Aestus
16.02.2022
Kako se poduzetnici mogu pripremiti za uvođenje eura u Hrvatskoj?
Obveza dvojnog iskazivanja cijena započela je prvog ponedjeljka u rujnu 2022. godine. Evo koje su promjene stigle i kako se poduzetnici moraju prilagoditi.

Ove godine stiže veliki broj promjena u samome radu poduzetnika radi priprema za uvođenje eura u Hrvatskoj kao nove službene valute. U članku možete pročitati što to znači za poduzetnike, kako se mogu pripremiti te koji su zadaci i odgovornosti poduzetnika u nadolazećem razdoblju.

 

Koji su zadaci i odgovornosti poduzetnika?

 1. Priprema za dvojno iskazivanje cijena
 2. Priprema za zamjenu valute
 3. Financijsko izvještavanje i oporezivanje u skladu s novim odredbama

 

Što je dvojno iskazivanje cijena?

 • Dvojno iskazivanje cijena predstavlja iskazivanje cijena u dvije valute, odnosno u kunama i u eurima na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način.
 • Očekuje se da će obveza dvojnog iskazivanja cijena snažnije utjecati na poduzetnike u sektoru trgovine koji posluju s većom količinom proizvoda, što podrazumijeva i veću potrebu za preračunavanjem cijena.
 • Pritisak na trgovine bit će povećan u prva dva tjedna od dana uvođenja eura zato što će građani u tom razdoblju moći plaćati u kunama i u eurima, dok će trgovine biti obvezne vraćati isključivo eure, osim ako to zbog praktičnih razloga neće biti u mogućnosti činiti.

 

Koji poduzetnici su dužni provoditi obvezu dvojnog iskazivanja cijena?

 • Trgovci i drugi pružatelj usluga, uključujući restorane, kafiće, hotele, kozmetičke salone, banke i druge financijske institucije.

 

Kada započinje razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena?

 • Obveza dvojnog iskazivanja cijena započela je prvog ponedjeljka u rujnu 2022. godine.
 • Poduzetnici mogu započeti dvojno iskazivati cijene od dana nakon što Vijeće Europske unije objavi da je Republika Hrvatska zadovoljila sve kriterije.

 

Koliko će trajati obveza dvojnog iskazivanje cijena?

 • Obveza dvojnog iskazivanja cijena trajati će 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.

 

Koji su ciljevi uvođenja dvojnog iskazivanja cijena?

 • Jedan od ciljeva je sprječavanje manipulacije cijenama tijekom konverzije što predstavlja ključnu mjeru za zaštitu potrošača.
 • Na taj način želi se olakšati uočavanje trgovaca i ostalih poduzetnika koji su neopravdano povećali cijene ili ih neispravno preračunali pri konverziji u novu valutu.

 

Kako će se preračunavati cijene u drugu valutu?

 • Preračunavanje cijena će se vršiti prema fiksnoj stopi konverzije koja iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK.
 • Fiksni tečaj konverzije se sastoji od šest znamenki odnosno cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala, dok zaokruživanje na dvije decimalne znamenke nije dopušteno prije provedene konverzije.
 • U tablici u nastavku donosimo informativni primjer iznosa u eurima prije i nakon zaokruživanja.

 

Cijena u kunamaCijena u eurima prije zaokruživanjaCijena u eurima nakon zaokruživanja
10 HRK1,327228084 EUR1,33 EUR

 

 

Gdje je potrebno dvojno iskazati cijene?

 • Cijene je potrebno dvojno iskazati na proizvodima i uslugama u ponudi, predujmovima, potrošačkim ugovorima odnosno kod svih oblika prodaje kao npr. internet trgovine, tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti, putem telefona itd.

 

Gdje nije potrebno dvojno iskazati cijene?

 • Dvojno iskazivanje cijena ne odnosi se na trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekata u Business-to-business poslovanju, interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno poslati javnim tijelima.
 • Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena te drugih novčanih iskaza vrijednosti robe i usluga možete pronaći klikom na poveznicu.
 • Za iznimke vrijedi da do 31. prosinca 2022. cijene moraju biti iskazane u kunama, a od 1.siječnja 2023. u eurima.

