22.03.2020
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom
Navedena mjera je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost - trgovačka društva, obrti i samostalne profesije.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi skup mjera među kojima su i Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Navedenom mjerom žele se očuvati radna mjesta te će se financirati 100% troška neto minimalne plaće.  

 

Ciljani sektori i poslodavci ove mjere su: 

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
 • prijevoza i skladištenja,
 • radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj, 
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), 
 • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnost,
 • svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira  li je li  radnik  na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad,
 • svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020.

 

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta  nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje,  na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

 

Mjera: financiranje 100% troška neto minimalne plaće

Cilj mjere: očuvati radna mjesta

Vrijeme trajanja mjere: od 01.03.2020., a najduže do 3 mjeseca

Visina subvencije

Visina subvencije ovisi o tome je li radnik zaposlen na puno ili ne puno radno vrijeme.:

 • iznos od 3.250,00 kn mjesečno – za radnike koji rade u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

Sredstva će biti isplaćena do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Koji su valjani razlozi za korištenje potpore ?

 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara, ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke ili novih narudžbi gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.

Napomena: Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Mjera se ne odnosi na:

 • vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste
 • radnike  zaposlene nakon 29. veljače 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja
 • poslodavce koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste druge mjere kojima je opravdani trošak i trošak plaće
 • kojima je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:
  • od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
  • od 20% Mala poduzeća
  • ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 – veljača 2020.).
 • izuzeti su poslodavci kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnici obrta,
 • poslodavce koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g.,
 • poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane,
 • poslodavce kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode.

 

Napomena: Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/ vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće,odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.

 

 

Koja je dokumentacija potrebna da prijava bude potpuna?

 • Popis radnika za koje se traži potpora, popis radnika po mjerama aktivne politike zapošljavanja, Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore
 • Zahtjev za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta Koronavirus (COVID – 19)
 • Dokazi o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo
 • Tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%
 • Preslika Odluke Stožera civilne zaštite o zabrani obavljanja djelatnosti (za poslodavce koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavljaju djelatnost)

Navedene dokumente možete pronaći i direktno preuzeti na web stranici HZZ-a.

 

Kako se može predati zahtjev?

Poslodavac mora najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod o otkazu ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza te dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

 

Sve ostale informacije i detalje potrebne  za uspješnu i potpunu prijavu možete pronaći u službenom sažetku navedene mjere i na web stranicama HZZ-a.

Aestus financijsko savjetovanje u sklopu računovodstveno-knjigovodstvenih usluga kontinuirano pruža i savjetodavne usluge, prilagođene svakom pojedinom klijentu, koje su u trenutnim okolnostima poduzetnicima prijeko potrebne. Ako smatrate da bi Vam takav način suradnje mogao biti od koristi, slobodno nas kontaktirajte na našu e-mail adresu: [email protected] ili se direktno za pomoć obratite našem poslovnom analitičaru Bojanu Antulovu na broj +385 91 110 7887.

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

01.07.2020

HZZ je aktivirao potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena za poslodavce koji trpe privremeno smanjenje opsega posla uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19). Trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.   Koji je iznos potpore? Visina subvencije je 2.000,00 kn po zaposleniku. Potpora se dodjeljuje za privremeno […]

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

MJERE – Finin portal za online prijavu za korištenje aktualnih mjera Vlade

31.03.2020

Fina je uspostavila jedinstveni online portal koji hrvatskim poduzetnicima omogućava online prijavu za korištenje mjera Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.   Objavljen je poziv svim gospodarskim subjektima u RH koji trpe gubitke u redovnom poslovanju zbog posljedica COVID-19 pandemije da se od 31.3.2020. putem spomenutog portala prijave za: kredite […]

Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca

24.03.2020

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza. Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju […]

Nove Vladine mjere za pomoć gospodarstvu i poduzetništvu

18.03.2020

S obzirom na utjecaj Corone virusa COVID – 19 na gospodarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je niz mjera od kojih se navedene odnose na mikro, male i srednje poduzetnike.     Mjere koje se odnose na ESIF zajmove:      Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000 – 25000 eura, poček […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.