Aestus
25.07.2023
11 najčešćih pitanja o poslovnom planu
Planirate koristiti poticaje za samozapošljavanje i izrađujete poslovni plan? Pronađite odgovore na najčešća pitanja i izbjegnite greške.

Poticaji za samozapošljavanje olakšavaju način na koji možete postati poduzetnik i pokrenuti vlastito poslovanje. U tom slučaju otvaranje firme, uz osnovnu dokumentaciju, zahtijeva da svoju ideju prenesete na papir, odnosno izradite poslovni plan. Izrada jednog takvog plana nije niti malo jednostavna, stoga nije na odmet potražiti pomoć pri pisanju poslovnog plana.

U daljnjem tekstu odgovorili smo na nekoliko, naizgled jednostavnih, ali ipak često postavljanih pitanja.

 

1. Što predstavlja poslovni plan, zašto vam treba te koji su njegovi najvažniji elementi?

 • Poslovni plan je pisani dokument koji potanko opisuje poduzetničku ideju, jasno definira ciljeve poslovanja, detaljno prikazuje metode, sredstva te resurse za postizanje istih.
 • Poslovni plan predstavlja temelj za razradu poduzetničke ideje, financiranje, organiziranje, kontrolu poduzetničkog pothvata za vrijeme njegova trajanja te na kraju procjenu poslovanja u budućnosti.
 • Svaki poduzetnički pothvat koji krene u realizaciju, zasnovan je na dobroj poduzetničkoj ideji. Kako bi ta ideja oživjela i dobila smisao, potrebno ju je prenijeti na papir, odnosno sve elemente prikazati na papiru, a one financijske iskazati brojčano. Ukratko, potrebno je izraditi detaljan poslovni plan.
 • Dakle, razmišljanje o poduzetničkom pothvatu bez poslovnog plana je moguće, no realizacija istog bez poslovnog plana je nezamisliva. Stoga poslovni plan predstavlja jednu od najvažnijih determinanti u današnjem svijetu poduzetništva. Ključna stvar jest prepoznati priliku na tržištu, a izradu poslovnog plana prepustiti stručnjacima koji će Vas dovesti do željenih rezultata.
 • Pročitajte koje su najčešće greške koje poduzetnici rade tijekom sastavljanja poslovnog plana te povećajte svoju šansu za odobrenjem poticaja za samozapošljavanje.

 

Elementi poslovnog plana

Prilikom pisanja plana potrebno je obratiti pažnju na sve obvezne elemente plana. Ne postoji element poslovnog plana koji je manje ili više važan od ostalih. Obvezni elementi poslovnog plana su:

 • Osnovni podaci o poduzetniku – ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, mjesto stanovanja te zanimanje.
 • Osnovni podaci o osnivanju poduzeća – odabir imena društva, ovjera dokumenata, predaja dokumentacije i uplata pristojbi, preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa.
 • Polazište – nastanak poduzetničke ideje, razlozi osnivanja, misija i vizija poduzetničkog pothvata.
 • Predmet poslovanja – šifra djelatnosti, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD).
 • Analiza i opis tržišta – tržište nabave, tržište prodaje te konkurencija.
 • Marketing plan – aktivnosti usmjerene na što učinkovitiju prezentaciju i prodaju određenog proizvoda, robe ili usluge na ciljnom tržištu te stvaranje imidža tvrtke.
 • Opis pružanja usluge.
 • Opis tehnologije.
 • Prostor i oprema – opis prostora i popis opreme uz izraženu količinu i cijenu.
 • Zaposlenici – popis zaposlenih prema radnom mjestu, stručnoj spremi te broju zaposlenih uz obračun plaće po radnom mjestu.
 • Zaštita okoline – zaštita na radu.
 • Financijski elementi – ulaganje u obrtna sredstva, struktura ulaganja, izvori financiranja uz plan otplate kredita, ako postoji, obračun amortizacije, poslovni rashodi, troškovnik, kalkulacija cijene i formiranje prihoda, račun dobiti i gubitka, financijski tijek i bilanca.
 • Ocjena učinkovitosti.