 

Kako poduzetnici mogu prilagoditi informacijske sustave za zamjenu valuta?

 • Financijsko-informacijski sustavi kao što je npr. softver fiskalne blagajne, sustav za obračun plaća, aplikacije za kontrolu stanja zaliha i sl., odnosno oni koji obrađuju financijske informacije u kunama, moraju biti pravodobno ažurirani i prilagođeni korištenju nove valute.
 • Isto tako, važno je napomenuti kako će poduzetnici samostalno snositi trošak informatičkih i ostalih prilagodbi vezanih uz uvođenje eura.
 • Sve prilagodbe informacijskih sustava trebalo bi pažljivo i pravovremeno testirati, kako bi se izbjegli propusti te kako bi se omogućila potrebna nadogradnja.

 

Kako će se poduzetnici opskrbiti i upravljati gotovim novcem?

 • Poduzetnici će se morati na vrijeme opskrbiti novčanicama i kovanim novcem kako bi od dana konverzije mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti, što se ponajprije odnosi na sektor maloprodaje koji izvršava velik obujam gotovinskih transakcija.
 • Hrvatska narodna banka će u procesu predopskrbe unaprijed bankama osigurati dovoljnu količinu novčanica i kovanica eura. Banke će potom u procesu posredne predopskrbe gotovinu alocirati Fini, Hrvatskoj pošti i zainteresiranim poduzećima.
 • Kad je riječ o mikro poduzetnicima, banke će za njih provoditi pojednostavljenu posrednu predopskrbu gotovim novcem u iznosu do 10.000,00 eura najranije pet dana prije datuma uvođenja eura.
 • Poduzetnici koji će gotov novac eura primiti u predopskrbi morat će založiti kolateral kao npr. blokirati kunska sredstva na računu u protuvrijednosti gotovog novca u eurima koja neće biti skinuta s računa do datuma uvođenja eura.
 • Također, primijenit će se pravilo prema kojem trgovac u prijelaznom razdoblju u jednoj transakciji s kupcem neće biti dužan primiti više od 50 komada kovanog novca u kunama.

 

Kako će se preračunati sredstva na bankovnim računima?

 • Sredstva na tekućim računima u kunama će se na dan uvođenja eura preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije, bez naknade.
 • Poduzetnici će imati pravo da bez naknade zatvore jedan ili više računa u roku od 60 dana od datuma uvođenja eura, a u cilju smanjivanja troškova vođenja.

 

Što se mijenja vezano za financijsko izvještavanje i oporezivanje?

 • Pri sastavljanju financijskih izvještaja za godinu koja prethodi uvođenju eura, poduzeća će biti dužna vrijednosti iskazivati u kunama.
 • Počevši od godine u kojoj je euro uveden, financijski će se izvještaji izrađivati korištenjem eura kao nove službene valute.
 • Također, obrasci namijenjeni Poreznoj upravi i drugim državnim institucijama koji se podnose u godini u kojoj je euro uveden, a tiču se prethodne godine, popunjavat će se u kunama.
 • Nakon dana uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili drugih rješenja izvršavat će se isključivo u eurima.
 • Poduzetnici koji su obveznici obračuna PDV-a po naplati, a time i obveznici vođenja evidencije knjiga izlaznih i ulaznih računa po naplati, moraju od 1. siječnja 2023. obratiti pažnju na ispravno preračunavanje podataka u navedenim knjigama, posebice radi zaokruživanja osnovice, iznosa PDV-a te ukupnog iznosa računa.
 • Tečajne razlike podataka evidentiranih u knjigovodstvu vezane uz stranu valutu kao npr. krediti u stranoj valuti i sl., moraju na dan 31. prosinac 2022. biti obračunate primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke, sukladno zakonskim propisima.

 

Kako će se dostavljati podaci za fiskalizaciju?

