Aestus
26.08.2021
Što trebate znati ako planirate osnovati tvrtku ili obrt?
U nastavku pročitajte koji se troškovi vežu uz osnivanje i poslovanje tvrtke i obrta.

Zanima Vas kako osnovati firmu u Hrvatskoj? Želite otvoriti obrt? Osim fizičkim putem, osnovati firmu u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. S druge strane, online registracija obrta moguća je putem platforme E-obrti.

Ako Vam je potrebna pomoć pri pokretanju poslovanja ili ne možete odlučiti između obrta i tvrtke, ispunite kontakt formu na dnu članka i rado ćemo Vam pomoći.

 

Kako osnovati firmu u Hrvatskoj?

 • Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o.
 • Nakon što provjerite dostupnost željenog imena tvrtke, putem online portala vrši se upis društva u sudski registar i u Registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku, otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci, registracija društva u registar obveznika PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja, registracija u sustav HZMO te elektroničko plaćanje temeljnog kapitala i sudskih pristojbi. Ovim putem, značajno su manji troškovi osnivanja tvrtke.
 • Na isti način putem START sustava može se pokrenuti poslovanje obrta. Usluga pruža mogućnost upisa obrta u Obrtni registar, otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci, upis obrta u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjelu PDV ID broja, registraciju obrta u sustav HZMO te elektroničko plaćanje upravne pristojbe.
 • Također, poslovanje obrta može se pokrenuti i putem aplikacije e-obrt, a trgovačka društva mogu se osnovati i putem online portala e-tvrka.
 • Prije nego pokrećete poslovanje, možda biste htjeli aplicirati za korištenje poticaja za samozapošljavanje. Informirajte se na vrijeme, izbjegnite greške i osigurajte pozitivno ocijenjen zahtjev za dodjelu do 27.000,00 eura. Ako Vam je potrebna pomoć, javite se našem stručnom računovodstvenom timu koji poslovne planove piše besplatno za sve buduće klijente.

 

Otvaranje obrta besplatno je od 1. rujna 2021. godine kada je ukinuta obveza plaćanja sljedećih pristojbi:

 • pristojba za registraciju obrta,
 • pristojba za upis promjena u Obrtni registar,
 • pristojba za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru i
 • pristojba za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice.

 

Je li obvezna uplata pristojbi za osnivanje d.o.o. i j.d.o.o.?

 • Pristojbe je potrebno platiti tijekom osnivanja, ali se one refundiraju poduzetnicima unutar određenog vremenskog roka.

 

U priloženoj tablici u nastavku možete pronaći podatke o troškovima osnivanja j.d.o.o., d.o.o. i obrta.

 

Naziv troška

J.d.o.o.D.o.o.

Obrt

Temeljni kapital

1,00 euro

2.500,00 eura

/

Troškovi javnog bilježnika i dokumentacije

 

cca 60,00 eura

 

cca 330,00 eura

 

/

Sudska pristojba

cca 10,00 eura

cca 50,00 eura

/

 

Izrada pečata (nije obavezno)

 

19,00 – 26,54 eura

 

19,00 – 26,54 eura

 

19,00 – 26,54 eura

Upravna pristojba

//

/

Upis u obrtni registar

//

/

 

Vrijeme potrebno za osnivanje

 

24 h (max 15 dana)

 

24 h (max 15 dana)

 

1 – 3 dana (max 15 dana)

Mjesto registracije

Trgovački sudTrgovački sud

Ured državne uprave

 

Troškovi osnivanja ukupno

 

cca 100,00 eura

 

cca 2.900,00 eura

 

Do 26,54 eura

 • Za određena obrtnička zanimanja tijekom osnivanja obrta potrebno je priložiti i liječničko uvjerenje čiji je trošak cca 45,00 eura.
 • Izrada pečata nije obvezna zakonom, ali se uvijek preporuča poduzetnicima jer je preduvjet za zadovoljavanje većine birokratskih zahtjeva vezanih uz poslovanje.
 • El. upis u sudski registar također nije zakonom obavezan, ali preporuča se jer se time smanjuju troškovi cjelokupnog procesa osnivanja firme.
 • Ako želite osnovati poduzeće, potrebno je znati da između poslovanja obrta i j.d.o.o. ili d.o.o. postoji značajna razlika u načinu vođenja poslovnih knjiga, kao i u visini troškova poreza i ostalih obveznih davanja.