 

2. Zašto mi je poslovni plan negativno ocijenjen i imam li pravo na žalbu?

 • Smatrate da ste svoj poslovni plan napisali izvrsno, međutim on je ipak ocijenjen negativnom ocjenom. Prilikom ocjenjivanja elemenata plana moguće je ostvariti ukupno 100 bodova. Prag za pozitivno ocijenjen poslovni plan je 65 bodova.
 • Negativno ocijenjen poslovni plan ne znači nužno da je cijeli plan loše razrađen, moguće je da se dogodio propust u nekom od elemenata koji se ocjenjuje. Stoga, izradu plana treba prepustiti stručnjacima poput Aestus računovodstvenog tima, koji će Vašu ideju pretvoriti u stvarnost.

 

Neki od propusta mogu biti:

 

 • Na stranicama HZZ-a možete pronaći dodatna obrazloženja vezana za razlog negativno ocijenjenog poslovnog plana.
 • Također, imate pravo uložiti žalbu unutar 10 dana od zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva i unutar 15 dana od zaprimanja Obavijesti o korištenju ugovornih obveza. Pitate se kako poslati žalbu? U adresaru područnih službi izaberite onu koja se nalazi u županiji u kojoj ste registrirali ili planirate registrirati Vaš subjekt. Savjetujemo da uključite svu dokumentaciju s kojom možete potkrijepiti svoje argumente prigovora.

 

3. Može li se oprema navedena u troškovniku kupiti sredstvima iz uplaćenog temeljnog kapitala?

 • Može. Bitno je da je poslovni subjekt registriran i da imate otvoren račun u banci. Sve što kupujete potrebno je platiti putem transakcijskog računa kako bi se na izvodu jasno vidjelo što je plaćeno. Također, potrebno je spojiti izvod s računom prilikom pravdanja troškova.
 • Niste sigurni da razumijete sve računovodstveno-knjigovodstvene pojmove poput izvoda i sl.? Bacite oko na naš računovodstveni rječnik i olakšajte si komunikaciju sa suradnicima u budućem poslovanju.

 

4. Može li se poticaj za samozapošljavanje dobiti ako već imam otvorenu firmu?

 • Ako je osoba vlasnik firme, znači da ne spada u skupinu dugotrajno nezaposlenih građana, odnosno građana koji nemaju zabilježenu poslovnu aktivnost tj. nisu bili vlasnici tvrtke unazad 24 i više mjeseci. Budući da se poticaj dodjeljuje upravo toj skupini, vlasnici firme nemaju pravo na dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. Također, zaposlene osobe nemaju pravo na ostvarivanje poticaja za samozapošljavanje jer je jedan uvjeta da pojedinac treba biti prijavljen na zavod za nezaposlene.

 

5. Je li moguće promijeniti oblik trgovačkog društva nakon pozitivne ocjene poslovnog plana?

 • Nakon izrade i predaje poslovnog plana, zaprima se povratna informacija s HZZ-a vezano za ocjenu poslovnog plana. Ako je plan ocijenjen pozitivno te se poduzetnik odlučio na promjenu oblika trgovačkog društva, potrebno je ponovno prilagoditi poslovni plan i unijeti određene promjene u troškovniku.

 

6. Čemu su namijenjeni fiksni i varijabilni troškovi?

 • Fiksni troškovi su unaprijed određeni troškovi, odnosno njihova ukupna visina ostaje nepromijenjena u određenom vremenskom razdoblju.

Namjena fiksnih troškova podrazumijeva sljedeće:

 • pokrivanje troškova registracije poslovnog subjekta,
 • pokrivanje troška plaće,
 • tekuće troškove poput oglašavanja, zakupa poslovnog prostora, knjigovodstvenih i administrativnih poslova, nabave sitnog inventara, amortizacije i sl.

 

 • Varijabilni troškovi su promjenjivi troškovi koji ovise o dinamici i vrsti poslovanja. To su troškovi rada i materijala koji se mijenjaju sukladno s prodajom usluga ili proizvoda.

Namjena varijabilnih troškova podrazumijeva sljedeće:

 • kupnju strojeva, alata i opreme,
 • troškove energije, nabave materijala i sl.

 

7. Je li PDV prihvatljiv trošak?

 • U 2023. godini PDV više nije prihvatljiv trošak i ne može se financirati iz varijabilnog dijela troškova.