 • XML shema za razmjenu podataka neće se mijenjati te će se podaci za razdoblje zaključno s 31. prosincem 2022. dostavljati u kunama, a od 1. siječnja 2023. godine u eurima.
 • Tijekom dvojnog optjecaja, odnosno od 1. siječnja do 14. siječnja 2023., izdani račun se fiskalizira u euru.

 

Kako će se obračunavati i isplaćivati plaća u eurima?

 • Plaću će bit potrebno isplatiti u eurima zajedno sa svim davanjima.
 • Obavezno je na obračunskoj platnoj listi navesti barem ukupan iznos isplaćen radniku na račun u eurima, ali i u kunama za vrijeme razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja.
 • Predloženo je i na obračunskim platnim listama navesti i fiksni tečaj konverzije.

 

Kako informirati i osposobiti zaposlenike za uvođenje eura?

 • Zaposlenici moraju poznavati proces zamjena valuta isto kao i njihovu uloga u procesu.
 • Zamjena valuta može prouzročiti znatan stres, zbog toga je važno unaprijed utvrditi načine rješavanja problema.
 • Zaposlenici koji su u izravnom kontaktu s kupcima kao npr. blagajnici, s ciljem smanjivanja rizika od pogreška trebali bi proći edukaciju vezano uz fizička obilježja, sigurnosne značajke novčanica i kovanica u eurima.
 • Hrvatska narodna banka će kroz Nacionalni program obuke provoditi edukacije od lipnja 2022. godine za poslovne subjekte.

 

Detaljnije smjernice za poduzetnike vezano za uvođenje eura u Republici Hrvatskoj možete provjeriti klikom na poveznicu.

Za sve usluge Aestus Grupe javite nam se putem kontakt forme ili putem email adrese aestus@aestus.hr

Vaš Aestus!

Ostali članci

Kako isplatiti dobit iz firme?

23.11.2023

Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zaključak financijskih izvještaja i rezultata poslovanja. U ovom članku donosimo kako isplatiti dobit, što je porez na dobit, tko ga je obvezan platiti te druge ključne informacije koje će vam biti korisne za uspješniji financijski završetak godine.   Kako isplatiti dobit? Dobit možemo isplaćivati više puta […]

Kako financirati startup?

19.10.2023

Osmislili ste inovativan proizvod ili uslugu? Razmišljate o pokretanju startup-a ili ste taj korak već realizirali, a brine vas financiranje samog projekta? U nastavku donosimo odgovore na pitanja kako financirati startup poduzeće, koji su izvori financiranja te koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste.   Startup poduzeća ovisno o fazi životnog ciklusa u kojem se nalaze […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Što poduzetnik mora znati o porezima?

12.09.2023

Porezi mogu biti pomalo zbunjujući za poduzetnike u Hrvatskoj. Postoji nekoliko oblika poreza koje svaki poduzetnik treba poznavati, a u ovom članku obuhvaćamo tri vrste – porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i porez na dobit. U nastavku donosimo osnovne informacije o navedenim porezima, tko su obveznici te kad i kako se plaćaju.   […]

Digitalna transformacija Aestus financijskog savjetovanja d.o.o.

11.09.2023

Trgovačko društvo AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o. započelo je provedbu projekta „DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o.“. Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   Kratki opis projekta: Projekt „Digitalna transformacija poduzeća Aestus financijsko savjetovanje d.o.o.“ adresira problem razine digitalizacije poslovanje. Opći cilj koji će se postići […]

Koje su vrste otkaza i koje obveze idu uz njih?

07.09.2023

Što podrazumijeva izvanredni otkaz ugovora o radu? Koje su obveze poslodavca i zaposlenika prilikom otkaza tijekom probnog roka? Teče li otkazni rok prilikom korištenja godišnjeg odmora? Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu zaposleniku u slučaju otkaza, kao i ostale važne informacije o vrstama otkaza koje trebaju poznavati zaposlenici i poslodavci, donosimo u nastavku.   Što je redoviti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.