 

Koji su troškovi karakteristični za poslovanje obrta?

 

 • Razlikujemo tri vrste obrta prema djelatnosti – slobodni, vezani i povlašteni.
 • Vezani obrt odnosi se na one djelatnosti za koje je potrebno imati stručnu osposobljenost kako bi je mogli obavljati.
 • Za povlaštene obrte potrebno je imati odobrenje od nadležnog ministarstva za obavljanje određene djelatnosti npr. morski ili slatkovodni ribar.
 • Obrte možemo podijeliti i prema vrsti oporezivanja – dohodaši, dobitaši i paušalci. Prilikom registracije obrta potrebno je dodatno donijeti odluku ako se porez želi plaćati paušalno, kao obveznik poreza na dohodak ili kao obveznik poreza na dobit, nakon čega je obrtnik zakonski obvezan prijaviti način plaćanja poreza nadležnoj Ispostavi porezne uprave u roku od osam dana.
 • Kada govorimo o porezu na dobit, obrtnik ga nije obvezan plaćati ako nije u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 995.421,06 eura, ili ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
  • u prethodnom poreznom razdoblju je ostvario dohodak veći od 53.089,12 eura,
  • ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti veću od 265.445,62 eura,
  • u prethodnom poreznom razdoblju je prosječno zapošljavao više od 15 radnika.

 

 • Paušalni obrtnici plaćaju paušalni porez tromjesečno, ovisno o poreznom razredu u kojem se nalaze. Trošak mjesečnih doprinosa je za paušalne obrtnike fiksan i iznosi 199,61 eura. Za isplatu doprinosa paušalni obrtnici ne moraju podnositi JOPPD obrasce. Ovaj iznos je rezultat obračuna na temelju prosječne bruto 1 plaće za u iznosu od 1.367,18 eura, po koeficijentu 0.40.
 • Obrtnici dohodaši imaju veće troškove plaća u usporedbi s paušalnim obrtnicima. Za obračun doprinosa koriste istu osnovicu – iznos prosječne plaće od 1.367,18 eura. Za obrtnike dohodaše je propisan koeficijent 0,65, stoga za njih mjesečni doprinosi iznose 324,36 eura. Važno je znati da obrtnici dohodaši, za razliku od paušalaca, imaju zakonsku mjesečnu obvezu slanja JOPPD obrazaca do 15og u mjesecu.  Također, obvezni su platiti doprinose na mjesečnoj bazi ukoliko su prijavljeni na svoj obrt. Ako su zaposleni kod druge pravne osobe, obvezni su plaćati doprinose jednom godišnje na osnovu financijskog rezultata.
 • U slučaju obračuna doprinosa za obrtnike dobitaše, možemo zaključiti da imaju najviše troškove. Baza za njihov izračun je također iznos prosječne plaće koja se množi s koeficijentom za obrtnike dobitaše – 1,10. Dakle, doprinosi za obrtnike dobitaše na mjesečnoj razini iznose 548,93 eura. Jednako tako, obrtnik dobitaš je dužan za svaki mjesec slati JOPPD obrazac do 15. u mjesecu.
 • Obrtnici vode jednostavno knjigovodstvo te nisu zakonski obvezni imati knjigovodstveni servis. Međutim, za obrtnike, osim za paušalne, vrijedi pravilo slanja JOPPD obrazaca i specifičnih obrazaca vezano za svako specifično poslovanje (pdv, trošarine i slično), stoga se preporuča prepustiti taj dio posla stručnjacima kako bi se sve obveze izvršavale na ispravan način i u propisanom roku.
 • Zanimljiva činjenica vezano za obrte je i ta da obrtniku  mogu u obavljanju redovnog poslovanja pomagati članovi obiteljskog  kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa.

 

Po čemu su specifični j.d.o.o. i d.o.o.?