 

8. Je li moguće kupiti opremu i strojeve u inozemstvu?

 • Planirate otvaranje firme i uvoz opreme i strojeva? Naravno da je to moguće. Nakon što pronađete proizvod inozemstvu koji želite kupiti, kontaktirajte dobavljača i od njega zatražite ponudu.  Ono što je potrebno napraviti prilikom sastavljanja troškovnika je konverzija odabrane valute po srednjem tečaju HNB-a na dan, odnosno na datum sastavljanja ponude u slučaju da cijene nisu izražene u eurima.

 

9. Što podrazumijevaju inovativnost i održivost plana?

 • Vjerojatno ste svjesni da firme poput Vaše koju planirate otvoriti već postoje na tržištu te čine konkurenciju. Znači da bi Vaš plan morao biti inovativan u usporedbi s dosadašnjom tržišnom poslovnom praksom. Odnosno, ideja razrađena u planu mora imati određenu tendenciju ka vršenju poslovanja na novi, drugačiji način.
 • Također, mora biti iskazana održivost plana. Pod pojmom „održivost“ podrazumijeva se da je poslovni plan razrađen tako da tvrtka/obrt može dugoročno opstati te da pruža poduzetniku „svijetlu budućnost“, odnosno uspješno poslovanje.

 

10. Upisuje li se neformalno radno iskustvo u radni staž?

 • Imali ste angažman u humanitarnim i nevladinim organizacijama? To može biti impresivno za onoga tko čita Vaš CV. Nažalost, bilo kakav oblik neformalnog radnog iskustva ne upisuje se u radni staž, odnosno u radnu knjižicu. Međutim, u sklopu poslovnog plana možete navesti i neformalno radno iskustvo ako to želite.

 

11. Smijem li kupiti opremu koja nije navedena u troškovniku kada dobijem sredstva od poticaja?

 • Troškovnik opreme sastavlja se s jedinstvenim razlogom – da se transparentno prikaže u što je uložen dobiveni iznos potpore. U troškovniku opremu je potrebno kategorizirati (npr. informatička oprema, softver/licenca i oprema za rad).
 • Moguće je kupiti opremu koja nije navedena u troškovniku, ali istu je potrebno navesti unutar iste kategorije. Odlučite li se ipak na taj korak bit će potrebno provesti i obrazložiti izmjenu u troškovniku.

 

Želite otvoriti tvrtku elektroničkim putem?

 • Nakon odobrenja poslovnog plana slijedi otvaranje firme. Otvaranje firme u Hrvatskoj sastoji se od nekoliko važnih koraka. Prvo pitanje na koje trebate odgovor je: “Želim li otvoriti j.d.o.o. ili d.o.o.?”, a ovdje donosimo najvažnije informacije koje bi vam mogle biti korisne.
 • U blog članku Koraci za otvaranje firme putem START sustava pronađite redoslijed svih potrebnih aktivnosti otvaranja poduzeća koristeći START sustav, kao i korake za otvaranje firme redovnim putem.
 • Naš stručni tim Aestus računovodstvo redovno pruža savjetodavnu pomoć poduzetnicima u nastajanju kako bi odabrali oblik poslovnog subjekta koji najbolje odgovara planiranom poslovanju.

 

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na aestus@aestus.hr ili ispunite kontakt formu. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku i riješiti sve nedoumice koje imate.

Ostali članci

Zapošljavanje učenika i studenata

29.05.2024

Kraj školske / akademske godine i ljetni praznici predstavljaju odličnu priliku za zapošljavanje učenika i studenata. Naš Aestus računovodstveni tim izdvaja važne informacije za sve poslodavce koji planiraju zaposliti učenike i studente.   Kada je moguće zaposliti učenika? Učenici se mogu zapošljavati isključivo za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika. U 2024. godini ljetni praznici započinju […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

23.04.2024

Planirate godišnji odmor svojih zaposlenika? Prema zakonu o radu, godišnji odmor je pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji ostvarujete pravo? U nastavku donosimo 10 najčešćih […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Potpora za samozapošljavanje – kako izbjeći greške?

12.03.2024

Nezaposleni ste i želite pokrenuti vlastito poslovanje? HZZ i u 2024. godini provodi mjere aktivnog zapošljavanja. Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje čiji maksimalni iznos ove godine iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Potpora […]

Kako obračunati dnevnice i putne troškove?

27.02.2024

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova? Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.   […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.