlja prvi vanjski izvor novca koji poslovni pothvat ili poduzeće prikupi. Nije neuobičajeno da se za ovu rundu financiranje osigura između 1.000,00 i 2.000.000,00 eura za startup-ove koji su procijenjeni između 2.750.000,00 eura  i 5.500.000,00 eura. 
 • Nakon što je tvrtka ostvarila postavljene poslovne rezultate definirane u prethodnoj rundi investiranja, može se odlučiti za financiranje serije A engl. Series A funding kako bi dodatno optimizirala svoju korisničku bazu, ponudu proizvoda ili nekog drugog aspekta poslovanja. Poduzeća koja prolaze kroz runde financiranja serije A procjenjuju se do 22.500.000,00 eura. [4] 
 • Uobičajeno, poduzeća u rundi serije A prikupljaju između 1.800.000,00 eura i 14.000.000,00 eura, ali taj iznos se povećao u odnosu na prethodne godine zbog većeg broja poduzeća koja se nalaze u industriji visoke tehnologije, ali i većeg broja startup jednoroga – poduzeća čija je vrijednost veća od milijardu dolara. 

 

Koje su prednosti venture capital-a?

 1. Osim financijske potpore, financiranje rizičnim kapitalom može pružiti poduzeću vrijedan izvor smjernica i savjeta.
 2. Poduzeće može primati aktivnu podršku, što je iznimno važno za uspješan i stabilan rast mladog poduzeća.

 

Koji su nedostaci venture capital-a?

 1. Uz veliku injekciju novca, investitori žele biti uključeni u samo odlučivanje o poslovanju, a ovisno o tome koliko imaju vlasničkoga udjela i o daljnjem smjeru razvijanja.
 2. Ovisno o veličini vlasničkog udjela investitora u poduzeću, postoji opasnost od gubitka kontrole nad upravljanjem poslovanjem.
 3. Sklapanje suradnje s fondovima zahtijeva potpisivanje velikog broja ugovora, kao što je ugovor članstva društva koji sadržava razne odredbe i klauzule. Navedeni proces je često vremenski zahtjevan.

 

8. Financiranje startup poduzeća putem fondova rizičnog kapitala

 • Fondovi rizičnog kapitala (eng. Private equity) ulažu direktno u poduzeća u zrelijoj fazi poslovanja te često kupuju 100% vlasničkog udjela poduzeća u koje ulažu. Kao rezultat toga, poduzetnik gubi većinu  prava vezanih za odlučivanje i daljnji razvoj poduzeća. 
 • Fondovi rizičnog kapitala rade na poboljšanju poslovanja poduzeća u koje ulažu kapital kroz jačanje upravljačkih kompetencija, uvođenjem operativnih unaprjeđenja te pružanja pomoći pri osvajanju novih tržišta. [5]  
 • Glavni cilj fonda je dobiti povrat veći od cijene plaćene za poduzeće u portfelju u trenutku izlaska. Iz tog razloga, fond često ulaže u poduzeća koja nisu izlistana na burzi radi ostvarivanje boljih povrata kroz inicijalne javne ponude (eng. Initial public offering). 
 • Prosječno vrijeme trajanje fondova je do 10 godina. [6]

 

Koje su prednosti fonda rizičnog kapitala?

 1. Mogu osigurati novčanu infuziju neophodnu za podršku novom poslovanju ili poslovanju u teškom stanju.
 2. Startup koji prima sredstva neće morati prolaziti zahtjevne procese s bankama i riskirati kredite s visokim kamatnim stopama kako bi se financijski uzdržavalo.

 

Koji su nedostaci fonda rizičnog kapitala?

 1. Investitori će biti više uključeni u procese donošenja odluka.
 2. Može biti dugotrajan proces iz razloga što fondovi vrše detaljne provjere i analize poduzeća prije nego što se odluče za potencijalnu investiciju odnosno može proći neko vrijeme dok se poduzeće pronađe na radaru nekog fonda. 

 

Kako odabrati vrstu financiranja startup poduzeća?

 • Financiranja startup poduzeća pred sobom ima nekoliko različitih mogućnosti financiranja. Svaka vrsta financiranja nosi određene prednosti i nedostatke, a ako poduzetnik želi zadržati potpuni vlasnički udio može se odlučiti za financiranje putem inkubatora i akceleratora, bootstrapping-a, crowdfunding-a, državnih potpora ili putem kredita i zajmova. 
 • S druge strane poslovni anđeli, fondovi rizičnog kapitala i venture capital fondovi zahtijevaju određeni vlasnički udio poduzeća u koje investiraju, a poduzetnik ovisno o visini samog udjela može izgubiti određeni stupanj kontrole nad upravljanjem poduzećem.  
 • Kvalitetni računovodstveni servis može imati važnu ulogu u odabiru vrste financiranja. Ako poduzetnik za poslovnog partnera ima računovodstveni tim koji razumije njegov rad, svojim stručnim savjetima može pomoći poduzetniku za koju vrstu financiranja se odlučiti.  
 • Aestus računovodstvo broji više od 350 zadovoljnih klijenata poduzetnika u raznim fazama poslovanja kojima pomažu ostvariti svoje poslovne ciljeve. 

 

Zanima te koja vrsta financiranja najbolje odgovara tvom startupu? Ispuni kontakt formu u nastavku.

Izvori:
[1] Susan Cohen, 2013., What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels, str.20
[2] Susan Cohen, 2013., What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels, str.19
[3] Will Kenton, 2020., Sweat Equity: Investopedia.
[4] Nathan Reiff 2022., Investopedia: Series A, B, C Funding: How It Works.
[5] Hrvatska banka za obnovu i razvitak – Fondovi rizičnog kapitala.
[6] James G. Baldwin 2021., Investopedia: What is the structure of a Private Equity Fund.

 

Ostali članci

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

23.04.2024

Planirate godišnji odmor svojih zaposlenika? Prema zakonu o radu, godišnji odmor je pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji ostvarujete pravo? U nastavku donosimo 10 najčešćih […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Potpora za samozapošljavanje – kako izbjeći greške?

12.03.2024

Nezaposleni ste i želite pokrenuti vlastito poslovanje? HZZ i u 2024. godini provodi mjere aktivnog zapošljavanja. Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje čiji maksimalni iznos ove godine iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Potpora […]

Kako obračunati dnevnice i putne troškove?

27.02.2024

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova? Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.   […]

14 najčešćih pitanja o napojnicama

13.02.2024

Nova porezna reforma koja je stupila na snagu 1. siječnja 2024. donosi brojne promjene, jedna od njih odnosi se na promjene u načinu obrade napojnica. Uveden je novi sustav fiskalizacije napojnica, koji omogućava korisnicima da svoje napojnice ostavljaju i putem kartica. U nastavku donosimo 14 najčešćih pitanja o napojnicama postavljenih od strane poduzetnika.   Tko […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.