 

 • Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je organizacijski oblik poslovanja malih poduzetnika. Za njegovo osnivanje potreban je početni kapital od 2.500,00 eura kojim se nakon osnivanja može slobodno raspolagati.
 • Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću osniva se sa simboličnih 1,00 eura temeljnog kapitala i pogodno je za uslužne djelatnosti kod kojih nema velikih ulaganja u opremu. Društvo može imati samo jednog direktora i maksimalno tri osnivača. Kod poslovanja j.d.o.o. obvezno je na kraju poslovne godine od ostvarene dobiti izdvojiti najmanje četvrtinu dok se ne ispuni minimalna visina temeljnog kapitala od 2.500,00 eura.
 • D.o.o. i j.d.o.o. samim činom osnivanja postaju obveznici poreza na dobit. Porez na obračunava se po stopi od 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 995.421,06 eura, ili 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 995.421,06 eura.
 • Ako je samo jedna osoba član j.d.o.o.-a, obvezna je mjesečno si isplaćivati minimalnu direktorsku plaću u iznosu od 888,67 eura (bruto 1) te ako je stariji od 30 godina plaća i zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5% na bruto 1 plaću.
 • U prvoj godini poslovanja i j.d.o.o. i d.o.o. su oslobođeni plaćanja HGK te nemaju drugih obveznih davanja do prve predaje završnih izvještaja. Nisu obvezni imati knjigovodstvo, ali je to i za njih preporučeno jer imaju obvezu mjesečne predaje JOPPD obrazaca za svakog zaposlenog te su u slučaju specifičnosti posla obvezni predati i obrasce PDV-a, trošarine, poreza na potrošnju i slično.
 • Bitno je napomenuti da, ako je direktor mlađi od 30 godina, prilikom prijave za mirovinsko osiguranje ima pravo na korištenje olakšice za oslobođenje obveze plaćanja zdravstvenog osiguranja na pet godina od prvog zaposlenja.
 • Za kraj ćemo također napomenuti da obrtnici za sve obveze odgovaraju kompletnom svojom imovinom, dok d.o.o. i j.d.o.o. kao pravni subjekti za nastale obveze poduzeća odgovaraju do visine upisanog kapitala.

 

Za više savjeta i pomoć pri pokretanju poslovanja, kontaktirajte nas putem kontakt forme u nastavku.

Ostali članci

Kako pravilno koristiti predujam i storno? Upute i primjeri

26.05.2023

Sigurno ste se već upoznali s izrazima kao što su predujam i storno predujma. No, što točno podrazumijevaju i kad se koriste? Kad je potrebno izdati račun za predujam, koja je razlika između storna računa i storna predujma te kako u praksi izgleda izdavanje računa nakon već izdanog računa za predujam saznajte u nastavku članka. […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

01.05.2023

U ovo doba godine većina poslodavaca ima na umu godišnji odmor svojih zaposlenika. Zakonom o radu definiran je kao pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji […]

Što poduzetnik mora znati o trošku reprezentacije?

25.04.2023

U poslovnom svijetu, troškovi reprezentacije se često koristi kao alat za izgradnju novih poslovnih odnosa ili poboljšanje postojećih. No, što točno predstavlja reprezentacija, koji su prihvatljivi troškovi reprezentacije te kada se može primijeniti? Odgovore na ova i ostala poduzetniku važna pitanja donosimo u nastavku članka.   Što je reprezentacija? Reprezentacija predstavlja troškove koji se odnose na […]

Kalkulator plaće za 2023. godinu

20.04.2023

Treba vam izračun plaće iz bruto u neto ili obrnuto? Želite vidjeti ukupan trošak plaće? U nastavku pronađite jednostavan i brz kalkulator plaće koji vam u samo nekoliko koraka daje sve ključne informacije o plaći i njenoj strukturi. Što je bruto 1? Koja je definicija osobnog odbitka? Odgovore donosimo u našem rječniku računovodstvenih pojmova.   Najčešća […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

16.03.2023

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati  FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Kako ispuniti putni nalog u 2023. godini?

28.02.2023

Znate li kako ispuniti putni nalog i što sve mora sadržavati u 2023. godini? U nastavku donosimo upute i informacije o tome što je zapravo putni nalog, kako izračunati dnevnice i putne troškove, kao i 7 najčešćih pogrešaka prilikom ispunjavanja zajedno s primjerom koji možete besplatno preuzeti i koristiti.     Preuzmi putni nalog   […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.